محاسبه حق کمیسیون مشاورین املاک مشهد

مبلغ معاملهتومان
مبلغ رهنتومان
مبلغ اجارهتومان

در این مقاله خواهید خواند:

حق کمیسیون مشاورین املاک

کمیسیون املاک

مشاورین املاک در حیطه کاری خود وظایفی به عهده داشته و می بایست بر آن ها متعهد باشند. این رسته شغلی به سبب وسعت خرید و فروش املاک در شهر ها امروزه بسیار گسترش پیدا کرده و افراد زیادی در این زمینه مشغول فعالیت می باشند. مشاورین املاک به عنوان واسطه هایی در بازار مسکن نقش ارتباطی میان خریدار و فروشنده را داشته و با معرفی کردن افراد به یکدیگر معاملات ملکی را پیش می برند. در مجموع وظایف مشاورین املاک متعدد بوده و از نظر رعایت موارد و نکات حقوقی معاملات می توان به آن ها اتکا کرد و لذا به همین سبب حضور آن ها در معاملات ملکی را نمی توان نادیده گرفت و یا نقش آن ها را کمرنگ شمرد.

به سبب وظایفی که به عهده مشاورین املاک در سراسر کشور می باشد اتحادیه های مربوطه اقدام به تعیین قوانین مشخصی در این زمینه ها کرده و برای تعیین کارمزد مشاورین و حق کمیسیون آن ها در معاملات انجام شده شرایط مشخصی را بر قرار کرده است. این قوانین و تعرفه های موجود در شهر های مختلف کشور متفاوت بوده و نرخ کمیسیون آن ها با استفاده از فرمول های محاسباتی متفاوتی تعیین می شود. به عنوان مثال نرخ کمیسون املاک در تهران با نرخ کمیسیون املاک در اصفهان متفاوت می باشد و با تعرفه تعیین شده توسط اتحادیه همان شهر محاسبه می شود.

انواع کمیسیون در معاملات ملکی

کمیسیون املاک به عنوان دستمزد مشاورین املاک برای راهنمایی و پیش برد معاملات ملکی در معاملات مختلف شرایط متفاوتی داشته و در نتیجه مبلغ آن نیز متفاوت خواهد بود. حق کمیسیون املاک به موارد زیر بستگی داشته و بر اساس آن ها تغییر می کند.

  • شهر مورد نظر
  • نوع معامله ملکی(فروش؛ اجاره؛ مشارکت)
  • ارزش ملک معامله شده

همان طور که ذکر شد نوع معامله انجام شده در میزان مبلغ کمیسیون مشاورین املاک و نحوه محاسبه آن ها موثر بوده و در معاملات مختلف فرمول های متفاوتی را شاهد هستیم. در مجموع می توان این گونه بیان کرد که مبلغ دریافتی توسط مشاورین املاک در معاملات مختلف متفاوت بوده و بر اساس فرمول های مربوط به همان نوع معامله محاسبه می شود. لذا برای انواع حق کمیسیون املاک موارد زیر را شاهد هستیم:

  • حق کمیسیون خرید و فروش املاک
  • حق کمیسیون رهن کامل املاک
  • حق کمیسیون رهن و اجاره املاک
  • حق کمیسیون مشارکت در ساخت
  • حق کمیسیون معاوضه ملک
  • حق کمیسیون مشاوران املاک در صورت فسخ قرارداد

نحوه محاسبه کمیسیون فروش ملک در مشهد

همان طور که پیش از این عنوان شد مبلغ کمیسیون با استفاده از تعرفه هایی مشخص و براساس ارزش ملک معامله شده تعیین می شود. در معاملات خرید و فروش؛ بسته به قیمت ملک درصدی از مبلغ مورد نظر به عنوان حق کمیسیون و دستمزد مشاور مربوطه محاسبه شده و پرداخت می شود.

این میزان دستمزد برای معاملات خرید و یا فروش ملک در مشهد، به گونه ای است که برای معاملاتی تا سقف 300 میلیون، 0.3 درصد از ارزش ملک تحت عنوان حق کمیسیون از هر دوطرف معامله دریافت می شود و در صورتی که قیمت ملک معامله شده از 300 میلیون بالاتر باشد 0.2 درصد از مبلغ مازاد قیمت ملک به حق کمیسیون اضافه می شود. علاوه بر این مبالغ در تمامی معاملات 9 درصد نیز تحت عنوان مالیات دریافت می شود.

لازم به ذکر است طرفین معامله و مشاورین املاک باید توجه داشته باشند که مبلغ کمیسیون دریافتی از هر کدام از طرفین بایستی کمتر از 2 میلیون تومان باشد و مبالغ بالاتر از این میزان غیر مجاز بوده و دریافت آن غیر قانونی می باشد.

به عنوان مثال اگر ملک معامله شده دارای ارزشی برابر با 600 میلیون باشد، برای این ملک تا 300 میلیون حق کمیسیون، 0.3 درصد محاسبه شده و برای 300 میلیون بالاتر، 0.2 درصد محاسبه می شود. مجموع این مبالغ و 9 درصد مالیات در پایان معامله از فروشنده و خریدار اخذ خواهد شد.

 

(300 میلیون × 0.3 درصد) + (300 میلیون باقی مانده × 0.2 درصد) = حق کمیسیون

 ۱,۵۰۰,۰۰۰  = (۰٫۰۰۳ × ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰) + (۰٫۰۰۲ ×  ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰) = حق کمیسیون

حق کمیسیون × ۹ درصد مالیات = مبلغ مالیات

۱۳۵,۰۰۰ =  ۱,۵۰۰,۰۰۰ × ۰٫۰۹  = مبلغ مالیات

مبلغ مالیات + حق کمیسیون = مبلغ قابل پرداخت توسط هر یک از طرفین معامله

تومان  ۱,۶۳۵,۰۰۰  =  ۱۳۵,۰۰۰  +  ۱,۵۰۰,۰۰۰  = مبلغ قابل پرداخت توسط هر یک از طرفین معامله

 

نحوه محاسبه کمیسیون رهن کامل ملک در مشهد

در معاملات رهن کامل املاک؛ روند محاسبه حق کمیسیون براساس میزان مبلغ ودیعه دریافتی انجام شده و مبلغ مورد نظر به صورت جداگانه از موجر(مالک) و مستاجر دریافت می شود. اگر معامله اجاره در نوبت اول صورت گرفته باشد یا به عبارتی تمدید قرارداد نباشد؛ مبلغ کمیسیون دریافتی به گونه ای محاسبه می شود که در ازای هر یک میلیون تومان رهن؛ 6 هزار تومان به عنوان حق کمیسیون محاسبه و دریافت می شود.

در این مورد از معاملات نکته ای که وجود دارد این است که مبلغ کمیسیون دریافتی از هر یک از طرفین معامله نباید بالاتر از ۸۰۰ هزار تومان باشد و بالاترین مبلغ دریافتی از آن ها ۸۰۰ هزارتومان خواهد بود و لذا دریافت مبالغی بالاتر از این میزان غیر مجاز بوده و قابل پیگیری می باشد.

در این نوع معامله نیز علاوه مبلغ محاسبه شده 9 درصد به عنوان مالیات محاسبه شده و از طرفین دریافت خواهد شد.

به عنوان مثال اگر ملکی 7۰ میلیون تومان رهن کامل شده باشد حق کمیسیون آن به همراه مبلغ مالیات برابر با 457,800 تومان می باشد که باید توسط هر یک از طرفین معامله به صورت جداگانه پرداخت شود. 

 

(۱,000,000 ÷ مبلغ رهن) × 6,000 = حق کمیسیون

420,000 = 70 × 6,000 =(۱,000,000 ÷ 70,000,000) × 6,000 = حق کمیسیون

0.09 × حق کمیسیون = مبلغ مالیات

  37,800 = 0,09 × 420,000 = مبلغ مالیات

مبلغ مالیات + حق کمیسیون = مبلغ قابل پرداخت توسط هر یک از طرفین معامله

457,800 = 37,800 + 420,000 = مبلغ قابل پرداخت توسط هر یک از طرفین معامله

 

نحوه محاسبه کمیسیون رهن و اجاره ملک در مشهد

در معاملات اجاره مسکن در اکثر مواقع شاهد رهن و اجاره ملک به صورت همزمان هستیم که این تصمیم گیری برای رهن کامل و یا رهن و اجاره ملک به صورت همزمان توسط مالک و توافق صورت گرفته میان طرفین معامله انجام می گیرد. برای این نوع از معاملات اگر در نوبت اول صورت گرفته باشد؛ روند محاسبه کمیسیون به گونه ای است که 7 روز اجاره به اضافه 6 هزار تومان در ازای هر یک میلیون تومان مبلغ رهن؛ لحاظ شده و از طرفین معامله دریافت می شود. 

در این نوع معامله نیز علاوه مبلغ تعیین شده؛ 9 درصد به عنوان مالیات محاسبه شده و از طرفین دریافت خواهد شد.

به عنوان مثال اگر ملکی با مبلغ 7۰ میلیون تومان رهن به همراه 500 هزار تومان اجاره شده باشد حق کمیسیون آن به اضافه مبلغ مالیات؛ برابر با 584,967 تومان می باشد که باید توسط هر یک از طرفین معامله به صورت جداگانه پرداخت شود. 

 

7 روز اجاره + {(۱,000,000 ÷ مبلغ رهن) × 6,000} = حق کمیسیون

{ ۷ × (۳۰ ÷ مبلغ اجاره) } + {(۱,000,000 ÷ مبلغ رهن) × 6,000} = حق کمیسیون

420,000 = (70 × 6,000) =(۱,000,000 ÷ 70,000,000) × 6,000  حق کمیسیون

116,666 = 7 × (30 ÷500,000) 

536,666 = 116,666 + 420,000 = حق کمیسیون

0.09 × حق کمیسیون = مبلغ مالیات

  48,300 = 0,09 × 536,666 = مبلغ مالیات

مبلغ مالیات + حق کمیسیون = مبلغ قابل پرداخت توسط هر یک از طرفین معامله

584,966 =   48,300 + 536,666 = مبلغ قابل پرداخت توسط هر یک از طرفین معامله

 

نحوه محاسبه کمیسیون "تمدید" رهن و اجاره ملک در مشهد

زمانی که افراد برای تمدید قرار داد به دفاتر املاک مراجعه می کنند به سبب تکرار در امر صورت گرفته و بر اساس قانون میزان حق کمیسون مبلغی کمتر از قرارداد هایی خواهد بود که بار اول تنظیم می شوند. روند محاسبه حق کمیسیون برای این نوع معامله به گونه ای است که که 3 روز اجاره به اضافه 6 هزار تومان در ازای هر یک میلیون تومان مبلغ رهن؛ لحاظ شده و از طرفین معامله دریافت می شود. 

در این نوع معامله نیز 9 درصد به عنوان مالیات محاسبه شده و به همراه مبلغ محاسبه شده و از طرفین دریافت خواهد شد.

به عنوان مثال اگر ملکی با مبلغ 7۰ میلیون تومان رهن به همراه 500 هزار تومان به عنوان اجاره بها؛ "تمدید اجاره" شده باشد؛ حق کمیسیون آن به اضافه مبلغ مالیات؛ برابر با 512,300 تومان می باشد که باید توسط هر یک از طرفین معامله به صورت جداگانه پرداخت شود. 

 

3 روز اجاره + {(۱,000,000 ÷ مبلغ رهن) × 6,000} = حق کمیسیون

{3 × (۳۰ ÷ مبلغ اجاره) } + {(۱,000,000 ÷ مبلغ رهن) × 6,000} = حق کمیسیون

420,000 = (70 × 6,000) =(۱,000,000 ÷ 70,000,000) × 6,000  حق کمیسیون

49,998 = 3 × (30 ÷500,000) 

470,000 = 49,998 + 420,000 = حق کمیسیون

0.09 × حق کمیسیون = مبلغ مالیات

 42,300 = 0,09 × 470,000 = مبلغ مالیات

مبلغ مالیات + حق کمیسیون = مبلغ قابل پرداخت توسط هر یک از طرفین معامله

512,300 =  42,299 + 469,998 = مبلغ قابل پرداخت توسط هر یک از طرفین معامله

 

حق کمیسیون مشاوران املاک در صورت فسخ قرارداد

بسیاری از افراد با این تصور اقدام به فسخ قرارداد های ملکی خود می کنند که می توانند مبلغ حق کمیسیون را بازگردانده و یا به عبارتی چون قرارداد مورد نظر فسخ شده است نیازی به پرداخت حق کمیسیون نخواهد بود. اما باید به این نکته توجه داشت که اگر طرفین معامله به هر دلیلی اقدام به فسخ قرارداد خود کنند؛ حق کمیسیون مشاور املاک پابرجا بوده و هر گونه تغییری در معامله صورت گرفته؛ دلیلی برای بازگرداندن حق کمیسیون مربوطه نخواهد بود.

به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 (50 رای)
نرخ قانونی کمیسیون املاک مشهد چقدر است؟

فرمول محاسبه‌ی میزان نرخ کمسیون «خرید و فروش» و «رهن و اجاره» ملک متفاوت است. این میزان دستمزد برای معاملات خرید و یا فروش ملک در مشهد، به گونه ای است که برای معاملاتی تا سقف 300 میلیون، 0.3 درصد از ارزش ملک تحت عنوان حق کمیسیون از هر دوطرف معامله دریافت می شود و در صورتی که قیمت ملک معامله شده از 300 میلیون بالاتر باشد 0.2 درصد از مبلغ مازاد قیمت ملک به حق کمیسیون اضافه می شود. روند محاسبه کمیسیون در معاملات رهن و اجاره به گونه ای است که 7 روز اجاره به اضافه 6 هزار تومان در ازای هر یک میلیون تومان مبلغ رهن؛ لحاظ شده و از طرفین معامله دریافت می شود.

تعرفه و حق کمیسیون املاک مشهد طبق عرف بازار چقدر است؟

کمیسیون خرید و فروش املاک در مشهد؛ بر اساس عرف بازار از هر طرف حداقل 1% از ارزش ملک می باشد.برای اجاره هم بر اساس عرف بازار معمولا 10 روز تا 15 روز اجاره و برای تمدید اجاره بر اساس عرف 5 روز اجاره به عنوان کمیسیون دریافت می شود.

آیا در صورت فسخ قرارداد، باید مبلغی به عنوان کمیسیون به مشاور املاک بدهم؟

اگر معامله‌ای با رضایت دو طرف و یا به واسطه شرایطی قانونی فسخ شود، مشاور املاک در صورتی که خود عامل فسخ معامله نباشد، می‌تواند اجرتی را دریافت کند. در مورد شرایط کمیسیون پس از فسخ قرارداد بیشتر بخوانید!

نرخ قانونی کمیسیون املاک در شهر محل زندگی من چقدر است؟ (طبق تعرفه اتحادیه املاک کشور)

به طور کلی، حق کمیسیون املاک طبق فرمول گفته شده در سایت انجام می‌شود. برای مثال تعرفه دقیق حق کمیسیون مشاورین املاک در مشهد، مطابق فرمول بالا است. اما با توجه به آن که هنوز قانونی مبنی بر یکسان‌سازی حق کمیسیون در تمام شهرهای کشور اجرایی نشده است، ممکن است تفاوت اندکی در نرخ کمیسیون مشاهده شود.