محدوده شهرک مروارید شهر وردآورد

دسته بندی: منطقه 22
برای این موضوع 148 نوشته موجود است!
فروش واحد 120 متری در وردآورد منطقه 22

فروش واحد 120 متری در وردآورد منطقه 22

120 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,250,000,000تومان
73 7 ماه و 3 هفته قبل S65893
فروش واحد 100 متری در گرمدره منطقه 22

فروش واحد 100 متری در گرمدره منطقه 22

100 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,600,000,000تومان
114 7 ماه و 4 هفته قبل S65621
رهن و اجاره واحد 142 متری در وردآورد منطقه 22

رهن و اجاره واحد 142 متری در وردآورد منطقه 22

142 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 500,000,000 تومان
71 7 ماه و 4 هفته قبل S65555
فروش واحد 91 متری در وردآورد منطقه 22

فروش واحد 91 متری در وردآورد منطقه 22

91 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,300,000,000تومان
98 8 ماه قبل S65511
آپارتمان 130 متری 2 خواب ویو کوه مروارید شهر 15

آپارتمان 130 متری 2 خواب ویو کوه مروارید شهر

130 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,380,000,000تومان
149 8 ماه قبل S65404
فروش واحد 89 متری در وردآورد منطقه 22

فروش واحد 89 متری در وردآورد منطقه 22

89 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,780,000,000تومان
138 8 ماه قبل S65293
فروش واحد 110 متری در ورداورد منطقه 22

فروش واحد 110 متری در ورداورد منطقه 22

110 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,480,000,000تومان
120 8 ماه و 1 هفته قبل S64864
رهن و اجاره واحد 160 متری در مروارید شهر منطقه 22

رهن و اجاره واحد 160 متری در مروارید شهر منطقه 22

160 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 640,000,000 تومان
74 8 ماه و 1 هفته قبل S64764
فروش واحد 78 متری در وردآورد منطقه 22

فروش واحد 78 متری در وردآورد منطقه 22

78 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,638,000,000تومان
90 8 ماه و 2 هفته قبل S64608
فروش واحد 87 متری در وردآورد منطقه 22

فروش واحد 87 متری در وردآورد منطقه 22

87 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,950,000,000تومان
86 8 ماه و 2 هفته قبل S64607
فروش واحد اداری 63 متری در وردآورد منطقه 22

فروش واحد اداری 63 متری در وردآورد منطقه 22

63 مترمربع 1 خواب 1 سرویس
1,260,000,000تومان
90 8 ماه و 2 هفته قبل S64590
فروش واحد 130 متری در وردآورد منطقه 22

فروش واحد 130 متری در وردآورد منطقه 22

130 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
2,990,000,000تومان
140 8 ماه و 2 هفته قبل S64482