محدوده شهرک مروارید شهر وردآورد

دسته بندی: منطقه 22
برای این موضوع 148 نوشته موجود است!
فروش واحد 100 متری در وردآورد منطقه 22

فروش واحد 100 متری در وردآورد منطقه 22

100 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,750,000,000تومان
88 7 ماه و 1 هفته قبل S67246
پروژه شهید همدانی تعاونی لشگر 27 _ مروارید شهر منطقه 22 11

پروژه شهید همدانی تعاونی لشگر 27 _ مروارید شهر منطقه 22

145 مترمربع 3 خواب
3808 7 ماه و 1 هفته قبل S67236
فروش واحد 93 متری در وردآورد منطقه 22

فروش واحد 93 متری در وردآورد منطقه 22

93 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,600,000,000تومان
127 7 ماه و 2 هفته قبل S66613
فروش واحد 90 متری در وردآورد منطقه 22

فروش واحد 90 متری در وردآورد منطقه 22

90 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
1,550,000,000تومان
113 7 ماه و 2 هفته قبل S66601
فروش واحد 92 متری در وردآورد منطقه 22 6

فروش واحد 92 متری در وردآورد منطقه 22

92 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,100,000,000تومان
255 7 ماه و 2 هفته قبل S66517
فروش واحد 160 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 160 متری در چیتگر منطقه 22

160 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
4,000,000,000تومان
89 7 ماه و 2 هفته قبل S66495
اپارتمان 164 متری مروارید شهر منطقه 22 10

اپارتمان 164 متری مروارید شهر منطقه 22

164 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 680,000,000 تومان
151 7 ماه و 2 هفته قبل S66364
فروش واحد 140 متری در وردآورد منطقه 22

فروش واحد 140 متری در وردآورد منطقه 22

140 مترمربع 3 خواب 1 سرویس
3,290,000,000تومان
75 7 ماه و 2 هفته قبل S66329
فروش واحد اداری 260 متری در وردآورد منطقه 22

فروش واحد اداری 260 متری در وردآورد منطقه 22

260 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
7,000,000,000تومان
72 7 ماه و 2 هفته قبل S66316
فروش واحد 65 متری در وردآورد منطقه 22

فروش واحد 65 متری در وردآورد منطقه 22

65 مترمربع 1 خواب 1 سرویس
1,495,000,000تومان
187 7 ماه و 3 هفته قبل S66096
فروش واحد 134 متری در وردآورد منطقه 22

فروش واحد 134 متری در وردآورد منطقه 22

134 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
2,680,000,000تومان
73 7 ماه و 3 هفته قبل S65974
فروش مغازه 24 متری در وردآورد منطقه 22

فروش مغازه 24 متری در وردآورد منطقه 22

24 مترمربع 1 خواب 1 سرویس
648,000,000تومان
158 7 ماه و 3 هفته قبل S65896