محاسبه حق کمیسیون مشاورین املاک تهران

مبلغ معامله
تومان
مبلغ رهن
تومان
مبلغ اجاره
تومان

حق کمیسیون مشاورین املاک

در این مقاله خواهید خواند:

حق کمیسیون چیست؟

مشاورین در بخش خودرو و املاک، در بنگاه ها، نقش واسطه و همچین راهنمای با تجربه در معاملات را به عهده دارند و به ازای خدماتی که ارائه می دهند مبلغی تحت عنوان حق کمیسیون از دو طرف معامله دریافت می کنند.

این مبلغ حق الزحمه مشاورین به سبب خدمات ارائه شده توسط آنها در زمان معاملات می باشد و میزان آن بسته به ارزش خودرو و یا ملک معامله شده در معاملات مختلف، متفاوت می باشد و بر اساس اصولی مشخص، تعیین می شود. در این میان آگاهی از چگونگی تعیین حق کمیسیون و همچنین قوانین مربوط به آن مانع از ایجاد مشکلاتی هر چند کوچک خواهد بود.

بنگاه‌های معاملات ملکی

بنگاه های معاملات ملکی، دفاتری هستند که مشاورین املاک در آن، نقش واسط در معاملات ملکی را دارند و لذا به عنوان واسط بین خریدار و فروشنده و یا مستاجر و مالک واقع شده و خدماتی را به هر دو طرف معامله ارائه می دهد و به سبب خدمات ارائه شده از سوی آنها،  از حقوقی برخوردار می باشند که توسط اتحادیه صنف مربوطه تعیین و رسیدگی می شود. در این میان مشاورین املاک در معاملات ملکی مختلف مانند خرید و فروش، رهن و اجاره، معاوضه، مشارکت و یا پیش فروش های مختلف حاضر شده و با معرفی دوطرف به یکدیگر و انجام معامله در دفتر و بنگاه شخصی خود مبلغی را دریافت می کند که به عنوان درآمد آنها از بنگاه ملکی مربوطه شناخته می شود.

حق کمیسیون املاک و انواع آن

حق کمیسیون املاک در معاملات مختلف قابل دریافت می باشد و بسته به نوع معامله و ارزش ملک معامله شده و همچنین شهر مربوطه، متفاوت بوده و لذا از انواع مختلفی برخوردار می باشد. حق کمیسیون به عبارتی درآمد مشاورین املاک از بنگاه های ملکی می باشد که هر چه تعداد معاملات و ارزش ملک معامله شده بالاتر باشد، درآمد آنها نیز بالاتر خواهد بود. این مبلغ و نحوه محاسبه آن، در معاملات ملکی مختلف از جمله خرید و فروش و یا رهن و اجاره که بیشترین معاملات ملکی را شامل می شوند متفاوت بوده و موارد زیر را شامل می شود:

  • حق کمیسیون خرید و فروش املاک
  • حق کمیسیون رهن کامل املاک
  • حق کمیسیون رهن و اجاره املاک
  • حق کمیسیون مشارکت در ساخت
  • حق کمیسیون معاوضه ملک
  • حق کمیسیون مشاوران املاک در صورت فسخ قرارداد

نحوه محاسبه حق کمیسیون براساس روشی مشخص می باشد که بسته به ارزش ملک و نوع معامله انجام شده، چگونگی تعیین و میزان آن متفاوت می باشد.

مشاورین املاک

نحوه محاسبه کمیسیون فروش ملک 

همانطور که گفته شد حق کمیسیون توسط مشاورین املاک به سبب خدماتی که ارائه میدهند دریافت میشود و میزان آن توسط اتحایه مربوطه تعیین و ارزش گذاری می شود.

این مبلغ برای معاملات خرید و یا فروش ملک در تهران، به گونه ای است که برای معاملاتی تا سقف 500 میلیون، 0.5 درصد از قیمت ملک تحت عنوان حق کمیسیون از هر دوطرف معامله دریافت می شود و در صورتی که ارزش ملک معامله شده از 500 میلیون بالاتر باشد 0.25 درصد از مبلغ مازاد قیمت ملک به حق کمیسیون اضافه می شود. علاوه بر این در تمامی معاملات 9درصد نیز تحت عنوان مالیات در یافت می شود.

لازم به ذکر است این مبلغ از هر دوطرف معامله دریافت خواهد شد یعنی 0.5 درصد ارزش ملک از فروشنده و 0.5 درصد هم از خریدار ملک مربوطه دریافت می شود. به عنوان مثال اگر ملک معامله شده دارای ارزشی برابر با 600 میلیون باشد، برای این ملک تا 500 میلیون حق کمیسیون، 0.5 درصد محاسبه شده و برای 100 میلیون بالاتر، 0.25 درصد محاسبه می شود. مجموع این مبالغ و 9 درصد مالیات در پایان معامله از فروشنده و خریدار اخذ خواهد شد.

 

(500 میلیون × 0.5 درصد) + (100 میلیون باقی مانده × 0.25 درصد) = حق کمیسیون

 ۲,۷۵۰,۰۰۰  = (۰٫۰۰۵ × ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) + (۰٫۰۰۲۵ ×  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) = حق کمیسیون

حق کمیسیون × ۹ درصد مالیات = مبلغ مالیات

۲۴۷,۵۰۰ =  ۲,۷۵۰,۰۰۰ × ۰٫۰۹  = مبلغ مالیات

مبلغ مالیات + حق کمیسیون = مبلغ قابل پرداخت توسط هر یک از طرفین معامله

تومان  ۲,۹۹۷,۵۰۰  =  ۲۴۷,۵۰۰  +   ۲,۷۵۰,۰۰۰ = مبلغ قابل پرداخت توسط هر یک از طرفین معامله

نحوه محاسبه حق کمیسیون رهن کامل ملک

مبلغ کمیسیون در معاملات رهن کامل براساس مبلغ بدست آمده از تبدیل رهن به اجاره محاسبه می شود بطوری که به ازای هر یک میلیون تومان رهن 30هزار تومان اجاره در نظر گرفته می شود و بر اساس مبلغ بدست آمده 25 درصد به عنوان حق کمیسیون از طرفین دریافت می شود. علاوه بر این مبلغ 9 درصد مالیات نیز برای معامله مربوطه در نظر گرفته می شود.

به عنوان مثال اگر ملکی 7۰ میلیون تومان رهن کامل شده باشد حق کمیسیون آن برابر با ۵۷۲,۲۵۰ می باشد که باید توسط هر یک از طرفین معامله بصورت جداگانه پرداخت شود.

 

۳۰,۰۰۰ × مبلغ رهن = تبدیل رهن به اجاره

  ۲,۱۰۰,۰۰۰ = ۳۰,۰۰۰ × ۷۰ = تبدیل رهن به اجاره

مبلغ اجاره × ۲۵ درصد = حق کمیسیون

۵۲۵,۰۰۰ = ۰٫۲۵ × ۲,۱۰۰,۰۰۰ = حق کمیسیون

0.09 × حق کمیسیون = مبلغ مالیات

  ۴۷,۲۵۰ = ۰٫۰۹ × ۵۲۵,۰۰۰ = مبلغ مالیات

مبلغ مالیات + حق کمیسیون = مبلغ قابل پرداخت توسط هر یک از طرفین معامله

۵۷۲,۲۵۰ = ۴۷,۲۵۰ + ۵۲۵,۰۰۰ = مبلغ قابل پرداخت توسط هر یک از طرفین معامله

نحوه محاسبه کمیسیون رهن و اجاره ملک

مبلغ کمیسیون برای رهن و اجاره ملک به گونه ای است که ابتدا مبلغ رهن را به اجاره تبدیل کرده و سپس مجموع آن با مبلغ اجاره بها را در 25 درصد ضرب میکنند تا مبلغ کمیسیون بدست آید. به این مبلغ 9 درصد مالیات نیز افزوده می شود.

به عنوان مثال برای قراردادی شامل ۲۰ میلیون تومان رهن به اضافه ۱ میلیون تومان اجاره بها حق کمیسیون مشاورین املاک به قرار زیر می باشد:

 

۳۰,۰۰۰ × مبلغ رهن = تبدیل رهن به اجاره

۶۰۰,۰۰۰ = ۳۰,۰۰۰ × ۲۰ = تبدیل رهن به اجاره

 ۱,۶۰۰,۰۰۰ = ۶۰۰,۰۰۰ + ۱,۰۰۰,۰۰۰ = مجموع رهن تبدیل شده با اجاره بها

مجموع رهن تبدیل شده با اجاره بها × ۲۵ درصد = حق کمیسیون

 ۴۰۰,۰۰۰ = ۰٫۲۵ × ۱,۶۰۰,۰۰۰ = حق کمیسیون

0.09 × حق کمیسیون = مبلغ مالیات

 ۳۶,۰۰۰ = ۰٫۰۹ × ۴۰۰,۰۰۰ = مبلغ مالیات

مبلغ مالیات + حق کمیسیون = مبلغ قابل پرداخت توسط هر یک از طرفین معامله

۴۳۶,۰۰۰ = ۳۶,۰۰۰ + ۴۰۰,۰۰۰ = مبلغ قابل پرداخت توسط هر یک از طرفین معامله

حق کمیسیون مشاوران املاک در صورت فسخ قرارداد

فسخ قرارداد زمانی اتفاق می افتد که بنا به دلایلی دو طرف معامله یا یکی از طرفین دیگر تمایلی به ادامه قرارداد نداشته باشد و قرارداد را تمام کند. در این صورت حق کمیسیون برای مشاورین املاک پا برجا بوده و طرفین معامله نمی توانند درخواست مبلغ پرداخت شده را داشته باشند. به عبارتی پس از انجام قرارداد هر گونه در تغییری در اصل قرارداد و تغییر در هزینه های آن نمی تواند دلیلی برای پس گرفتن مبلغ کمیسیون و یا بخشی از آن باشد.

به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 (87 رای)
نرخ قانونی کمیسیون املاک چقدر است؟

فرمول محاسبه‌ی میزان نرخ کمسیون «خرید و فروش» و «رهن و اجاره» ملک متفاوت است. در موارد رهن و اجاره باید 25 درصد از میزان اجاره را به عنوان کمیسیون پرداخت کرد. اما در موارد خرید و فروش سهم هر کدام از خریدار و فروشنده، 0.5 درصد از قیمت ملک است. البته این قانون برای ملک‌هایی با ارزش بیش از 500 میلیون تومان متفاوت است.

نرخ قانونی کمیسیون املاک در شهر محل زندگی من چقدر است؟ (طبق تعرفه اتحادیه املاک کشور)

به طور کلی، حق کمیسیون املاک طبق فرمول گفته شده در سایت انجام می‌شود. برای مثال تعرفه دقیق حق کمیسیون مشاورین املاک در تهران، مطابق فرمول بالا است. اما با توجه به آن که هنوز قانونی مبنی بر یکسان‌سازی حق کمیسیون در تمام شهرهای کشور اجرایی نشده است، ممکن است تفاوت اندکی در نرخ کمیسیون مشاهده شود. جهت تماس و کسب اطمینان از نرخ دقیق حق کمیسیون بنگاه املاک شهر خودتان، می‌توانید از این لینک استعلام بگیرید!

تعرفه و حق کمیسیون املاک طبق عرف بازار چقدر است؟

گاهی پیش می‌آید که طرفین قرارداد با توافق با یکدیگر بر اساس تعرفه مصوب عمل نکنند. طبق عرف رایج میزان کمیسیون املاک در موارد «خرید و فروش» املاک، فروشنده مبلغ بیشتری از ۰.۵ درضد خود را پرداخت می‌کند. (برای مثال سهم فروشنده ۰.۸ درصد و سهم خریدار ۰.۲ درصد می‌شود.)

آیا در صورت فسخ قرارداد، باید مبلغی به عنوان کمیسیون به مشاور املاک بدهم؟

اگر معامله‌ای با رضایت دو طرف و یا به واسطه شرایطی قانونی فسخ شود، مشاور املاک در صورتی که خود عامل فسخ معامله نباشد، می‌تواند اجرتی را دریافت کند. در مورد شرایط کمیسیون پس از فسخ قرارداد بیشتر بخوانید!


اکبر 1 هفته و 2 روز قبل

سلام . در معاملات قولنامه ای هزینه ای برای دریافت کد رهگیری از خریدار اخذ می شود یا نه . ممنون

َسینا 1 هفته و 5 روز قبل

الان با فرمول شما برای 600 میلیون و مثال 600 میلیون برای فروش اختلاف عددی وجود دارد.

مونا احمدی 3 هفته و 2 روز قبل

برای حق تحریر و گرفتن کد رهگیری چقدر باید به مشاور املاک داد؟
طرفین خودشون پیدا کردن وفقط برای حق تحریر و کد رهگیری به املاک رفتن .قیمت ملک ۴۵۰ میلیون

ترانه 3 هفته و 6 روز قبل

سلام
برای تمدید قرارداد با کد رهگیری رهن و اجاره چقدر باید حق کمیسیون بدم؟
ممنون میشم پاسخ بدید🌹

مجید اسدی 1 ماه و 1 هفته قبل

سلام
بحث مالیلت بر ارزش افزوده موقعی معنی پیدا می کنه که قولنامه به صورت رسمی و کد رهگیری دار باشد ولی وقتی املاک قولنامه معمولی پر می کنه آیا باز هم ۹٪ ارزش افزوده را می توانند بگیرن یا خیر؟

حسین جعفری 1 ماه و 1 هفته قبل

سلام بله گرفته می شود

رحیمی 1 ماه و 1 هفته قبل

انصافا خیلی زیاده با توجه به اینکه قیمت مسکن خیلی بالا رفته و حق کمیسیون رو اگر طبق تعرفه هم بگیرند باز هم بالاست. و لازمه تجدید نظر بشه.

بشارت 1 ماه و 1 هفته قبل

برای تمدید قرارداد چقدر حق کمیسیون میشه؟

حسین 1 ماه و 1 هفته قبل

املاکیا بعضیاشون جیب برن. توی محله ما همشون یه جمله میگن که دولت قیمت رو افزایش نداده ما خودمون زیاد کردیم...ما برای خرید خونه ۲۲۰ میلیونی ۲میلیون و پونصد ازمون گرفت...میشه شکایت کرد؟

مشاوراملاک 1 ماه و 1 هفته قبل

سلام عرض ادب واحترام
ارتباط مشاوراملاک باطرفین قرارداد بعداز انعقادقراردادوگرفتن امضاءو دریافت حق قانونی دستمزد(کمیسیون)غط میشود و به هردلیلی طرفین اقدام به فسخ قراردادکنندارتباطی به مشاوراملاک ندارد وطرفین حقی ندارندکه ازمشاوراملاک حتی درصدی کمیسیون پرداخت شده رابخواهندمگردرصورتی که (مشاوراملاک خودش مقصر باشد)هموطن عزیزوگرامی اگرکمی دقت کنیدازلحظه ای که ملک خودتان را برای رهن یا اجاره خرید یا فروش به (مشاوراملاک)سفارش میدهید بدانید که مشاور املاک باسختی ها رفت وآمدها صحبت های فراوان وحتی با مسئولیت سنگین روبرو خواهدشد تا موفق به تنظیم قرارداد بشود خدانگهدارموفق باشید

احسان 1 ماه و 1 هفته قبل

سلام خواستم بپرسم مبلغ فسخ قرارداد
که رهن کامل خانه بوده ب مبلغ 55000000تومان چقدر است ممنون میشم راهنمایی کنید

احسان 1 ماه و 1 هفته قبل

سلام خسته نباشید خواستم بپرسم مبلغ فسخ قرارداد رهن کامل
که مبلغ 55000000تومان است چقدر میشود

فرزانه 1 ماه و 2 هفته قبل

عااالي بود. بيست

فرزانه 1 ماه و 2 هفته قبل

عااالي بود 👌👌👌

افتخایان 1 ماه و 2 هفته قبل

مبلغی که برای رهن و اجاره برای مثال آورده شده ،مربوط به کدام منطقه از شهر است؟ چرا برای مثال از مبالغ رهن چند میلیاردی و اجاره های چند ده ملیون تومانی استفاده نمیشود؟رهن و اجاره در مناطق مختلف تهران چقدر است،

سید حسن نصری 1 ماه و 3 هفته قبل

املاک از من شماره ملی خواست ، گفتم برای چی میخوای برگشت گفت برای مالیات !!!!؟
دفترخانه از من مالیات میگیره بنگاه هم آری ....؟

Amirali 1 ماه و 3 هفته قبل

سلام چگونه میشه برنامه صدف رو دانلود کنیم ؟....

حسین جعفری 1 ماه و 2 هفته قبل

سلام بزودی اضافه می شود

میرزایی 2 ماه قبل

خدا خیرتون بده

میرزایی 2 ماه قبل

واقعااین سایت،راهنمای خوبی است.ممنون اززحمات شما

علی 2 ماه قبل

سلام یعنی 920000000 مالیاتش چقدر میشه