برای این موضوع 856 نوشته موجود است!
فروش واحد105متری2خوابه چیتگر منطقه22

فروش واحد105متری2خوابه چیتگر منطقه22

105 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,100,000,000تومان
16 1 هفته قبل S57129
فروش واحد125متری2خوابه شهرک ساحل منطقه22

فروش واحد125متری2خوابه شهرک ساحل منطقه22

125 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,500,000,000تومان
10 1 هفته قبل S57128
رهن واجاره واحد157متری3خوابه دریاچه منطقه22

رهن واجاره واحد157متری3خوابه دریاچه منطقه22

157 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 450,000,000 تومان
18 1 هفته قبل S57126
رهن واجاره واحد98متری2خوابه دریاچه منطقه22

رهن واجاره واحد98متری2خوابه دریاچه منطقه22

98 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 150,000,000 تومان
اجاره : 4,000,000 تومان
9 1 هفته قبل S57124
رهن واحد130 متری واقع در هواپیمایی کشوری 4

رهن واحد130 متری واقع در هواپیمایی کشوری

130 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 300,000,000 تومان
30 1 هفته قبل S57127
رهن واجاره واحد115متری2خوابه غرب دریاچه منطقه22

رهن واجاره واحد115متری2خوابه غرب دریاچه منطقه22

115 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 145,000,000 تومان
اجاره : 3,500,000 تومان
10 1 هفته قبل S57122
رهن واجاره واحد110متری2خوابه اردستانی منطقه22

رهن واجاره واحد110متری2خوابه اردستانی منطقه22

110 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 170,000,000 تومان
51 1 هفته قبل S57123
فروش واحد 157متری 3خوابه دریاچه منطقه22

فروش واحد 157متری 3خوابه دریاچه منطقه22

157 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
2,826,000,000تومان
182 1 هفته قبل S45959
رهن واجاره واحد206متری3خوابه شهرک گلستان منطقه22

رهن واجاره واحد206متری3خوابه شهرک گلستان منطقه22

206 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 700,000,000 تومان
63 1 هفته و 1 روز قبل S56276
114 متر 2 خواب برج آسمان

114 متر 2 خواب برج آسمان

114 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,400,000,000تومان
68 1 هفته و 2 روز قبل S57104
95 متر 2 خواب برج غرب دریاچه

95 متر 2 خواب برج غرب دریاچه

95 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,520,000,000تومان
91 1 هفته و 2 روز قبل S57101
145 متر 3 خواب برج کلید نخورده

145 متر 3 خواب برج کلید نخورده

145 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,480,000,000تومان
43 1 هفته و 2 روز قبل S57099