برای این موضوع 633 نوشته موجود است!
فروش واحد125متری2خوابه شهرک دانشگاه شریف منطقه22

فروش واحد125متری2خوابه شهرک دانشگاه شریف منطقه22

125 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,125,000,000تومان
167 3 ماه قبل S58159
فروش واحد93متری2خوابه سروآزادمنطقه22

فروش واحد93متری2خوابه سروآزادمنطقه22

93 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,000,000,000تومان
119 3 ماه قبل S58097
فروش واحد127متری3خوابه دریاچه منطقه22

فروش واحد127متری3خوابه دریاچه منطقه22

127 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
4,699,000,000تومان
141 3 ماه قبل S58067
فروش واحد126متری3خوابه میدان ساحل منطقه22

فروش واحد126متری3خوابه میدان ساحل منطقه22

126 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
3,150,000,000تومان
116 3 ماه قبل S57944
فروش واحد113متری2خوابه غرب دریاچه منطقه22

فروش واحد113متری2خوابه غرب دریاچه منطقه22

113 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,700,000,000تومان
105 3 ماه قبل S58015
فروش مستغلات500مترشهرک گلستان منطقه22

فروش مستغلات500مترشهرک گلستان منطقه22

500 مترمربع 2 سرویس
26,000,000,000تومان
111 3 ماه قبل S58013
فروش واحد82متری2خوابه شهرک گلستان منطقه22

فروش واحد82متری2خوابه شهرک گلستان منطقه22

82 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
1,804,000,000تومان
94 3 ماه و 1 هفته قبل S57992
فروش واحد97متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

فروش واحد97متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

97 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,330,000,000تومان
137 3 ماه و 1 هفته قبل S57989
فروش واحد111متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

فروش واحد111متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

111 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,997,000,000تومان
76 3 ماه و 1 هفته قبل S57964
فروش واحد125متری3خوابه بلوارکوهک منطقه22

فروش واحد125متری3خوابه بلوارکوهک منطقه22

125 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
2,850,000,000تومان
133 3 ماه و 1 هفته قبل S57924
رهن واجاره واحد128متری2خوابه خرازی منطقه22

رهن واجاره واحد128متری2خوابه خرازی منطقه22

128 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 100,000,000 تومان
اجاره : 6,000,000 تومان
81 3 ماه و 1 هفته قبل S57867
رهن واجاره واحد130متری2خوابه سروآزادمنطقه22

رهن واجاره واحد130متری2خوابه سروآزادمنطقه22

130 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
رهن : 150,000,000 تومان
اجاره : 6,000,000 تومان
63 3 ماه و 1 هفته قبل S57905