برای این موضوع 59 نوشته موجود است!
برج پارلمان در منطقه 22 دریاچه چیتگر 30

برج پارلمان در منطقه 22 دریاچه چیتگر

138 مترمربع 3 خواب 3 سرویس
26417 2 سال و 2 ماه قبل S604
فروش برج مسکونی پروژه امپریال یا ترنج 2 (شمیم رحمت فاز 2) در منطقه22 12

فروش برج مسکونی پروژه امپریال یا ترنج 2 (شمیم رحمت فاز 2) در منطقه22

113 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
27,000,000تومان
38114 2 سال و 3 ماه قبل S394
پروژه پاسارگاد 2 تعاونی همت منطقه 22 19

پروژه پاسارگاد 2 تعاونی همت منطقه 22

90 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
5,000,000تومان
8557 2 سال و 7 ماه قبل S54902
پیش فروش برج الماس بهداری سپاه در مروارید شهر 29

پیش فروش برج الماس بهداری سپاه در مروارید شهر

157 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
9,000,000تومان
8718 2 سال و 9 ماه قبل S37698
برج حفاظت ارتش در پهنه B شهرک چیتگر منطقه 22 10

برج حفاظت ارتش در پهنه B شهرک چیتگر منطقه 22

120 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
10,000,000تومان
13730 2 سال و 9 ماه قبل S9466
تعاونی خدمات موتوری پروژه حکیم منطقه 5 5

تعاونی خدمات موتوری پروژه حکیم منطقه 5

100 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
5,500,000تومان
57229 2 سال و 9 ماه قبل S9735
پیش فروش پروژه مسکونی امیران گروه بین المللی برج سازان بیم (B.I.M) شهرک مرواریدشهر

پیش فروش پروژه مسکونی امیران گروه بین المللی برج سازان بیم (B.I.M) شهرک مرواریدشهر

95 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
6,200,000تومان
3909 2 سال و 9 ماه قبل S54191
امتیاز برج خلبانان (B6) نیروی هوایی در پهنه A شهرک چیتگر (امام رضا) 11

امتیاز برج خلبانان (B6) نیروی هوایی در پهنه A شهرک چیتگر (امام رضا)

105 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
8,000,000تومان
4826 2 سال و 10 ماه قبل S10144
پروژه مهتاب 2 شرک الدوز آذربایجان مروارید شهر 5

پروژه مهتاب 2 شرک الدوز آذربایجان مروارید شهر

125 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
6,000,000تومان
4509 2 سال و 10 ماه قبل S54095
پیش فروش امتیاز برج فرزانگان در منطقه 22 9

پیش فروش امتیاز برج فرزانگان در منطقه 22

105 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
6,500,000تومان
21522 2 سال و 10 ماه قبل S9688
امتیاز پروژه پدافند هوایی پهنه C شهرک امام رضا ( چیتگر ) 23

امتیاز پروژه پدافند هوایی پهنه C شهرک امام رضا ( چیتگر )

55 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
4,500,000تومان
21388 2 سال و 10 ماه قبل S1094