برای این موضوع 898 نوشته موجود است!
فروش واحد103متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

فروش واحد103متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

103 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,266,000,000تومان
16 2 روز و 9 ساعت قبل S58014
فروش واحد130متری3خوابه شهرک چیتگرمنطقه22

فروش واحد130متری3خوابه شهرک چیتگرمنطقه22

130 مترمربع 3 خواب
3,250,000,000تومان
25 2 روز و 9 ساعت قبل S58011
فروش واحد85متری2خوابه بلواراردستانی منطقه22

فروش واحد85متری2خوابه بلواراردستانی منطقه22

85 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
1,700,000,000تومان
30 2 روز و 9 ساعت قبل S58010
رهن واجاره واحد100متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

رهن واجاره واحد100متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

100 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 300,000,000 تومان
اجاره : 600,000 تومان
8 2 روز و 9 ساعت قبل S58009
فروش واحد94متری2خوابه دریاچه منطقه22

فروش واحد94متری2خوابه دریاچه منطقه22

94 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,350,000,000تومان
18 2 روز و 9 ساعت قبل S58008
رهن واجاره واحد130متری3خوابه شهرک نمونه منطقه22

رهن واجاره واحد130متری3خوابه شهرک نمونه منطقه22

130 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 300,000,000 تومان
9 2 روز و 9 ساعت قبل S58007
فروش واحد108متری2خوابهدریاچه منطقه22

فروش واحد108متری2خوابهدریاچه منطقه22

108 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,484,000,000تومان
32 2 روز و 10 ساعت قبل S58003
فروش واحد96متری2خوابه شهرک چیتگرمنطقه22

فروش واحد96متری2خوابه شهرک چیتگرمنطقه22

96 مترمربع 2 خواب
2,112,000,000تومان
16 2 روز و 13 ساعت قبل S57998
رهن واجاره واحد85متری2خوابه میدان ساحل منطقه22

رهن واجاره واحد85متری2خوابه میدان ساحل منطقه22

85 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 130,000,000 تومان
اجاره : 3,500,000 تومان
10 2 روز و 13 ساعت قبل S57999
فروش واحد123متری2خوابه غرب دریاچه منطقه22

فروش واحد123متری2خوابه غرب دریاچه منطقه22

123 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,075,000,000تومان
8 2 روز و 13 ساعت قبل S58001
رهن واجاره واحد145متری3خوابه بلوارکوهک منطقه22

رهن واجاره واحد145متری3خوابه بلوارکوهک منطقه22

145 مترمربع 3 خواب 1 سرویس
رهن : 300,000,000 تومان
اجاره : 4,000,000 تومان
10 2 روز و 13 ساعت قبل S58002
فروش واحد120متری2خوابه اردستانی منطقه22

فروش واحد120متری2خوابه اردستانی منطقه22

120 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,280,000,000تومان
25 2 روز و 13 ساعت قبل S57990