املاک موجود در:" برج هانا "

۱۳۵متری ۳خواب هانا
رهن و اجاره

رهن : 100, 000, 000
اجاره : 1, 200, 000

۱۳۵متری ۳خواب هانا

3 خواب
135 متر
s27671
19 ساعت
برج
آپارتمان هانا ۱۴۵
رهن و اجاره

رهن : 80, 000, 000
اجاره : 2, 400, 000

آپارتمان هانا ۱۴۵

3 خواب
145 متر
s27314
4 روز
برج
3
۱۲۵متری ۳خواب هانا
رهن و اجاره

رهن : 25, 000, 000
اجاره : 2, 500, 000

۱۲۵متری ۳خواب هانا

3 خواب
125 متر
s27545
4 روز
برج
۱۲۵متری ۳خواب هانا
رهن و اجاره

رهن : 30, 000, 000
اجاره : 2, 500, 000

۱۲۵متری ۳خواب هانا

3 خواب
125 متر
s27465
6 روز
برج
۱۱۷متری ۲خواب هانا
فروش

640 , 000 , 000تومان

۱۱۷متری ۲خواب هانا

2 خواب
117 متر
s27448
7 روز
برج
۱۲۵ متری هانا بلوکA
فروش

687 , 500 , 000تومان

۱۲۵ متری هانا بلوکA

3 خواب
125 متر
s27321
13 روز
برج
۱۳۰متری ۳خواب هانا
فروش

700 , 000 , 000تومان

۱۳۰متری ۳خواب هانا

3 خواب
130 متر
s27294
13 روز
برج
۱۲۵متری ۳خواب هانا
فروش

756 , 000 , 000تومان

۱۲۵متری ۳خواب هانا

3 خواب
126 متر
s27242
16 روز
برج