املاک موجود در:" برج 12 فروردین "

۱۴۵متری ۳خواب ۱۲فروردین
فروش

780 , 000 , 000تومان

۱۴۵متری ۳خواب ۱۲فروردین

3 خواب
145 متر
s27264
14 روز
برج
فروش واحد۱۳۵متری در برج
فروش

877 , 500 , 000تومان

فروش واحد۱۳۵متری در برج

3 خواب
135 متر
s27236
17 روز
برج
فروش واحد۱۴۵متری-دید عالی دریاچه
فروش

725 , 000 , 000تومان

برج
۱۴۵متری ۳خواب ۱۲فروردین
فروش

870 , 000 , 000تومان

۱۴۵متری ۳خواب ۱۲فروردین

3 خواب
145 متر
s27140
23 روز
برج
فروش واحد۱۴۴متری-دید دریاچه
فروش

720 , 000 , 000تومان

فروش واحد۱۴۴متری-دید دریاچه

3 خواب
144 متر
s26983
29 روز
برج
فروش واحد۱۳۵متری-دید ابدی دریاچه
فروش

810 , 000 , 000تومان

برج
  • صفحه 1 از 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4