املاک موجود در:" برج هانا "

برج هانا ۱۰۰متر ۲خواب
رهن و اجاره

رهن : 185, 000, 000

برج
۱۲۶متر ۳خواب برج هانا
رهن و اجاره

رهن : 110, 000, 000
اجاره : 2, 400, 000

۱۲۶متر ۳خواب برج هانا

126 متر
s33682
یک ماه
برج
۱۳۸متر ۳خواب برج هانا
رهن و اجاره

رهن : 70, 000, 000
اجاره : 3, 400, 000

۱۳۸متر ۳خواب برج هانا

3 خواب
138 متر
s33676
یک ماه
برج
۱۴۰متر ۳خواب برج هانا
فروش

1 , 190 , 000 , 000تومان

۱۴۰متر ۳خواب برج هانا

3 خواب
140 متر
s33675
یک ماه
برج
۱۲۶متر ۳خواب برج هانا
فروش

1 , 159 , 200 , 000تومان

۱۲۶متر ۳خواب برج هانا

3 خواب
126 متر
s33673
یک ماه
برج
۱۱۸متر ۲خواب برج هانا
رهن و اجاره

رهن : 150, 000, 000
اجاره : 1, 200, 000

۱۱۸متر ۲خواب برج هانا

2 خواب
118 متر
s33672
یک ماه
برج
۱۳۲متر ۳خواب برج هانا
رهن و اجاره

رهن : 100, 000, 000
اجاره : 2, 700, 000

۱۳۲متر ۳خواب برج هانا

3 خواب
132 متر
s33671
یک ماه
برج
۱۳۸متر ۳خواب برج هانا
رهن و اجاره

رهن : 75, 000, 000
اجاره : 3, 200, 000

۱۳۸متر ۳خواب برج هانا

3 خواب
138 متر
s33670
یک ماه
برج
  • صفحه 1 از 3
  • 1
  • 2
  • 3