برای این موضوع 1206 نوشته موجود است!
رهن واجاره واحد83متری2خوابه شهرک گلستلان منطقه22

رهن واجاره واحد83متری2خوابه شهرک گلستلان منطقه22

83 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
رهن : 115,000,000 تومان
اجاره : 2,600,000 تومان
103 3 روز و 12 ساعت قبل S58611
رهن واجاره واحد133متری3خوابه میدان ساحل منطقه22

رهن واجاره واحد133متری3خوابه میدان ساحل منطقه22

133 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 335,000,000 تومان
21 3 روز و 13 ساعت قبل S58610
رهن واجاره واحد70متری1خوابه شهرک گلستان منطقه22

رهن واجاره واحد70متری1خوابه شهرک گلستان منطقه22

70 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
رهن : 120,000,000 تومان
اجاره : 2,500,000 تومان
21 3 روز و 13 ساعت قبل S58609
فروش واحد127متری3خوابه بلوارکوهک منطقه22

فروش واحد127متری3خوابه بلوارکوهک منطقه22

127 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
3,500,000,000تومان
49 3 روز و 13 ساعت قبل S58608
فروش واحد163متری3خوابه میدان موج منطقه22

فروش واحد163متری3خوابه میدان موج منطقه22

163 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
4,075,000,000تومان
65 3 روز و 13 ساعت قبل S58607
فروش واحد160متری3خوابه شمال همت منطقه22

فروش واحد160متری3خوابه شمال همت منطقه22

160 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
5,600,000,000تومان
49 3 روز و 18 ساعت قبل S58597
فروش واحد100متری2خوابیه بلوارکوهک منطقه22

فروش واحد100متری2خوابیه بلوارکوهک منطقه22

100 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,600,000,000تومان
65 3 روز و 18 ساعت قبل S58596
فروش واحد90متری2خوابه غرب دریاچه منطقه22

فروش واحد90متری2خوابه غرب دریاچه منطقه22

90 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,400,000,000تومان
53 3 روز و 18 ساعت قبل S58594
فروش واحد135متری3خوابه غرب دریاچه منطقه22

فروش واحد135متری3خوابه غرب دریاچه منطقه22

135 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
3,105,000,000تومان
50 3 روز و 18 ساعت قبل S58593
رهن واجاره واحد180متری3خوابه شهرک گلستان منطقه22

رهن واجاره واحد180متری3خوابه شهرک گلستان منطقه22

180 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 100,000,000 تومان
اجاره : 8,000,000 تومان
20 3 روز و 19 ساعت قبل S58590
رهن واجاره واحد122متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

رهن واجاره واحد122متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

122 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 370,000,000 تومان
15 4 روز و 11 ساعت قبل S58592
رهن واجاره واحد210متری3خوابه شهرک دانشگاه شریف منطقه22

رهن واجاره واحد210متری3خوابه شهرک دانشگاه شریف منطقه22

210 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 150,000,000 تومان
اجاره : 7,000,000 تومان
17 4 روز و 11 ساعت قبل S58582