برای این موضوع 78 نوشته موجود است!
امتیاز تعاونی درجه داران بازنشستگان ارتش پروژه برج نگین ساحل دریاچه 10

امتیاز تعاونی درجه داران بازنشستگان ارتش پروژه برج نگین ساحل دریاچه

110 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
5,000,000تومان
8564 1 سال و 1 ماه قبل S368
پروژه برج های دوقلوی مسکونی تجاری سپهر پردیس المپیک 8

پروژه برج های دوقلوی مسکونی تجاری سپهر پردیس المپیک

105 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
17,000,000تومان
5324 1 سال و 2 ماه قبل S747
فروش تعاونی ایزدیار فاز 3 (بلوار کاشان) در منطقه 22 16

فروش تعاونی ایزدیار فاز 3 (بلوار کاشان) در منطقه 22

155 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
17,000,000تومان
3424 1 سال و 2 ماه قبل S599
پیش فروش پروژه مروارید خیام مروارید شهر منطقه 22 6

پیش فروش پروژه مروارید خیام مروارید شهر منطقه 22

103 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
5,400,000تومان
14949 1 سال و 2 ماه قبل S38622
معرفی پروژه دندانپزشکان در خیابان امیرکبیر منطقه 22 8

معرفی پروژه دندانپزشکان در خیابان امیرکبیر منطقه 22

100 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1878 1 سال و 6 ماه قبل S2343
سهام پروژه تجاری اداری آرتمیس منطقه 22 11

سهام پروژه تجاری اداری آرتمیس منطقه 22

60 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
17,000,000تومان
7878 1 سال و 6 ماه قبل S270