برای این موضوع 589 نوشته موجود است!
87 متر2خواب برج عمارتی بلوار کوهک دریاچه چیتگر

87 متر2خواب برج عمارتی بلوار کوهک دریاچه چیتگر

87 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
4,611,000,000تومان
80 1 ماه و 2 هفته قبل S61157
102 متر 2 خواب فول امکانات

102 متر 2 خواب فول امکانات

102 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,652,000,000تومان
161 1 ماه و 2 هفته قبل S60846
120 متر 2 خواب برج فول امکانات 8

120 متر 2 خواب برج فول امکانات

120 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,600,000,000تومان
155 1 ماه و 2 هفته قبل S60843
96 متر 2 خواب برج فول امکانات 10

96 متر 2 خواب برج فول امکانات

96 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,880,000,000تومان
80 1 ماه و 2 هفته قبل S60822
فروش آپارتمان 110 متری دریاچه

فروش آپارتمان 110 متری دریاچه

110 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,200,000,000تومان
90 1 ماه و 3 هفته قبل S60806
94 متری بلوار کوهک مجتمع زیتون

94 متری بلوار کوهک مجتمع زیتون

94 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
2,630,000,000تومان
131 1 ماه و 3 هفته قبل S60775
فروش آپارتمان 111 متری دریاچه

فروش آپارتمان 111 متری دریاچه

111 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,330,000,000تومان
53 1 ماه و 3 هفته قبل S60756
114 متر 2 خواب برج فول

114 متر 2 خواب برج فول

114 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,700,000,000تومان
75 1 ماه و 3 هفته قبل S60737
168متری اپارتمان برچ پامچال

168متری اپارتمان برچ پامچال

168 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
4,794,000,000تومان
51 1 ماه و 3 هفته قبل S60727
134متری ویلایی کوهک

134متری ویلایی کوهک

134 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
6,566,000,000تومان
76 1 ماه و 3 هفته قبل S60716
108 متر برج سفید

108 متر برج سفید

108 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
7,000,000,000تومان
85 1 ماه و 3 هفته قبل S60686
84 متر 2 خواب برج فول

84 متر 2 خواب برج فول

84 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,520,000,000تومان
99 1 ماه و 3 هفته قبل S60656