برای این موضوع 25 نوشته موجود است!
قائم بلوک B2

قائم بلوک B2

90 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 90,000,000 تومان
اجاره : 1,300,000 تومان
92 7 ماه و 2 هفته قبل S55012
73 متر برج قائم

73 متر برج قائم

73 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 60,000,000 تومان
اجاره : 1,500,000 تومان
107 7 ماه و 2 هفته قبل S54999
90 متر 2 خوابه

90 متر 2 خوابه

90 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 180,000,000 تومان
106 7 ماه و 2 هفته قبل S54990
73متری دو خواب ویو دریاچه*سند تک برگ*

73متری دو خواب ویو دریاچه*سند تک برگ*

73 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
950,000,000تومان
180 7 ماه و 2 هفته قبل S54964
رهن واجاره واحد74 متری قائم

رهن واجاره واحد74 متری قائم

74 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
رهن : 100,000,000 تومان
اجاره : 1,500,000 تومان
138 8 ماه و 1 هفته قبل S53636
87 متر برج قائم 7

87 متر برج قائم

87 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,040,000,000تومان
202 9 ماه و 1 هفته قبل S54391
فروش واحد80 متری برج قائم

فروش واحد80 متری برج قائم

80 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
256 9 ماه و 1 هفته قبل S54351
80 متر 2 خواب برج قاعم

80 متر 2 خواب برج قاعم

80 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 60,000,000 تومان
اجاره : 2,000,000 تومان
140 9 ماه و 1 هفته قبل S54319
رهن واجاره واحد82 متری برج قائم

رهن واجاره واحد82 متری برج قائم

82 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
رهن : 60,000,000 تومان
اجاره : 2,500,000 تومان
132 9 ماه و 2 هفته قبل S54270
فروش  واحد87 متری  برج قائم 7

فروش واحد87 متری برج قائم

87 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
1,040,000,000تومان
156 9 ماه و 3 هفته قبل S54181
فروش واحد 77متری 2خواب در برج قائم 4

فروش واحد 77متری 2خواب در برج قائم

77 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,039,500,000تومان
358 11 ماه قبل S45239
رهن واحد78 متری برج قائم

رهن واحد78 متری برج قائم

78 مترمربع 3 خواب 1 سرویس
رهن : 70,000,000 تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
147 11 ماه و 1 هفته قبل S53538