املاک موجود در:" شهرک شهاب شهر "

۱۲۰متر ۲خواب شهاب شهر
رهن و اجاره

رهن : 20, 000, 000
اجاره : 3, 000, 000

۱۲۰متر ۲خواب شهاب شهر

2 خواب
120 متر
s35898
20 روز
برج
۹۱متر ۲خواب شهاب شهر
رهن و اجاره

رهن : 50, 000, 000
اجاره : 1, 400, 000

۹۱متر ۲خواب شهاب شهر

2 خواب
91 متر
s35599
یک ماه
مجتمع کم واحد
شهرک شهاب شهر، ۸۲ متر ، ۲خواب
فروش

484 , 000 , 000تومان

شهرک شهاب شهر، ۸۲ متر ، ۲خواب

2 خواب
82 متر
s33977
2 ماه
مجتمع کم واحد
شهرک نمونه
فروش

450 , 000 , 000تومان

شهرک نمونه

2 خواب
75 متر
s32640
3 ماه
مجتمع کم واحد
۱۲۰متر ۲خواب شهاب شهر
فروش

780 , 000 , 000تومان

۱۲۰متر ۲خواب شهاب شهر

2 خواب
120 متر
s30623
برج
۸۰متری ۲خواب شهاب شهر
فروش

400 , 000 , 000تومان

۸۰متری ۲خواب شهاب شهر

2 خواب
80 متر
s27145
برج
۱۲۰متر ۲خواب شهاب شهر
فروش

540 , 000 , 000تومان

۱۲۰متر ۲خواب شهاب شهر

2 خواب
120 متر
s26572
برج