برای این موضوع 254 نوشته موجود است!
فروش واحد168متری3خوابه دریاچه منطقه22

فروش واحد168متری3خوابه دریاچه منطقه22

168 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
3,696,000,000تومان
115 1 ماه و 1 هفته قبل S57801
فروش واحد257متری4خوابه دریاچه منطقه22

فروش واحد257متری4خوابه دریاچه منطقه22

257 مترمربع 4 خواب 2 سرویس
7,196,000,000تومان
92 1 ماه و 1 هفته قبل S57850
فروش واحد145متری3خوابه دریاچه منطقه22

فروش واحد145متری3خوابه دریاچه منطقه22

145 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
3,625,000,000تومان
86 1 ماه و 1 هفته قبل S57773
فروش واحد130متری3خوابه شمال همت منطقه22

فروش واحد130متری3خوابه شمال همت منطقه22

130 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
2,990,000,000تومان
84 1 ماه و 1 هفته قبل S57720
فروش 102متری 2خوابه دریاچه منطقه22

فروش 102متری 2خوابه دریاچه منطقه22

102 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,264,000,000تومان
458 1 ماه و 1 هفته قبل S54550
144 متری 2 خواب فول

144 متری 2 خواب فول

144 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
33,120,000,000تومان
65 1 ماه و 1 هفته قبل S58808
فروش واحد106متری2خوابه دریاچه منطقه22

فروش واحد106متری2خوابه دریاچه منطقه22

106 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,703,000,000تومان
95 1 ماه و 1 هفته قبل S57534
فروش واحد175متر3خوابه بلوارکوهک منطقه22

فروش واحد175متر3خوابه بلوارکوهک منطقه22

175 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
5,600,000,000تومان
88 1 ماه و 1 هفته قبل S57472
فروش واحد94متری2خوابه شهرک دانشگاه شریف منطقه22

فروش واحد94متری2خوابه شهرک دانشگاه شریف منطقه22

94 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,800,000,000تومان
235 1 ماه و 1 هفته قبل S56897
فروش واحد86متری2خوابه شهرک چیتگر منطقه22 6

فروش واحد86متری2خوابه شهرک چیتگر منطقه22

86 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,900,000,000تومان
410 1 ماه و 1 هفته قبل S47303
فروش واحد120متری3خوابه غرب دریاچه منطقه22

فروش واحد120متری3خوابه غرب دریاچه منطقه22

120 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
3,360,000,000تومان
83 1 ماه و 1 هفته قبل S58373
فروش واحد85متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

فروش واحد85متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

85 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,295,000,000تومان
95 1 ماه و 1 هفته قبل S57165