برای این موضوع 77 نوشته موجود است!
فروش واحد 89 متری در دریاچه منطقه 22

فروش واحد 89 متری در دریاچه منطقه 22

89 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
2,600,000,000تومان
113 7 ماه و 2 هفته قبل S59675
رهن و اجاره واحد 80 متری واقع در شهرک گلستان منطقه 22 .

رهن و اجاره واحد 80 متری واقع در شهرک گلستان منطقه 22 .

80 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 150,000,000 تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
115 7 ماه و 2 هفته قبل S59647
رهن و اجاره واحد 95 متری در شهرک گلستان منطقه 22

رهن و اجاره واحد 95 متری در شهرک گلستان منطقه 22

95 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 120,000,000 تومان
اجاره : 3,500,000 تومان
110 8 ماه قبل S59471
رهن و اجاره واحد 83 متری در دریاچه منطقه 22

رهن و اجاره واحد 83 متری در دریاچه منطقه 22

83 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 250,000,000 تومان
118 8 ماه و 1 هفته قبل S59448
فروش واحد 89 متری در دریاچه منطقه 22

فروش واحد 89 متری در دریاچه منطقه 22

89 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,492,000,000تومان
147 8 ماه و 1 هفته قبل S59442
رهن 65متری واقع در گلستان غربی

رهن 65متری واقع در گلستان غربی

65 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 150,000,000 تومان
120 8 ماه و 1 هفته قبل S59437
رهن و اجاره واحد 206 متری در شهرک گلستان منطقه 22

رهن و اجاره واحد 206 متری در شهرک گلستان منطقه 22

206 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 500,000,000 تومان
اجاره : 6,000,000 تومان
107 8 ماه و 2 هفته قبل S59387
رهن واجاره واحد 90 متری در شهرک گلستان منطقه 22 6

رهن واجاره واحد 90 متری در شهرک گلستان منطقه 22

90 مترمربع 1 خواب 2 سرویس
رهن : 180,000,000 تومان
163 8 ماه و 2 هفته قبل S59377
75 متر 2 خواب برج فول امکانات

75 متر 2 خواب برج فول امکانات

75 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,875,000,000تومان
227 8 ماه و 3 هفته قبل S59303
رهن واجاره واحد 90 متری در شهرک گلستان منطقه 22

رهن واجاره واحد 90 متری در شهرک گلستان منطقه 22

90 مترمربع 1 خواب 2 سرویس
رهن : 180,000,000 تومان
138 8 ماه و 3 هفته قبل S59276
رهن و اجاره واحد 180 متری در شهرک راه آهن منطقه 22

رهن و اجاره واحد 180 متری در شهرک راه آهن منطقه 22

180 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 600,000,000 تومان
151 8 ماه و 3 هفته قبل S59256
فروش واحد 72 متری در دریاچه منطقه 22

فروش واحد 72 متری در دریاچه منطقه 22

72 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
1,728,000,000تومان
161 8 ماه و 3 هفته قبل S59251