برای این موضوع 77 نوشته موجود است!
رهن واجاره واحد 73 متری در چیتگر منطقه22 9

رهن واجاره واحد 73 متری در چیتگر منطقه22

73 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 80,000,000 تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
187 8 ماه و 3 هفته قبل S59241
رهن واجاره واحد 170 متری در شهرک گلستان منطقه 22

رهن واجاره واحد 170 متری در شهرک گلستان منطقه 22

170 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 300,000,000 تومان
اجاره : 6,000,000 تومان
151 9 ماه قبل S59120
رهن و اجاره واحد 83 متری در میدان ساحل منطقه 22

رهن و اجاره واحد 83 متری در میدان ساحل منطقه 22

83 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 150,000,000 تومان
اجاره : 3,200,000 تومان
104 9 ماه و 1 هفته قبل S58999
رهن واجاره واحد 85 متری در شهرک راه آهن منطقه 22

رهن واجاره واحد 85 متری در شهرک راه آهن منطقه 22

85 مترمربع 1 خواب 1 سرویس
رهن : 230,000,000 تومان
116 9 ماه و 2 هفته قبل S58980
فروش واحد 90 متری در دریاچه چیتگر منطقه 22 8

فروش واحد 90 متری در دریاچه چیتگر منطقه 22

90 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
2,340,000,000تومان
178 9 ماه و 2 هفته قبل S58966
فروش ملک 605 متری در شهرک گلستان منطقه 22 15

فروش ملک 605 متری در شهرک گلستان منطقه 22

605 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
20,000,000,000تومان
255 9 ماه و 2 هفته قبل S58916
رهن واجاره واحد 102 متری  در  شهرک راه آهن منطقه22

رهن واجاره واحد 102 متری در شهرک راه آهن منطقه22

102 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 50,000,000 تومان
اجاره : 3,700,000 تومان
115 9 ماه و 4 هفته قبل S58763
رهن واجاره واحد90 متری در شهرک گلستان منطقه 22

رهن واجاره واحد90 متری در شهرک گلستان منطقه 22

90 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 280,000,000 تومان
103 9 ماه و 4 هفته قبل S58755
رهن و اجاره واحد 95 متری در شهرک گلستان منطقه 22

رهن و اجاره واحد 95 متری در شهرک گلستان منطقه 22

95 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
رهن : 100,000,000 تومان
اجاره : 3,200,000 تومان
132 10 ماه قبل S58699
رهن واجاره یک واحد 183 متری در شهرک گلستان منطقه 22

رهن واجاره یک واحد 183 متری در شهرک گلستان منطقه 22

183 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 400,000,000 تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
141 10 ماه قبل S58695
رهن و اجاره واحد 75 متری شمال دریاچه چیتگر منطقه 22

رهن و اجاره واحد 75 متری شمال دریاچه چیتگر منطقه 22

75 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 100,000,000 تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
116 10 ماه قبل S58657
واحد 89 متری دو خواب برج دریاچه چیتگر

واحد 89 متری دو خواب برج دریاچه چیتگر

89 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,450,000,000تومان
232 11 ماه و 3 هفته قبل S57342