املاک موجود در:" برج 12 فروردین "

۱۳۰متر ۳خواب برج ۱۲ فروردین
رهن و اجاره

رهن : 200, 000, 000
اجاره : 1, 000, 000

۱۳۰متر ۳خواب برج ۱۲ فروردین

3 خواب
130 متر
s32028
9 روز
برج
برج ۱۲ فروردین، ۱۳۵ متر، ۳ خواب
رهن و اجاره

رهن : 100, 000, 000
اجاره : 1, 500, 000

برج
۱۴۵متر ۳خواب برج ۱۲ فروردین
فروش

1 , 087 , 500 , 000تومان

۱۴۵متر ۳خواب برج ۱۲ فروردین

3 خواب
145 متر
s30717
2 ماه
برج
۱۳۵ متر ۳خواب  برج ۱۲ فروردین
فروش

877 , 500 , 000تومان

۱۳۵ متر ۳خواب برج ۱۲ فروردین

3 خواب
135 متر
s30716
2 ماه
برج
۱۴۵متر ۳خواب  دوازده فروردین
فروش

943 , 000 , 000تومان

۱۴۵متر ۳خواب دوازده فروردین

3 خواب
145 متر
s30715
2 ماه
برج
۱۳۵متر ۳خواب برج ۱۲ فروردین
فروش

1 , 350 , 000 , 000تومان

۱۳۵متر ۳خواب برج ۱۲ فروردین

3 خواب
135 متر
s30713
2 ماه
برج
۱۳۵متر ۳خواب ۱۲ فروردین
فروش

1 , 150 , 000 , 000تومان

۱۳۵متر ۳خواب ۱۲ فروردین

3 خواب
135 متر
s30679
2 ماه
برج
۱۳۵متر، ۳خواب، شرق دریاچه
فروش

1 , 147 , 500 , 000تومان

۱۳۵متر، ۳خواب، شرق دریاچه

3 خواب
135 متر
s30567
2 ماه
برج