محدوده شهرک مروارید شهر وردآورد

دسته بندی: منطقه 22
برای این موضوع 148 نوشته موجود است!
فروش واحد 140 متری در ورداورد منطقه 22

فروش واحد 140 متری در ورداورد منطقه 22

140 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
3,500,000,000تومان
152 9 ماه و 1 هفته قبل S63589
160 متر 3 خواب برج فول امکانات

160 متر 3 خواب برج فول امکانات

160 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
4,160,000,000تومان
117 9 ماه و 1 هفته قبل S63578
فروش واحد 68 متری در وردآورد منطقه 22

فروش واحد 68 متری در وردآورد منطقه 22

68 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
870,000,000تومان
136 9 ماه و 2 هفته قبل S63493
فروش واحد 134 متری در وردآورد منطقه 22

فروش واحد 134 متری در وردآورد منطقه 22

134 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
2,345,000,000تومان
148 9 ماه و 2 هفته قبل S63476
آپارتمان 160 متری 3خواب مروارید شهر 19

آپارتمان 160 متری 3خواب مروارید شهر

160 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
4,325,000,000تومان
184 9 ماه و 2 هفته قبل S63446
فروش واحد 80 متری در وردآورد منطقه 22

فروش واحد 80 متری در وردآورد منطقه 22

80 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,800,000,000تومان
220 9 ماه و 2 هفته قبل S63368
فروش واحد 93 متری در وردآورد منطقه 22

فروش واحد 93 متری در وردآورد منطقه 22

93 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,767,000,000تومان
283 9 ماه و 2 هفته قبل S63323
130 متر 2 خواب برج فول امکانات

130 متر 2 خواب برج فول امکانات

130 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
4,150,000,000تومان
59 9 ماه و 3 هفته قبل S63181
107متر2خواب برج فول امکانات

107متر2خواب برج فول امکانات

107 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
2,670,000,000تومان
83 9 ماه و 3 هفته قبل S63120
اپارتمان  172 متر 3 خواب   کلید نخورده   مروارید شهر 26

اپارتمان 172 متر 3 خواب کلید نخورده مروارید شهر

172 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
4,816,000,000تومان
298 9 ماه و 3 هفته قبل S63045
150 متر 3 خواب برج فول امکانات

150 متر 3 خواب برج فول امکانات

150 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
3,900,000,000تومان
62 9 ماه و 4 هفته قبل S63026
142 متر 3 خواب برج فول امکانات

142 متر 3 خواب برج فول امکانات

142 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
3,400,000,000تومان
61 9 ماه و 4 هفته قبل S63025