برای این موضوع 761 نوشته موجود است!
آپارتمان 94 متر  2 خواب  غرب دریاچه 5

آپارتمان 94 متر 2 خواب غرب دریاچه

94 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,680,000,000تومان
90 2 هفته و 3 روز قبل S63999
فروش واحد 114 متری در کوهک منطقه 22

فروش واحد 114 متری در کوهک منطقه 22

114 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
3,650,000,000تومان
61 2 هفته و 5 روز قبل S63880
فروش واحد 67 متری در زیبا دشت منطقه 22

فروش واحد 67 متری در زیبا دشت منطقه 22

67 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,000,000,000تومان
47 2 هفته و 5 روز قبل S63878
فروش واحد 115 متری در کوهک منطقه 22

فروش واحد 115 متری در کوهک منطقه 22

115 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,760,000,000تومان
59 2 هفته و 5 روز قبل S63877
فروش واحد 75 متری در شهرک چیتگر منطقه 22

فروش واحد 75 متری در شهرک چیتگر منطقه 22

75 مترمربع 1 خواب 2 سرویس
3,250,000,000تومان
41 2 هفته و 5 روز قبل S63876
فروش واحد 82 متری در شهرک شهید باقری منطقه 22

فروش واحد 82 متری در شهرک شهید باقری منطقه 22

82 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,100,000,000تومان
77 2 هفته و 6 روز قبل S63825
آپارتمان 106 متری 2 خواب شمال دریاچه 13

آپارتمان 106 متری 2 خواب شمال دریاچه

106 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,180,000,000تومان
178 2 هفته و 6 روز قبل S63824
آپارتمان 91 متری بلوار کوهک 6

آپارتمان 91 متری بلوار کوهک

92 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
2,850,000,000تومان
112 3 هفته و 1 روز قبل S63677
آپارتمان 108 متری 2 خواب  کوهک 15

آپارتمان 108 متری 2 خواب کوهک

108 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,132,000,000تومان
136 3 هفته و 2 روز قبل S63632
300 متری کلنگی جنوبی ، مناسب برای سکونت و ساخت و ساز

300 متری کلنگی جنوبی ، مناسب برای سکونت و ساخت و ساز

300 مترمربع 3 خواب 3 سرویس
18,500,000,000تومان
78 3 هفته و 2 روز قبل S63630
فروش واحد 144 متری در چیتگر منطقه 22 14

فروش واحد 144 متری در چیتگر منطقه 22

144 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
4,000,000,000تومان
127 3 هفته و 3 روز قبل S63591
فروش واحد 154 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 154 متری در چیتگر منطقه 22

154 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
10,626,000,000تومان
91 3 هفته و 3 روز قبل S63590