املاک موجود در:" برج 12 فروردین "

فروش واحد ۱۳۵متری در برج ۱۲فروردین
فروش

877 , 500 , 000تومان

برج
برج ۱۲ فروردین
فروش

1 , 200 , 000 , 000تومان

برج ۱۲ فروردین

3 خواب
135 متر
s29699
9 روز
برج
برج ۱۲ فروردین
فروش

913 , 500 , 000تومان

برج ۱۲ فروردین

3 خواب
145 متر
s28897
یک ماه
برج
مجتمع ۱۲ فروردین
فروش

870 , 000 , 000تومان

مجتمع ۱۲ فروردین

3 خواب
145 متر
s28895
یک ماه
برج
۱۴۵متر-۳خواب ۱۲ فروردین
فروش

899 , 000 , 000تومان

۱۴۵متر-۳خواب ۱۲ فروردین

3 خواب
145 متر
s28737
2 ماه
برج
۱۴۵متر، ۳خواب، برج ۱۲فروردین
فروش

950 , 000 , 000تومان

۱۴۵متر، ۳خواب، برج ۱۲فروردین

2 خواب
145 متر
s28735
2 ماه
برج
۱۴۵متر ۳خواب ۱۲ فروردین
فروش

797 , 500 , 000تومان

۱۴۵متر ۳خواب ۱۲ فروردین

3 خواب
145 متر
s28734
2 ماه
برج
۱۳۵متر، ۳خواب، برج ۱۲فروردین
فروش

913 , 500 , 000تومان

۱۳۵متر، ۳خواب، برج ۱۲فروردین

2 خواب
135 متر
s28733
2 ماه
برج