برای این موضوع 855 نوشته موجود است!
رهن واجاره واحد110متری2خوابه اردستانی منطقه22

رهن واجاره واحد110متری2خوابه اردستانی منطقه22

110 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 220,000,000 تومان
22 1 روز و 18 ساعت قبل S57208
رهن واجاره واحد104متری2خوابه شهرک چیتگرمنطقه22

رهن واجاره واحد104متری2خوابه شهرک چیتگرمنطقه22

104 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 250,000,000 تومان
14 1 روز و 18 ساعت قبل S57209
فروش واحد98متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

فروش واحد98متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

98 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,862,000,000تومان
74 1 روز و 18 ساعت قبل S55704
فروش واحد124متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

فروش واحد124متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

124 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
2,542,000,000تومان
104 1 روز و 22 ساعت قبل S29952
رهن واجاره 160متری3خوابه شهرک گلستان منطقه22

رهن واجاره 160متری3خوابه شهرک گلستان منطقه22

160 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 150,000,000 تومان
اجاره : 7,000,000 تومان
30 1 روز و 22 ساعت قبل S57205
رهن واجاره واحد130متری2خوابه اردستانی منطقه22

رهن واجاره واحد130متری2خوابه اردستانی منطقه22

130 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 200,000,000 تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
19 1 روز و 22 ساعت قبل S57206
فروش واحد95متری2خوابه شهرک شهیدباقری منطقه22

فروش واحد95متری2خوابه شهرک شهیدباقری منطقه22

95 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,995,000,000تومان
27 1 روز و 22 ساعت قبل S57204
فروش واحد135متری3خوابه شهرک نمونه سپاه منطقه22

فروش واحد135متری3خوابه شهرک نمونه سپاه منطقه22

135 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
2,295,000,000تومان
23 1 روز و 22 ساعت قبل S57203
فروش واحد120متری3خوابه بلوارکوهک منطقه22

فروش واحد120متری3خوابه بلوارکوهک منطقه22

120 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
2,300,000,000تومان
24 1 روز و 22 ساعت قبل S57202
فروش واحد112متری2خوابه همت غرب منطقه22

فروش واحد112متری2خوابه همت غرب منطقه22

112 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,750,000,000تومان
30 1 روز و 22 ساعت قبل S57201
رهن واجاره واحد 85 متری واقع در شهرک امیددژبان منطقه22

رهن واجاره واحد 85 متری واقع در شهرک امیددژبان منطقه22

85 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 165,000,000 تومان
146 1 روز و 22 ساعت قبل S40009
رهن واجاره واحداداری133متری4اتاق شهرک گلستان منطقه22

رهن واجاره واحداداری133متری4اتاق شهرک گلستان منطقه22

133 مترمربع 4 خواب
رهن : 465,000,000 تومان
24 2 روز و 16 ساعت قبل S57195