برای این موضوع 896 نوشته موجود است!
فروش واحد 100 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 100 متری در چیتگر منطقه 22

100 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,500,000,000تومان
11 4 ساعت و 5 دقیقه قبل S66280
رهن و اجاره واحد 125 متری در چیتگر منطقه 22

رهن و اجاره واحد 125 متری در چیتگر منطقه 22

125 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 500,000,000 تومان
اجاره : 5,000,000 تومان
3 4 ساعت و 9 دقیقه قبل S66279
فروش واحد 203 متری در کوهک منطقه 22

فروش واحد 203 متری در کوهک منطقه 22

203 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
8,526,000,000تومان
6 4 ساعت و 13 دقیقه قبل S66278
فروش واحد 111 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 111 متری در چیتگر منطقه 22

111 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,500,000,000تومان
8 10 ساعت و 6 دقیقه قبل S66218
رهن و اجاره واحد 70 متری در چیتگر منطقه 22

رهن و اجاره واحد 70 متری در چیتگر منطقه 22

70 مترمربع 1 خواب 2 سرویس
رهن : 110,000,000 تومان
اجاره : 4,500,000 تومان
6 11 ساعت و 9 دقیقه قبل S66216
فروش واحد 86 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 86 متری در چیتگر منطقه 22

86 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,010,000,000تومان
14 2 روز و 4 ساعت قبل S66100
فروش واحد 77 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 77 متری در چیتگر منطقه 22

77 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,159,850,000تومان
25 2 روز و 5 ساعت قبل S66099
فروش واحد 145 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 145 متری در چیتگر منطقه 22

145 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
6,525,000تومان
28 2 روز و 5 ساعت قبل S66098
فروش واحد 65 متری در وردآورد منطقه 22

فروش واحد 65 متری در وردآورد منطقه 22

65 مترمربع 1 خواب 1 سرویس
1,495,000,000تومان
24 2 روز و 5 ساعت قبل S66096
فروش واحد 99 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 99 متری در چیتگر منطقه 22

99 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,120,000,000تومان
12 2 روز و 10 ساعت قبل S66083
فروش واحد 150 متری در کوهک منطقه 22

فروش واحد 150 متری در کوهک منطقه 22

150 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
7,500,000,000تومان
14 2 روز و 10 ساعت قبل S66082
فروش واحد 86 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 86 متری در چیتگر منطقه 22

86 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,410,000,000تومان
12 2 روز و 11 ساعت قبل S66081