مهر 97 بی‎رونق ترین ماه معاملات مسکن در4 سال اخیر(بخش اول)

مهر 97 بی‎رونق ترین ماه معاملات مسکن در4 سال اخیر(بخش اول)

پایین ترین رقم حجم معاملات مسکن و خرید آپارتمان در طول چهار سال اخیر – بدون در نظر گرفتن ماه های شبه تعطیل فروردین- در ماه مهر سال 97 ثبت شد. تعداد خانه های فروخته شده در ماه مهر حدود 9 هزار خانه بود که این مقدار از معاملات ماه شهریور 10 درصد کمتر بود.

پایین آمدن شیب تورم ماهانه مسکن و حجم معامله ها در ماه مهر، نشان دهنده ی کاهش هیجان ارزی در این بازار است. با کم شدن قیمت دلار، ترس بعضی از متقاضیان مسکن در مورد تاثیر تورمی ادامه یافتن شوک ارزی کمتر شد و تغییر رفتار خریدار و فروشنده آپارتمان سرعت بالا رفتن ماهانه ی قیمت را کمتر کرد.

حجم معامله های خرید و فروش آپارتمان های مسکونی در شهر تهران و در ماه مهر به پایین ترین میزان خود در طول 4 سال اخیر رسید(البته به جز ماه های فروردین که بازار ملک نیمه تعطیل بود) و همچنین در این ماه، سرعت رشد ماهانه ی قیمت مسکن هم کمتر شد. گزارشات رسمی در مورد تغییرات بازار مسکن در شهر تهران و ماه مهر که روز قبل از طرف دفتر اقتصاد مسکن به انتشار رسید بیانگر این موضوع است که ماه قبل، به وجود آمدن بدبینی در بازار مسکن که متاثر از پایین آمدن هیجانات ارزی بود، از بین رفت و در پی آن با وجود این که حجم معامله های خرید آپارتمان در منطقه های متفاوت شهر تهران برای پنجمین ماه پی در پی کم شد، ولی تغییرات قیمت مسکن در ماه مهر از شیوه ی نوسانات قیمتی در ماه های قبل در سال 97 پیروی نکرد.

املاک تهران

در ماه مهر امسال با وجودی 8 هزار و 117 فقره معامله خرید آپارتمان در شهر تهران صورت گرفت که این میزان در قیاس با ماه گذشته 9 درصد و در قیاس با همین مدت در سال قبل یعنی در ماه مهر 96 حدود 34 درصد کمتر شد. پایین آمدن 9 درصدی حجم معامله های خرید مسکن در ماه مهر امسال، در قیاس با ماه گذشته باعث شد برای دومین ماه پی در پی در سال 97، تعداد مبایعه نامه های به ثبت رسیده در بازار ملک به میزان کمتر از 10 هزار فقره برسد. این مقدار بدون در نظر گرفتن ماه های فروردین که همیشه به علت نیمه تعیطل بودن، فقط بخش کمی از معامله های مسکن در آن صورت می گیرد، پایین ترین حد معامله های مسکن صورت گرفته در طول چهار سال اخیر است.

همچنین با وجود این که در ماه مهر، رکورد پایین ترین حجم معامله های خرید مسکن در طول سال های گذشته ثبت شد، با این حال کمترین شیب رشد ماهانه قیمت مسکن از ماه اردیبهشت امسال تا به حال هم در بازار ملک اتفاق افتاد. شیب رشد ماهانه قیمت مسکن که از میزان رشد 7 درصدی در ماه مرداد به رشد 9 درصدی قیمت در شهریور ماه زیادتر شده بود، در مهر ماه به نرخ 6 درصد برگشت که این میزان نرخ رشد قیمت در معامله های خرید مسکن کمترین نرخ رشد ماهانه قیمت از ماه اردیبهشت امسال تا به حال بود. اردیبهشت امسال متوسط قیمت مسکن در شهر تهران در قیاس با ماه فروردین به میزان 7 درصد زیادتر شد. نرخ رشد ماهانه قیمت مسکن در ماه اردیبهشت حدود 8 درصد، در ماه خرداد و تیر 7 درصد و در ماه شهریور 9 درصد بود، و این با وجودی است که در ماه مهر که شکستن بی سابقه رکود بازار معامله های ملک از نظر کمترین تعداد معامه های صورت گرفته خرید مسکن در طول 4 سال گذشته (بدون در نظر گرفتن ماه های فروردین) الگوی تحولات قیمتی مسکن که در نیمه ی اول سال 97 اتفاق افتاد، دچار تغییر و تحول شد.

املاک تهران

متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران در ماه مهر سال 97 به 8 میلیون و 600 هزار تومان رسید که این میزان به نسبت ماه شهریور 500 هزار تومان در میانگین هر متر مربع (معادل 6 درصد) بالاتر رفت. و این با وجودی است که در ماه شهریور سال 97 متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی با 700 هزار تومان افزایش (معادل 9 درصد) از متر مربعی 7 میلیون و 400 هزار تومان در ماه مرداد به متر مربعی 8 میلیون و 100 هزار تومان در ماه شهریور رسید. کارشناسانی که در بازار مسکن فعالیت می کنند عقیده دارند با پایین آمدن شیب رشد ماهانه قیمت مسکن در نیمه ی دوم سال 97، در صورت ثابت شدن شرایط فعلی و اثر نگذاشتن متغیرهای بیرونی برآورد نشده بر روی بازار مسکن، ممکن است سال 98 بازار ملک به یک ثبات در قیمت های خود برسد. کارشناسان قبل از این برآورد کرده بودند که در نیمه ی دوم سال 97 شیب بالا رفتن و رشد قیمت مسکن در هر ماه نسبت به ماه پیش از آن کمتر شود که آن چیزی که در ماه مهر در بازار مسکن از نظر قیمتی اتفاق افتاد هم جهت با پیش بینی کارشناسان بود. با این وجود با این که ماه مهر امسال پایین ترین رشد ماهانه ی قیمت مسکن را از شروع سال 97 (به غیر از ماه فروردین) شاهد بودیم، ولی به علت بالا رفتن های پی در پی قیمت مسکن در ماه های گذشته، سطح فعلی قیمت آپارتمان های مسکونی در مقایسه با همین مدت در سال قبل بیشتر از 80 درصد بالاتر رفت. ماه مهر امسال متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان در منطقه های متفاوت شهر تهران در قیاس با ماه مهر سال قبل، 83 درصد بالاتر رفت. و این در صورتی است که نرخ رشد منطقه ای قیمت مسکن در شهر تهران در شهریور ماه امسال به میزان 73 درصد گزارش شده است. نرخ رشد 83 درصدی قیمت مسکن تهران در ماه مهر در قیاس با همین مدت در سال گذشته یعنی در ماه مهر سال 96 بالاترین نرخ رشد نقطه ای قیمت آپارتمان از ماه فروردین امسال تا به حال به حساب می آید.

منبع: اقتصاد نیوز

به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 بدون امتیاز