برای این موضوع 9 نوشته موجود است!
رهن واحد 23 متری تجاری

رهن واحد 23 متری تجاری

23 مترمربع
رهن : 50,000,000 تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
1 ماه قبل S55062
رهن 15 متری  تجاری مجتمع طوبی

رهن 15 متری تجاری مجتمع طوبی

15 مترمربع
رهن : 30,000,000 تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
1 ماه قبل S54997
رهن واحد 17متری تجاری مجتمع طوبی

رهن واحد 17متری تجاری مجتمع طوبی

17 مترمربع
رهن : 12,000,000 تومان
اجاره : 1,000,000 تومان
1 ماه قبل S54949
فروش 131 متری تجاری مجتمع تجاری طوبی

فروش 131 متری تجاری مجتمع تجاری طوبی

131 مترمربع 2 سرویس
11,135,000,000تومان
1 ماه و 1 هفته قبل S54898
فروش 25 متری مجتمع تجاری طوبی

فروش 25 متری مجتمع تجاری طوبی

25 مترمربع
1,500,000,000تومان
1 ماه و 1 هفته قبل S54833
فروش 31 متری تجاری بلوار کوهک

فروش 31 متری تجاری بلوار کوهک

31 مترمربع
1,050,000,000تومان
1 ماه و 3 هفته قبل S54750
فروش واحد105 متری اداری طوبی

فروش واحد105 متری اداری طوبی

105 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
1,575,000,000تومان
1 ماه و 3 هفته قبل S53609
فروش 30 متری ادلری بلوار کوهک

فروش 30 متری ادلری بلوار کوهک

30 مترمربع
1,050,000,000تومان
2 ماه قبل S54626
فروش 105 متری اداری مجتمع تجاری طوبی

فروش 105 متری اداری مجتمع تجاری طوبی

105 مترمربع 5 خواب 1 سرویس
1,417,500,000تومان
2 ماه و 2 هفته قبل S54482