املاک موجود در:" مجتمع تجاری طوبی "

رهن و اجاره واحد ۶۲متری  در مجتمع تجاری طوبی
رهن و اجاره

رهن : 100, 000, 000
اجاره : 12, 000, 000

مغازه
فروش مغازه ۲۰متری در پاساژ طوبی
فروش

780 , 000 , 000تومان

مغازه
فروش مغازه ۲۵متری در مجتمع تجاری طوبی
فروش

1 , 300 , 000 , 000تومان

مغازه
فروش مغازه ۲۰ متری در طوبی
فروش

1 , 000 , 000 , 000تومان

مغازه
فروش رستوران۲۵۰ متری در طوبی
فروش

8 , 750 , 000 , 000تومان

مغازه
فروش مغازه۲۵ متری در مجتمع تجاری باران
فروش

410 , 000 , 000تومان

مغازه
فروش مغازه ۴۳متری در مجتمع تجاری طوبی
فروش

3 , 440 , 000 , 000تومان

مجتمع کم واحد
فروش ۳۲ متر اداری در طوبی
فروش

1 , 300 , 000 , 000تومان

مغازه