برای این موضوع 19 نوشته موجود است!
فروش یک باب مغازه 24متری بلوارکوهک منطقه22

فروش یک باب مغازه 24متری بلوارکوهک منطقه22

24 مترمربع 1 سرویس
1,800,000,000تومان
168 3 ماه قبل S57966
فروش یک باب مغازه44متری بلوارکوهک منطقه22

فروش یک باب مغازه44متری بلوارکوهک منطقه22

44 مترمربع 1 سرویس
3,960,000,000تومان
136 3 ماه قبل S57803
رهن واجاره واحد 123 متری اداری در بلوار کوهک منطقه 22

رهن واجاره واحد 123 متری اداری در بلوار کوهک منطقه 22

123 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 350,000,000 تومان
68 3 ماه و 2 هفته قبل S58635
فروش تجاری30متری بلوارکوهک منطقه22

فروش تجاری30متری بلوارکوهک منطقه22

30 مترمربع 1 سرویس
1,200,000,000تومان
124 3 ماه و 3 هفته قبل S58503
فروش تجاری21متربلوارکوهک منطقه22

فروش تجاری21متربلوارکوهک منطقه22

21 مترمربع 1 سرویس
4,200,000,000تومان
112 3 ماه و 3 هفته قبل S58512
رهن واجاره تجاری38متری بلوارکوهک منطقه22

رهن واجاره تجاری38متری بلوارکوهک منطقه22

38 مترمربع
رهن : 250,000,000 تومان
90 4 ماه قبل S58314
فروش تجاری متراژهای 25تا55متری بلوارکوهک منطقه22

فروش تجاری متراژهای 25تا55متری بلوارکوهک منطقه22

55 مترمربع 1 سرویس
124 4 ماه و 1 هفته قبل S58168
فروش تجاری16متری بلوارکوهک منطقه22

فروش تجاری16متری بلوارکوهک منطقه22

16 مترمربع
2,480,000,000تومان
119 4 ماه و 1 هفته قبل S58122
فروش واحد125متری3خوابه بلوارکوهک منطقه22

فروش واحد125متری3خوابه بلوارکوهک منطقه22

125 مترمربع 3 خواب 1 سرویس
3,000,000,000تومان
86 4 ماه و 2 هفته قبل S57993
فروش یک باب مغازه17متری بلوارکوهک منطقه22

فروش یک باب مغازه17متری بلوارکوهک منطقه22

17 مترمربع 1 سرویس
750,000,000تومان
183 4 ماه و 2 هفته قبل S57974
فروش یک باب مغازه 24متری بلوارکوهک منطقه22

فروش یک باب مغازه 24متری بلوارکوهک منطقه22

24 مترمربع 1 سرویس
1,080,000,000تومان
113 4 ماه و 2 هفته قبل S57873
فروش یک باب مغازه 22متری درکوهک منطقه22

فروش یک باب مغازه 22متری درکوهک منطقه22

22 مترمربع
1,575,000,000تومان
155 5 ماه و 1 هفته قبل S57040