برای این موضوع 589 نوشته موجود است!
75 متر یک خواب بهترین برج منطقه

75 متر یک خواب بهترین برج منطقه

75 مترمربع 1 خواب 2 سرویس
رهن : 300,000,000 تومان
80 2 هفته و 1 روز قبل S62087
144متری آپارتمان برج امین فروشی 1

144متری آپارتمان برج امین فروشی

144 مترمربع 3 خواب 3 سرویس
4,608,000,000تومان
52 2 هفته و 1 روز قبل S62115
130متر آپارتمان برج امین فروشی 1

130متر آپارتمان برج امین فروشی

130 مترمربع 3 خواب 3 سرویس
3,900,000,000تومان
49 2 هفته و 1 روز قبل S62116
140متری آپارتمان سه خواب برج کیهان 1

140متری آپارتمان سه خواب برج کیهان

140 مترمربع 3 خواب 3 سرویس
4,200,000,000تومان
36 2 هفته و 1 روز قبل S62119
127متر سه خواب / مجتمع مسکونی هواپیمایی

127متر سه خواب / مجتمع مسکونی هواپیمایی

127 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
4,000,000,000تومان
رهن : 200,000,000 تومان
اجاره : 6,000,000 تومان
59 2 هفته و 3 روز قبل S62108
برج 127 متر سه خواب / مجتمع هواپیمایی

برج 127 متر سه خواب / مجتمع هواپیمایی

127 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
4,000,000,000تومان
47 2 هفته و 3 روز قبل S62110
دریاچه برج بهاران صیاد 1

دریاچه برج بهاران صیاد

117 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,276,000,000تومان
62 3 هفته و 1 روز قبل S61894
واحد 144متری 3 خواب برج سند تک برگ

واحد 144متری 3 خواب برج سند تک برگ

144 مترمربع 3 خواب 3 سرویس
4,000,000,000تومان
53 4 هفته و 1 روز قبل S57642
170 متر 3 خواب شخصی ساز فول

170 متر 3 خواب شخصی ساز فول

170 مترمربع 3 خواب 3 سرویس
7,650,000,000تومان
51 1 ماه قبل S61730
94 متر دو خواب / شخصی ساز

94 متر دو خواب / شخصی ساز

94 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
3,100,000,000تومان
124 1 ماه قبل S61693
برج 116 متری / دو خواب 6

برج 116 متری / دو خواب

116 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
3,600,000,000تومان
202 1 ماه قبل S61690
برج لوکس/138متر سه خواب 4

برج لوکس/138متر سه خواب

138 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
5,650,000,000تومان
170 1 ماه قبل S61666