برای این موضوع 72 نوشته موجود است!
رهن و اجاره واحد  175 متری در شهرک گلستان منطقه 22

رهن و اجاره واحد 175 متری در شهرک گلستان منطقه 22

175 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 550,000,000 تومان
اجاره : 10,500,000 تومان
107 5 ماه و 1 هفته قبل S60197
فروش واحد 162 متری در شهرک گلستان منطقه 22

فروش واحد 162 متری در شهرک گلستان منطقه 22

162 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
7,500,000,000تومان
112 5 ماه و 1 هفته قبل S60097
فروش واحد 90 متری در شهرک گلستان منطقه 22

فروش واحد 90 متری در شهرک گلستان منطقه 22

90 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,150,000,000تومان
133 5 ماه و 2 هفته قبل S60005
فروش واحد 90 متری در اطراف دریاچه منطقه 22

فروش واحد 90 متری در اطراف دریاچه منطقه 22

90 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,880,000,000تومان
96 5 ماه و 3 هفته قبل S59863
رهن و اجاره واحد 90 متری در اطراف دریاچه منطقه 22

رهن و اجاره واحد 90 متری در اطراف دریاچه منطقه 22

90 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
رهن : 150,000,000 تومان
اجاره : 2,500,000 تومان
112 5 ماه و 3 هفته قبل S59859
90 متر 2 خواب برج فول امکانات

90 متر 2 خواب برج فول امکانات

90 مترمربع 2 خواب
2,880,000,000تومان
136 6 ماه قبل S59815
فروش واحد 89 متری در دریاچه منطقه 22

فروش واحد 89 متری در دریاچه منطقه 22

89 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
2,600,000,000تومان
144 6 ماه و 2 هفته قبل S59687
فروش واحد 89 متری در دریاچه منطقه 22

فروش واحد 89 متری در دریاچه منطقه 22

89 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
2,600,000,000تومان
110 6 ماه و 2 هفته قبل S59675
رهن و اجاره واحد 80 متری واقع در شهرک گلستان منطقه 22 .

رهن و اجاره واحد 80 متری واقع در شهرک گلستان منطقه 22 .

80 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 150,000,000 تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
107 6 ماه و 2 هفته قبل S59647
رهن و اجاره واحد 95 متری در شهرک گلستان منطقه 22

رهن و اجاره واحد 95 متری در شهرک گلستان منطقه 22

95 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 120,000,000 تومان
اجاره : 3,500,000 تومان
101 7 ماه قبل S59471
رهن و اجاره واحد 83 متری در دریاچه منطقه 22

رهن و اجاره واحد 83 متری در دریاچه منطقه 22

83 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 250,000,000 تومان
111 7 ماه و 1 هفته قبل S59448
فروش واحد 89 متری در دریاچه منطقه 22

فروش واحد 89 متری در دریاچه منطقه 22

89 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,492,000,000تومان
144 7 ماه و 1 هفته قبل S59442