برای این موضوع 633 نوشته موجود است!
فروش واحد135متری2خوابه شهرک گلستان منطقه22

فروش واحد135متری2خوابه شهرک گلستان منطقه22

135 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,850,000,000تومان
75 3 ماه قبل S58375
رهن واجاره واحد90متری2خوابه میدان ساحل منطقه22

رهن واجاره واحد90متری2خوابه میدان ساحل منطقه22

90 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 200,000,000 تومان
اجاره : 1,800,000 تومان
81 3 ماه قبل S58289
فروش واحد118متری2خوابه دریاچه منطقه22

فروش واحد118متری2خوابه دریاچه منطقه22

118 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,500,000,000تومان
152 3 ماه قبل S58320
فروش واحد135متری3خوابه شمال همت منطقه22

فروش واحد135متری3خوابه شمال همت منطقه22

135 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
3,375,000,000تومان
94 3 ماه قبل S58257
فروش واحد140متری3خوابه بلوارکوهک منطقه22

فروش واحد140متری3خوابه بلوارکوهک منطقه22

140 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
4,200,000,000تومان
94 3 ماه قبل S58239
فروش واحد186متری3خوابه استادیوم آزادی منطقه22

فروش واحد186متری3خوابه استادیوم آزادی منطقه22

186 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
5,208,000,000تومان
66 3 ماه قبل S58222
فروش واحد217متری3خوابه اردستانی منطقه22

فروش واحد217متری3خوابه اردستانی منطقه22

217 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
5,425,000,000تومان
63 3 ماه قبل S58279
فروش واحد75متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

فروش واحد75متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

75 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
1,600,000,000تومان
254 3 ماه قبل S58185
فروش واحد98متری2خوابه غرب دریاچه منطقه22

فروش واحد98متری2خوابه غرب دریاچه منطقه22

98 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,100,000,000تومان
140 3 ماه قبل S58184
فروش واحد114متری2خوابه غرب دریاچه منطقه22

فروش واحد114متری2خوابه غرب دریاچه منطقه22

114 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,622,000,000تومان
93 3 ماه قبل S58182
فروش واحد125متری3خوابه شهرک ساحل منطقه22

فروش واحد125متری3خوابه شهرک ساحل منطقه22

125 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,750,000,000تومان
112 3 ماه قبل S58109
فروش واحد105متری2خوابه دریاچه منطقه22 15

فروش واحد105متری2خوابه دریاچه منطقه22

105 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,677,500,000تومان
187 3 ماه قبل S58150