برای این موضوع 898 نوشته موجود است!
رهن واجاره واحد90متری2خوابه شهرک امیددژبان منطقه22

رهن واجاره واحد90متری2خوابه شهرک امیددژبان منطقه22

90 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 250,000,000 تومان
30 6 روز و 17 ساعت قبل S57854
رهن واجاره واحد144متری2خوابه دریاچه منطقه22

رهن واجاره واحد144متری2خوابه دریاچه منطقه22

144 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 350,000,000 تومان
اجاره : 2,000,000 تومان
14 6 روز و 17 ساعت قبل S57889
رهن واجاره واحد120متری2خوابه شهاب شهر منطقه22

رهن واجاره واحد120متری2خوابه شهاب شهر منطقه22

120 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 220,000,000 تومان
اجاره : 1,500,000 تومان
25 6 روز و 17 ساعت قبل S57839
رهن واجاره واحد138متری3خوابه میدان ساحل منطقه22

رهن واجاره واحد138متری3خوابه میدان ساحل منطقه22

138 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 300,000,000 تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
7 6 روز و 17 ساعت قبل S57909
رهن واجاره واحد110متری2خوابه دریاچه منطقه22

رهن واجاره واحد110متری2خوابه دریاچه منطقه22

110 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 300,000,000 تومان
12 6 روز و 17 ساعت قبل S57906
رهن واجاره واحد104متری2خوابه دریاچه منطقه22

رهن واجاره واحد104متری2خوابه دریاچه منطقه22

104 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 100,000,000 تومان
اجاره : 5,000,000 تومان
10 6 روز و 17 ساعت قبل S57917
رهن واجاره واحد102متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

رهن واجاره واحد102متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

102 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 50,000,000 تومان
اجاره : 6,000,000 تومان
9 6 روز و 17 ساعت قبل S57920
فروش واحد130متری2خوابه شهرک امیددژبان منطقه22

فروش واحد130متری2خوابه شهرک امیددژبان منطقه22

130 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,145,000,000تومان
37 6 روز و 17 ساعت قبل S57922
فروش واحدفروش واحد125متری2خوابه ایران مال منطقه22

فروش واحدفروش واحد125متری2خوابه ایران مال منطقه22

125 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,625,000,000تومان
22 6 روز و 18 ساعت قبل S57914
فروش واحد140متری3خوابه بلوارکوهک منطقه22

فروش واحد140متری3خوابه بلوارکوهک منطقه22

140 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
3,400,000,000تومان
16 6 روز و 18 ساعت قبل S57916
فروش واحد265متری3خوابه شهرک گلستان منطقه22

فروش واحد265متری3خوابه شهرک گلستان منطقه22

265 مترمربع 3 خواب 4 سرویس
12,455,000,000تومان
102 6 روز و 19 ساعت قبل S55458
فروش واحد92متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

فروش واحد92متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

92 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
1,650,000,000تومان
60 6 روز و 23 ساعت قبل S57903