برج هانا

برای این موضوع 44 نوشته موجود است!
فروش واحد128 متری برج هانا

فروش واحد128 متری برج هانا

128 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
2,048,000,000تومان
319 2 سال و 7 ماه قبل S55048
فروش واحد138 متری برج هانا 8

فروش واحد138 متری برج هانا

138 مترمربع 3 خواب 1 سرویس
2,070,000,000تومان
358 2 سال و 7 ماه قبل S55045
فروش واحد125 متری برج هانا

فروش واحد125 متری برج هانا

125 مترمربع 3 خواب 1 سرویس
1,987,500,000تومان
314 2 سال و 7 ماه قبل S55043
فروش واحد146 متری برج هانا

فروش واحد146 متری برج هانا

146 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
2,263,000,000تومان
رهن : 250,000,000 تومان
اجاره : 1,500,000 تومان
292 2 سال و 7 ماه قبل S55040
123 متر کوهک 13

123 متر کوهک

123 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
1,785,000,000تومان
488 2 سال و 8 ماه قبل S54519
139 برج برج هانا

139 برج برج هانا

139 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,085,000,000تومان
299 2 سال و 9 ماه قبل S54474
فروش واحد117 متری برج هانا 12

فروش واحد117 متری برج هانا

117 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
1,930,500,000تومان
465 2 سال و 10 ماه قبل S53705
132 متری سه خواب در برج های هانا

132 متری سه خواب در برج های هانا

132 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 230,000,000 تومان
اجاره : 2,500,000 تومان
375 2 سال و 11 ماه قبل S53559