کدام منطقه تهران بازار رهن و اجاره داغ تری دارد ؟

کدام منطقه تهران بازار رهن و اجاره داغ تری دارد ؟

مناطق پنج و دو تهران بیشترین میزان معاملات رهن و اجاره مسکن تهران را به خود اختصاص داده اند.

منطقه پنج تهران با 13.5 درصد سهم و منطقه دو با 10.3 درصد سهم بیشترین سهم و منطقه 22 با 1.2 درصد کمترین سهم را از بازار رهن و اجاره در شهر تهران دارا می باشند.

با نگاهی به آمارهای موجود در رابطه با بازار مسکن بهار سال 1395 در شهر تهران که توسط مرکز آمار ایران منتشر شد، مشاهده می‌شود که منطقه پنج با 13.5 درصد بیشترین سهم از میزان معاملات رهن و اجاره مسکن در شهر تهران را به خود اختصاص داده است، بعد از منطقه پنج، منطقه دو با 10.3درصد بیشترین سهم را دارا است.

اما منطقه 22 با 1.2 درصد کمترین سهم از معاملات رهن و اجاره مسکن را دارد.

بازار رهن و اجاره,میزان رهن و اجاره,منطقه22تهران,بازار مسکن تهران

منبع : اقتصاد نیوز

به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 بدون امتیاز