املاک موجود در:" برج 12 فروردین "

۱۲۸ متر ،۲ خواب ،واقع در شهرک گلستان
فروش

1 , 497 , 600 , 000تومان

برج
۱۴۵متر دریاچه
فروش

1 , 406 , 000 , 000تومان

۱۴۵متر دریاچه

3 خواب
145 متر
s37445
8 روز
برج
۱۴۵متر دریاچه
فروش

1 , 334 , 000 , 000تومان

۱۴۵متر دریاچه

3 خواب
145 متر
s37444
8 روز
برج
۱۴۱متر ۳خواب برج ۱۲ فروردین
رهن و اجاره

رهن : 170, 000, 000
اجاره : 2, 500, 000

۱۴۱متر ۳خواب برج ۱۲ فروردین

3 خواب
141 متر
s37191
16 روز
برج
۱۳۰متر برج ۱۲ فروردین
رهن و اجاره

رهن : 100, 000, 000
اجاره : 1, 900, 000

۱۳۰متر برج ۱۲ فروردین

3 خواب
130 متر
s37136
18 روز
برج
۱۳۵متر ۳خواب برج ۱۲ فروردین
رهن و اجاره

رهن : 115, 000, 000
اجاره : 1, 500, 000

۱۳۵متر ۳خواب برج ۱۲ فروردین

3 خواب
135 متر
s37134
18 روز
برج
۱۲۸متر ۲خواب برج ۱۲ فروردین
رهن و اجاره

رهن : 260, 000, 000
اجاره : 300, 000

۱۲۸متر ۲خواب برج ۱۲ فروردین

2 خواب
128 متر
s37132
18 روز
برج
۱۲۸متر در ۱۲ فروردین
فروش

1 , 550 , 000 , 000تومان

۱۲۸متر در ۱۲ فروردین

2 خواب
128 متر
s37046
20 روز
برج