برای این موضوع 182 نوشته موجود است!
فروش واحد115متری2خوابه دریاچه منطقه22 5

فروش واحد115متری2خوابه دریاچه منطقه22

115 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,667,500,000تومان
2 روز و 3 ساعت قبل S55842
فروش واحد144متری3خوابه کوهک منطقه22

فروش واحد144متری3خوابه کوهک منطقه22

144 مترمربع 3 خواب 1 سرویس
2,196,000,000تومان
2 روز و 4 ساعت قبل S55162
رهن واجاره واحد112متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

رهن واجاره واحد112متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

112 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
اجاره : 8,400,000 تومان
3 روز و 3 ساعت قبل S55831
فروش واحد113متری2خوابه غرب دریاچه منطقه22

فروش واحد113متری2خوابه غرب دریاچه منطقه22

113 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,582,000,000تومان
3 روز و 3 ساعت قبل S55472
فروش واحد132متری 2خوابه برج مهستان منطقه22

فروش واحد132متری 2خوابه برج مهستان منطقه22

132 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,442,000,000تومان
3 روز و 5 ساعت قبل S54731
فروش واحد116متری2خوابهدریاچه منطقه22

فروش واحد116متری2خوابهدریاچه منطقه22

116 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,700,000,000تومان
3 روز و 9 ساعت قبل S55825
فروش واحد106متری2خوابه شهرک گلستان منطقه22

فروش واحد106متری2خوابه شهرک گلستان منطقه22

106 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,166,000,000تومان
3 روز و 10 ساعت قبل S55827
رهن واجاره واحد135متری3خوابه کوهک منطقه22

رهن واجاره واحد135متری3خوابه کوهک منطقه22

135 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 280,000,000 تومان
4 روز و 2 ساعت قبل S55820
فروش واحد 161متری3خوابه برج صیاد2 منطقه22

فروش واحد 161متری3خوابه برج صیاد2 منطقه22

161 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
2,500,000,000تومان
4 روز و 3 ساعت قبل S54658
فروش واحد 138متری2خوابه شمال دریاچه منطقه22

فروش واحد 138متری2خوابه شمال دریاچه منطقه22

138 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,932,000,000تومان
4 روز و 4 ساعت قبل S54446
فروش واحد 147متری 3خوابه بام لند منطقه22

فروش واحد 147متری 3خوابه بام لند منطقه22

147 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
1,980,000,000تومان
4 روز و 7 ساعت قبل S54754
فروش واحد101متری 2خوابه دریاچه منطقه22

فروش واحد101متری 2خوابه دریاچه منطقه22

101 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,444,300,000تومان
4 روز و 7 ساعت قبل S54774