برای این موضوع 76 نوشته موجود است!
فروش واحد127متری3خوابه کوهک منطقه22

فروش واحد127متری3خوابه کوهک منطقه22

127 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
1,850,000,000تومان
270 1 سال و 6 ماه قبل S55946
رهن واجاره واحد127متر 3خوابه در کوهک منطقه22

رهن واجاره واحد127متر 3خوابه در کوهک منطقه22

127 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 160,000,000 تومان
اجاره : 2,100,000 تومان
246 1 سال و 7 ماه قبل S55614
127 متربرج هواپیمایی دیپلمات

127 متربرج هواپیمایی دیپلمات

127 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,905,000,000تومان
230 1 سال و 7 ماه قبل S55680
رهن 130 متری سه خوابه برج هواپیمایی کشوری

رهن 130 متری سه خوابه برج هواپیمایی کشوری

130 مترمربع 3 خواب
رهن : 100,000,000 تومان
اجاره : 3,400,000 تومان
205 1 سال و 7 ماه قبل S55083
رهن واحد 130 متری سه خوابه برج هواپیمایی کشوری

رهن واحد 130 متری سه خوابه برج هواپیمایی کشوری

130 مترمربع 3 خواب
رهن : 50,000,000 تومان
اجاره : 5,000,000 تومان
215 1 سال و 7 ماه قبل S55082
اجاره واحد 127 متری هواپیمایی کشور

اجاره واحد 127 متری هواپیمایی کشور

127 مترمربع 3 خواب
رهن : 100,000,000 تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
227 1 سال و 7 ماه قبل S55146
رهن 127 متری سه خوابه هواپیمایی  کشوری

رهن 127 متری سه خوابه هواپیمایی کشوری

127 مترمربع 3 خواب
3,600,000تومان
رهن : 100,000,000 تومان
اجاره : 3,600,000 تومان
204 1 سال و 7 ماه قبل S55307
واحد 127 متری کلید نخورده طبقات بالایی برج ویو عالی

واحد 127 متری کلید نخورده طبقات بالایی برج ویو عالی

127 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
1,714,500,000تومان
475 1 سال و 8 ماه قبل S55412
127 متری برج هواپیمایی کشوری 11

127 متری برج هواپیمایی کشوری

129 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,741,500,000تومان
473 1 سال و 8 ماه قبل S42920
رهن 127 متری هواپیمایی  کشوری سه خوابه

رهن 127 متری هواپیمایی کشوری سه خوابه

127 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 100,000,000 تومان
اجاره : 3,500,000 تومان
240 1 سال و 8 ماه قبل S55302
رهن واحد 127متری سه خوابه هواپیمایی کشوری

رهن واحد 127متری سه خوابه هواپیمایی کشوری

127 مترمربع 3 خواب
رهن : 250 تومان
275 1 سال و 8 ماه قبل S55300
فروش 127متری سه خوابه برج هواپیمایی کشوری

فروش 127متری سه خوابه برج هواپیمایی کشوری

127 مترمربع 3 خواب
1,600,000,000تومان
254 1 سال و 8 ماه قبل S55299