تجهیز صندوق مالی مسکن

تجهیز صندوق مالی مسکن

اتفاقات مهمی در اواخر دولت یازدهم و اوایل دولت دوازدهم برای تجهیز صندوق مالی مسکن رخ داده است

بانک مرکزی تصمیماتی در جهت منابع بازگشتی مسکن مهر ، برای مجهز شدن صندوق مالی پس انداز مسکن یکم گرفته است. طبق یک سری از گزارشات در دولت دوازدهم همچنان از اعطای تسهیلات بانکی به مسکن مهر ناراضی می باشد و همچنین دولت دوازدهم بر این عقیده است که این تسهیلات بانکی بار سنگینی را به دوش نظام بانکی کشور گذاشته است .

املاک تهران

اما در حال حاضر، دولت دوازدهم تصمیمات جدیدی را برای سهولت بخشیدن به صنایع بازگشتی جهت بازپرداخت تسهیلات مسکن مهر به صندوق پس انداز یکم در نظر گرفته است .در این میان یک رخداد اشتباه بین بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش آمده که مربوط به دوره گذشته است. بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی معتقدند که آن چیزی را که تسهیلات تکلیفی مسکن مهر بر عهده آن ها گذاشته است باعث گردیده که چاپ اسکناس در کشور بیشتر شود.

از طرفی هم یک بار تورمی بسیار زیادی بر دوش دولت قرار گرفته است . این ها دلایلی هست که مورد انتقاد دستگاه های دولتی قرار بگیرد. اما بانک مرکزی ، جهت خروج از رکود و رونق بازار مسکن تدابیر جدیدی دارد. بانک مرکزی تصمیم گرفته که منابع آزاد شده ناشی از بازپرداخت تسهیلات مسکن مهر را جهت تجهیزات مالی صندوق پس انداز مسکن یکم قرار بدهد.

صندوق مالی مسکن

با این کار دو رخداد مهم پیش می آید؛ اول اینکه بازار رونق پیدا می کند و دوم اینکه تحرک در صنایع ایجاد می گردد. مقامات بانک مرکزی معتقد هستند که قبل از آن که دوره 10 ساله پروژه عظیم مسکن مهر تمام گردد بعضی از این منابع آزاد شده است. این منابع آزاد شده، صرف تامین منابعی می شود که، حساب صندوق پس انداز مسکن یکم را در نظر می گیرد.

از طرفی هم، حساب صندوق پس انداز مسکن یکم برای سپرده گذاری مردم جامعه و برای دوره شش ماهه تا یک ساله مجهز می گردد.  مردم جامعه که در این صندوق پس انداز مسکن یکم سرمایه گذاری و یا پس انداز می کنند بعد از سپری شدن یک مدت میتوانند با دریافت کردن وام کم بهره خانه مورد نظرشان را خریداری بنمایند.

از طرفی هم دولت دوازدهم تعاملات دیگری هم جهت رونق بازار مسکن دارد . لذا طبق تعاملات دولت دوازدهم ، که برای تجهیزات منابع بانکی در نظر دارند که البته برای مثال می توان به کاهش نسبت سپرده قانونی برای زیاد تر شدن منابع این بانک دانست که اگر به جریان افتد باعث رونق بازار مسکن می گردد.

نکته جالب اینکه در دولت یازدهم هم قائم مقام بانک مرکزی در ارتباط با مسکن مهر گفته بود: تا به امروز تعداد خیلی زیادی از واحد های مسکن مهر تحویل اقشار جامعه داده شده که البته در دولت دوازدهم هم قول داده شده مابقی را تحویل مردم جامعه بدهند و احتمالاً تا اواخر سال اینده تماماً تحویل داده می شود . قائم مقام بانک مرکزی سپرده قانونی بانک مسکن را از ده درصد به دو درصد کم تر کرده که این امر مهم باعث رونق بازار گردیده است .

با در اختیار داشتن سپرده ها خود بانک می تواند اقداماتی جهت زیاد تر شدن سطح تسهیلات داشته باشد .در واقع برای مثال و روشن تر شدن این مطلب می توان گفت : سقف تسهیلات از بیست میلیون به بیست و پنج میلیون تومان و از بیست و پنج میلیون تومان به سی میلیون تومان و در زمان حال از سی میلیون تومان به چهل میلیون افزایش پیدا کرده است .

چون سقف تسهیلات برای بانک افزایش پیدا کرده است، بانک مرکزی تمام سعی خود را می کند تا باقی مانده مسکن مهر را هر چه زودتر بتواند تحویل مردم جامعه بدهد و این امر تا پایان سال جاری محقق خواهد شد.

به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 بدون امتیاز