برای این موضوع 182 نوشته موجود است!
رهن واجاره واحد100متری2خوابه منطقه22

رهن واجاره واحد100متری2خوابه منطقه22

100 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 200,000,000 تومان
1 روز و 8 ساعت قبل S55845
فروش واحد91 متری2خوابه شمال دریاچه منطقه22

فروش واحد91 متری2خوابه شمال دریاچه منطقه22

91 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,228,500,000تومان
2 روز و 1 ساعت قبل S55069
فروش واحد115متری2خوابه دریاچه منطقه22

فروش واحد115متری2خوابه دریاچه منطقه22

115 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,645,000,000تومان
2 روز و 1 ساعت قبل S55089
رهن واجاره واحد56متری1خوابه المپیک منطقه22

رهن واجاره واحد56متری1خوابه المپیک منطقه22

56 مترمربع 1 خواب
رهن : 30,000,000 تومان
اجاره : 1,500,000 تومان
2 روز و 1 ساعت قبل S31944
رهن واحد 127 متری برج هواپیمایی کشوری

رهن واحد 127 متری برج هواپیمایی کشوری

127 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 100,000,000 تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
2 روز و 1 ساعت قبل S54718
فروش واحد186متری3خوابه شمال همت منطقه22

فروش واحد186متری3خوابه شمال همت منطقه22

156 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
2,500,000,000تومان
2 روز و 1 ساعت قبل S47630
فروش واحد واحد 125متری3خوابه شهرک گلستان منطقه22

فروش واحد واحد 125متری3خوابه شهرک گلستان منطقه22

125 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
1,875,000,000تومان
2 روز و 1 ساعت قبل S55345
فروش واحد 115متری2خوابه دریاچه منطقه22

فروش واحد 115متری2خوابه دریاچه منطقه22

115 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,950,000,000تومان
2 روز و 1 ساعت قبل S55454
فرو واحد 125متری3خوابه شهرک گلستان منطقه22

فرو واحد 125متری3خوابه شهرک گلستان منطقه22

125 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
1,725,000,000تومان
2 روز و 1 ساعت قبل S55225
فروش واحد98متری2خوابه بلوار کوهک منطقه22

فروش واحد98متری2خوابه بلوار کوهک منطقه22

98 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,350,000,000تومان
2 روز و 1 ساعت قبل S55794
فروش واحد156 متری3خوابه غرب دریاچه منطقه22

فروش واحد156 متری3خوابه غرب دریاچه منطقه22

156 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
3,000,000,000تومان
2 روز و 1 ساعت قبل S54861
فروش واحد63متری1خوابه در استادیوم آزادی منطقه22

فروش واحد63متری1خوابه در استادیوم آزادی منطقه22

63 مترمربع 1 خواب 2 سرویس
945,000,000تومان
2 روز و 3 ساعت قبل S55841