برای این موضوع 633 نوشته موجود است!
فروش واحد108متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

فروش واحد108متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

108 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,700,000,000تومان
104 2 ماه و 3 هفته قبل S58563
فروش واحد145متری3خوابه بلوارکوهک منطقه22

فروش واحد145متری3خوابه بلوارکوهک منطقه22

145 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
5,075,000,000تومان
79 2 ماه و 3 هفته قبل S58562
فروش واحد106متری2خوابه دریاچه منطقه22

فروش واحد106متری2خوابه دریاچه منطقه22

106 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,700,000,000تومان
159 2 ماه و 3 هفته قبل S58561
فروش واحد124متری3خوابه بلوارکوهک منطقه22

فروش واحد124متری3خوابه بلوارکوهک منطقه22

124 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
3,100,000,000تومان
81 2 ماه و 3 هفته قبل S58560
رهن واجاره واحد70متری1خوابه شهرک نمونه منطقه22 9

رهن واجاره واحد70متری1خوابه شهرک نمونه منطقه22

70 مترمربع 1 خواب 1 سرویس
رهن : 190,000,000 تومان
164 2 ماه و 3 هفته قبل S58558
95 متر اپارتمان کلید نخورده

95 متر اپارتمان کلید نخورده

95 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,375,000,000تومان
127 2 ماه و 4 هفته قبل S58904
فروش واحد140متری3خوابه شمال همت منطقه22

فروش واحد140متری3خوابه شمال همت منطقه22

140 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
2,310,000,000تومان
308 2 ماه و 4 هفته قبل S58321
رهن واجاره واحد120متری3خوابه دریاچه منطقه22

رهن واجاره واحد120متری3خوابه دریاچه منطقه22

120 مترمربع 3 خواب 1 سرویس
رهن : 200,000,000 تومان
اجاره : 7,000,000 تومان
86 3 ماه قبل S58237
فروش واحد 112متری2خوابه دریاچه منطقه22 4

فروش واحد 112متری2خوابه دریاچه منطقه22

112 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
3,500,000,000تومان
236 3 ماه قبل S55143
رهن واجاره واحد90متری2خوابه ابشارطهران منطقه22

رهن واجاره واحد90متری2خوابه ابشارطهران منطقه22

90 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 240,000,000 تومان
94 3 ماه قبل S58380
فروش واحد75متری2خوابه شهرک گلستان منطقه22

فروش واحد75متری2خوابه شهرک گلستان منطقه22

75 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
2,625,000,000تومان
101 3 ماه قبل S58378
فروش واحد125متری2خوابه شمال همت منطقه22

فروش واحد125متری2خوابه شمال همت منطقه22

125 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,875,000,000تومان
65 3 ماه قبل S58377