برای این موضوع 1598 نوشته موجود است!
فروش واحد 82 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 82 متری در چیتگر منطقه 22

82 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,650,000,000تومان
10 7 ساعت و 13 دقیقه قبل S63527
فروش واحد 114 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 114 متری در چیتگر منطقه 22

114 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,420,000,000تومان
14 12 ساعت قبل S63494
فروش واحد 134 متری در وردآورد منطقه 22

فروش واحد 134 متری در وردآورد منطقه 22

134 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
2,345,000,000تومان
29 1 روز و 7 ساعت قبل S63476
فروش واحد 94 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 94 متری در چیتگر منطقه 22

94 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,820,000,000تومان
32 1 روز و 7 ساعت قبل S63475
فروش واحد 105 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 105 متری در چیتگر منطقه 22

105 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,150,000,000تومان
24 1 روز و 7 ساعت قبل S63474
فوش واحد 135 متری در چیتگر منطقه 22

فوش واحد 135 متری در چیتگر منطقه 22

135 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
5,400,000,000تومان
21 1 روز و 8 ساعت قبل S63470
فروش واحد 112 متری درچیتگر منطقه 22

فروش واحد 112 متری درچیتگر منطقه 22

112 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
3,410,000,000تومان
17 1 روز و 8 ساعت قبل S63469
فروش و رهن واحد 120 متری در چیتگر منطقه 22

فروش و رهن واحد 120 متری در چیتگر منطقه 22

120 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
4,560,000,000تومان
13 1 روز و 9 ساعت قبل S63468
آپارتمان 160 متری 3خواب مروارید شهر 19

آپارتمان 160 متری 3خواب مروارید شهر

160 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
4,325,000,000تومان
26 1 روز و 11 ساعت قبل S63446
فروش واحد 138 متری در کوهک منطقه22

فروش واحد 138 متری در کوهک منطقه22

138 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
5,600,000,000تومان
6 1 روز و 11 ساعت قبل S63444
81 متر 1 خواب برج فول امکانات

81 متر 1 خواب برج فول امکانات

81 مترمربع 1 خواب 2 سرویس
2,830,000,000تومان
28 3 روز و 12 ساعت قبل S63381
آپارتمان 124 متری 2 خواب  همراه شهر

آپارتمان 124 متری 2 خواب همراه شهر

124 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
4,250,000,000تومان
104 4 روز و 12 ساعت قبل S63321