املاک موجود در:" دهکده المپیک "

۱۱۸متر۲خواب بلوار دهکده
رهن و اجاره

رهن : 150, 000, 000
اجاره : 1, 500, 000

شخصی ساز
۱۱۰متر ۱خواب  خیابان ساحل
رهن و اجاره

رهن : 30, 000, 000
اجاره : 1, 900, 000

۱۱۰متر ۱خواب خیابان ساحل

1 خواب
110 متر
s37549
6 روز
شخصی ساز
۱۲۰متر ۲خواب دهکده المپیک
رهن و اجاره

رهن : 80, 000, 000
اجاره : 2, 000, 000

۱۲۰متر ۲خواب دهکده المپیک

2 خواب
120 متر
s37316
14 روز
شخصی ساز
۱۳۰متر ۳خواب دهکده المپیک
رهن و اجاره

رهن : 130, 000, 000

۱۳۰متر ۳خواب دهکده المپیک

3 خواب
130 متر
s37224
15 روز
شخصی ساز
دهکده المپیک ، ۱۲۵ متر ، ۲ خواب
رهن و اجاره

رهن : 30, 000, 000
اجاره : 2, 000, 000

دهکده المپیک ، ۱۲۵ متر ، ۲ خواب

2 خواب
125 متر
s37220
16 روز
شخصی ساز
دهکده المپیک ، ۲۵ متر ، تجاری
رهن و اجاره

رهن : 20, 000, 000
اجاره : 1, 600, 000

مغازه
دهکده المپیک،۱۱۰متر،۱خواب
رهن و اجاره

رهن : 30, 000, 000
اجاره : 2, 000, 000

دهکده المپیک،۱۱۰متر،۱خواب

1 خواب
110 متر
s37161
17 روز
شخصی ساز
المپیک، ۱۲۰ متر ، ۲ خواب
رهن و اجاره

رهن : 150, 000, 000
اجاره : 1, 500, 000

المپیک، ۱۲۰ متر ، ۲ خواب

2 خواب
120 متر
s37155
17 روز
شخصی ساز