برای این موضوع 668 نوشته موجود است!
فروش واحد189متری3خوابه اردستانی منطقه22

فروش واحد189متری3خوابه اردستانی منطقه22

189 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
6,048,000,000تومان
158 4 ماه و 3 هفته قبل S58565
فروش واحد168متری3خوابه دریاچه منطقه22

فروش واحد168متری3خوابه دریاچه منطقه22

168 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
3,528,000,000تومان
125 4 ماه و 3 هفته قبل S58569
فروش واحد108متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

فروش واحد108متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

108 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,700,000,000تومان
123 4 ماه و 3 هفته قبل S58563
فروش واحد145متری3خوابه بلوارکوهک منطقه22

فروش واحد145متری3خوابه بلوارکوهک منطقه22

145 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
5,075,000,000تومان
101 4 ماه و 3 هفته قبل S58562
فروش واحد106متری2خوابه دریاچه منطقه22

فروش واحد106متری2خوابه دریاچه منطقه22

106 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,700,000,000تومان
183 4 ماه و 3 هفته قبل S58561
فروش واحد124متری3خوابه بلوارکوهک منطقه22

فروش واحد124متری3خوابه بلوارکوهک منطقه22

124 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
3,100,000,000تومان
106 4 ماه و 3 هفته قبل S58560
رهن واجاره واحد70متری1خوابه شهرک نمونه منطقه22 9

رهن واجاره واحد70متری1خوابه شهرک نمونه منطقه22

70 مترمربع 1 خواب 1 سرویس
رهن : 190,000,000 تومان
205 4 ماه و 3 هفته قبل S58558
95 متر اپارتمان کلید نخورده

95 متر اپارتمان کلید نخورده

95 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,375,000,000تومان
155 4 ماه و 4 هفته قبل S58904
فروش واحد140متری3خوابه شمال همت منطقه22

فروش واحد140متری3خوابه شمال همت منطقه22

140 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
2,310,000,000تومان
336 4 ماه و 4 هفته قبل S58321
رهن واجاره واحد120متری3خوابه دریاچه منطقه22

رهن واجاره واحد120متری3خوابه دریاچه منطقه22

120 مترمربع 3 خواب 1 سرویس
رهن : 200,000,000 تومان
اجاره : 7,000,000 تومان
112 4 ماه و 4 هفته قبل S58237
فروش واحد 112متری2خوابه دریاچه منطقه22 4

فروش واحد 112متری2خوابه دریاچه منطقه22

112 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
3,500,000,000تومان
268 4 ماه و 4 هفته قبل S55143
رهن واجاره واحد90متری2خوابه ابشارطهران منطقه22

رهن واجاره واحد90متری2خوابه ابشارطهران منطقه22

90 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 240,000,000 تومان
115 4 ماه و 4 هفته قبل S58380