برای این موضوع 901 نوشته موجود است!
فروش واحد148متری3خوابه دریاچه منطقه22

فروش واحد148متری3خوابه دریاچه منطقه22

148 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
5,772,000,000تومان
20 1 روز و 20 ساعت قبل S58085
رهن واجاره واحد109متری2خوابه غرب دریاچه منطقه22

رهن واجاره واحد109متری2خوابه غرب دریاچه منطقه22

109 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 330,000,000 تومان
6 2 روز قبل S58077
رهن واجاره واحد152متری3خوابه بلوارپژوهش منطقه22

رهن واجاره واحد152متری3خوابه بلوارپژوهش منطقه22

152 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 350,000,000 تومان
8 2 روز قبل S58076
فروش واحد79متری2خوابه شهرک شهیدباقری منطقه22

فروش واحد79متری2خوابه شهرک شهیدباقری منطقه22

79 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
1,501,000,000تومان
38 2 روز قبل S58073
فروش واحد130متری3خوابه اردستانی منطقه22

فروش واحد130متری3خوابه اردستانی منطقه22

130 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
2,405,000,000تومان
30 2 روز قبل S58072
فروش واحد130متری3خوابه شهرک چیتگرمنطقه22

فروش واحد130متری3خوابه شهرک چیتگرمنطقه22

130 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
3,250,000,000تومان
20 2 روز قبل S58071
فروش واحد114متری2خوابه شهرک شهیدباقری منطقه22

فروش واحد114متری2خوابه شهرک شهیدباقری منطقه22

114 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,850,000,000تومان
13 2 روز قبل S58070
فروش واحد101متری2خوابه شهرک گلستان منطقه22

فروش واحد101متری2خوابه شهرک گلستان منطقه22

101 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,121,000,000تومان
7 2 روز قبل S58069
فروش واحد127متری3خوابه دریاچه منطقه22

فروش واحد127متری3خوابه دریاچه منطقه22

127 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
4,445,000,000تومان
20 2 روز قبل S58067
فروش واحد100متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

فروش واحد100متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

100 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,200,000,000تومان
11 2 روز قبل S58066
فروش واحد105متری2خوابب شهرک چیتگرمنطقه22

فروش واحد105متری2خوابب شهرک چیتگرمنطقه22

105 مترمربع 2 خواب
2,100,000,000تومان
10 2 روز قبل S58065
152 متر 3 خواب 13

152 متر 3 خواب

152 مترمربع 3 خواب 3 سرویس
رهن : 350,000,000 تومان
40 2 روز و 3 ساعت قبل S58061