برای این موضوع 59 نوشته موجود است!
امتیاز تعاونی درجه داران بازنشستگان ارتش پروژه برج نگین ساحل دریاچه 10

امتیاز تعاونی درجه داران بازنشستگان ارتش پروژه برج نگین ساحل دریاچه

110 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
5,000,000تومان
15469 2 سال و 10 ماه قبل S368
پیش فروش سهام های 63 و 33 متری در پهنه B شهرک امام رضا ( شهرک چیتگر ) 8

پیش فروش سهام های 63 و 33 متری در پهنه B شهرک امام رضا ( شهرک چیتگر )

100 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,500,000تومان
16483 2 سال و 10 ماه قبل S515
پروژه مسکونی دریا تعاونی مسکن صدا و سیما 13

پروژه مسکونی دریا تعاونی مسکن صدا و سیما

103 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
4,400,000تومان
4204 2 سال و 10 ماه قبل S40662
پیش فروش امتیاز نیروی هوایی H2 در پهنه C شهرک امام رضا (چیتگر) 32

پیش فروش امتیاز نیروی هوایی H2 در پهنه C شهرک امام رضا (چیتگر)

125 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
7,000,000تومان
21326 2 سال و 10 ماه قبل S1225
پروژه مسکونی آبشار در منطقه 22 7

پروژه مسکونی آبشار در منطقه 22

98 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
12,000,000تومان
7831 2 سال و 10 ماه قبل S906
پروژه برلیان مروارید شهر (شرکت مهر آفرین) 17

پروژه برلیان مروارید شهر (شرکت مهر آفرین)

127 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
4,500,000تومان
8535 2 سال و 10 ماه قبل S45993
پروژه باران منطقه 22 12

پروژه باران منطقه 22

92 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
14,000,000تومان
7965 2 سال و 10 ماه قبل S27372
پهنه A شهرک چیتگر (امام رضا) منطقه22 12

پهنه A شهرک چیتگر (امام رضا) منطقه22

100 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
9,000,000تومان
4328 3 سال و 3 ماه قبل S652
پیش فروش امتیاز پهنه C شهرک چیتگر (نارنجستان) 1

پیش فروش امتیاز پهنه C شهرک چیتگر (نارنجستان)

105 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,000,000تومان
11193 3 سال و 3 ماه قبل S517
امتیاز تعاونی امام حسن مجتبی ارتش پروژه دریاچه 9

امتیاز تعاونی امام حسن مجتبی ارتش پروژه دریاچه

100 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
9,000,000تومان
4755 3 سال و 3 ماه قبل S360
پروژه شرکت ایران سازه- برج مروارید بلوک E5 5

پروژه شرکت ایران سازه- برج مروارید بلوک E5

120 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
9,000,000تومان
6413 3 سال و 3 ماه قبل S36146