برای این موضوع 76 نوشته موجود است!
فروش واحد127 متری هواپیمایی کشوری 9

فروش واحد127 متری هواپیمایی کشوری

127 مترمربع 3 خواب 1 سرویس
1,650,000,000تومان
2 ماه و 1 هفته قبل S53585
127 متری سه خواب هواپیمایی کشوری

127 متری سه خواب هواپیمایی کشوری

127 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
2,032,000,000تومان
2 ماه و 1 هفته قبل S53562
رهن واحد127 متری هواپیمایی کشوری

رهن واحد127 متری هواپیمایی کشوری

127 مترمربع 3 خواب
رهن : 220,000,000 تومان
2 ماه و 2 هفته قبل S47656
فروش واحد127 متری هواپیمایی کشوری 5

فروش واحد127 متری هواپیمایی کشوری

127 مترمربع 3 خواب
2 ماه و 2 هفته قبل S47435
رهن واحد127 متری هواپیمایی کشوری

رهن واحد127 متری هواپیمایی کشوری

127 مترمربع 3 خواب
رهن : 100,000,000 تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
2 ماه و 2 هفته قبل S47592
فروش واحد127 متری هواپیمایی کشوری

فروش واحد127 متری هواپیمایی کشوری

127 مترمربع 3 خواب
2,032,000,000تومان
2 ماه و 3 هفته قبل S47462
رهن واحد127 متری هواپیمایی کشوری

رهن واحد127 متری هواپیمایی کشوری

127 مترمربع 3 خواب
رهن : 180,000,000 تومان
اجاره : 2,400,000 تومان
2 ماه و 3 هفته قبل S47415
رهن واحد127 متری هواپیمایی کشوری

رهن واحد127 متری هواپیمایی کشوری

127 مترمربع 3 خواب
رهن : 100,000,000 تومان
اجاره : 3,500,000 تومان
2 ماه و 3 هفته قبل S47346
واحد 127 متری سه خواب در برج های هواپیمایی کشوری

واحد 127 متری سه خواب در برج های هواپیمایی کشوری

127 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
1,714,500,000تومان
2 ماه و 3 هفته قبل S47258
رهن واحد127 متری هواپیمایی

رهن واحد127 متری هواپیمایی

127 مترمربع 2 خواب
رهن : 100,000,000 تومان
اجاره : 3,500,000 تومان
3 ماه قبل S47118
فروش واحد 127 متری 3 خواب در هواپیمایی بلوک سی یک

فروش واحد 127 متری 3 خواب در هواپیمایی بلوک سی یک

127 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
1,651,000,000تومان
3 ماه و 1 هفته قبل S46866
فروش واحد127 متری هواپیمایی

فروش واحد127 متری هواپیمایی

127 مترمربع 3 خواب
1,968,500,000تومان
3 ماه و 1 هفته قبل S46857