برای این موضوع 87 نوشته موجود است!
رهن واجاره واحد112متری2خوابه دریاچه منطقه22 11

رهن واجاره واحد112متری2خوابه دریاچه منطقه22

112 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 270,000,000 تومان
اجاره : 1,000,000 تومان
17 19 ساعت و 43 دقیقه قبل S58564
فروش واحد100متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

فروش واحد100متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

100 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,700,000,000تومان
14 2 روز و 20 ساعت قبل S58507
رهن واجاره واحد108متری2خوابه دریاچه منطقه22

رهن واجاره واحد108متری2خوابه دریاچه منطقه22

108 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 250,000,000 تومان
اجاره : 2,100,000 تومان
10 2 روز و 20 ساعت قبل S58516
رهن واجاره واحد108متری2خوابه دریاچه منطقه22

رهن واجاره واحد108متری2خوابه دریاچه منطقه22

108 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 340,000,000 تومان
10 2 روز و 20 ساعت قبل S58484
پروژه برج لبخند 2 دریاچه چیتگر 1

پروژه برج لبخند 2 دریاچه چیتگر

100 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
90 3 روز و 12 ساعت قبل S58051
پروژه دارایی بلوار گلها منطقه 22 6

پروژه دارایی بلوار گلها منطقه 22

149 مترمربع 3 خواب
1369 1 هفته و 6 روز قبل S57961
رهن وجاره واحد106متری2خوابه دریاچه منطقه22

رهن وجاره واحد106متری2خوابه دریاچه منطقه22

106 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 120,000,000 تومان
اجاره : 4,500,000 تومان
28 2 هفته و 6 روز قبل S58124
فروش واحد132متری3خوابه شهرک چیتگرمنطقه22

فروش واحد132متری3خوابه شهرک چیتگرمنطقه22

132 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
3,366,000,000تومان
50 3 هفته و 1 روز قبل S58086
رهن واجاره واحد144متری2خوابه دریاچه منطقه22

رهن واجاره واحد144متری2خوابه دریاچه منطقه22

144 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 350,000,000 تومان
اجاره : 2,000,000 تومان
27 3 هفته و 6 روز قبل S57889
پروژه تعاونی همت کاشانه منطقه 22 ( برج سران ) | کاشانه همت 6

پروژه تعاونی همت کاشانه منطقه 22 ( برج سران ) | کاشانه همت

167 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
5,000,000تومان
13884 1 ماه قبل S43098
رهن واجاره واحد145متری3خوابه بلوارکوهک منطقه22

رهن واجاره واحد145متری3خوابه بلوارکوهک منطقه22

145 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 400,000,000 تومان
اجاره : 5,000,000 تومان
49 1 ماه قبل S57554
رهن واجاره واحد70متری1خوابه شهرک نمونه منطقه22

رهن واجاره واحد70متری1خوابه شهرک نمونه منطقه22

70 مترمربع 1 خواب 2 سرویس
رهن : 150,000,000 تومان
اجاره : 500,000 تومان
56 1 ماه قبل S57693