برج هانا

برای این موضوع 44 نوشته موجود است!
رهن و اجاره واحد 137 متری در شهرک راه آهن منطقه 22

رهن و اجاره واحد 137 متری در شهرک راه آهن منطقه 22

137 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 400,000,000 تومان
اجاره : 10,500,000 تومان
200 11 ماه و 3 هفته قبل S70837
رهن و اجاره واحد 135 متری در شهرک راه آهن منطقه 22

رهن و اجاره واحد 135 متری در شهرک راه آهن منطقه 22

135 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 350,000,000 تومان
اجاره : 10,500,000 تومان
171 1 سال قبل S69800
فروش واحد 137 متری در چیتگر منطقه 22 5

فروش واحد 137 متری در چیتگر منطقه 22

137 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
5,617,000,000تومان
281 1 سال و 1 ماه قبل S67798
اجاره آپارتمان 145 متری شهرک راه آهن 5

اجاره آپارتمان 145 متری شهرک راه آهن

145 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 400,000,000 تومان
اجاره : 10,000,000 تومان
310 1 سال و 1 ماه قبل S67551
رهن و اجاره واحد 125 متری در چیتگر منطقه 22

رهن و اجاره واحد 125 متری در چیتگر منطقه 22

125 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 450,000,000 تومان
289 1 سال و 6 ماه قبل S61901
فروش واحد 138/5 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 138/5 متری در چیتگر منطقه 22

138 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 375,000,000 تومان
454 1 سال و 7 ماه قبل S61453
رهن و اجاره واحد136 متری در شهرک راه آهن منطقه 22 12

رهن و اجاره واحد136 متری در شهرک راه آهن منطقه 22

136 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 250,000,000 تومان
اجاره : 4,500,000 تومان
351 1 سال و 7 ماه قبل S60419
138متر 3خواب برج فول امکانات

138متر 3خواب برج فول امکانات

138 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
5,550,000,000تومان
264 1 سال و 8 ماه قبل S60301
فروش واحد 132 متری در شهرک گلستان منطقه 22

فروش واحد 132 متری در شهرک گلستان منطقه 22

132 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
5,280,000,000تومان
306 1 سال و 10 ماه قبل S59458
رهن واجاره واحد 129 متری در شهرک راه آهن منطقه 22 25

رهن واجاره واحد 129 متری در شهرک راه آهن منطقه 22

129 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 350,000,000 تومان
اجاره : 2,500,000 تومان
430 1 سال و 10 ماه قبل S59374
رهن واجاره واحد 129 متری در شهرک گلستان منطقه 22 2

رهن واجاره واحد 129 متری در شهرک گلستان منطقه 22

129 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 350,000,000 تومان
اجاره : 2,500,000 تومان
246 1 سال و 10 ماه قبل S59313
فروش واحد 138 متری در شهرک گلستان منطقه22 10

فروش واحد 138 متری در شهرک گلستان منطقه22

138 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
4,968,000,000تومان
311 1 سال و 10 ماه قبل S59274