املاک موجود در:" برج ایزدیار "

1
واحد۱۵۸متری ۳خواب فول در برجهای ایزدیار
رهن و اجاره

رهن : 205, 000, 000

برج
فروش واحد ۱۵۲متری ۳خواب در برج ال ۱ ایزدیار
فروش

2 , 000 , 000 , 000تومان

برج
فروش واحد ۱۴۴متری ۳خواب در برج ایزدیار
فروش

1 , 728 , 000 , 000تومان

برج
رهن کامل واحد ۱۵۵متری در ایزدیار
رهن و اجاره

رهن : 185, 000, 000

برج
فروش واحد ۱۵۵متری ۳خواب فاز اول ایزدیار
فروش

1 , 250 , 000 , 000تومان

برج
فروش ۱۱۰متری ۲خواب در ایزد یار
فروش

1 , 166 , 000 , 000تومان

فروش ۱۱۰متری ۲خواب در ایزد یار

2 خواب
119 متر
s40085
یک ماه
برج
فروش واحد ۱۵۰متری۳خواب در ایزدیار
فروش

1 , 650 , 000 , 000تومان

برج
برج ایزدیار
فروش

1 , 420 , 000 , 000تومان

برج ایزدیار

168 متر
s39561
یک ماه