مبلغ معامله
تومان
مبلغ رهن
تومان
مبلغ اجاره
تومان

حق کمیسیون مشاورین املاک

در این مقاله خواهید خواند:

حق کمیسیون چیست؟

مشاورین در بخش خودرو و املاک، در بنگاه ها، نقش واسطه و همچین راهنمای با تجربه در معاملات را به عهده دارند و به ازای خدماتی که ارائه می دهند مبلغی تحت عنوان حق کمیسیون از دو طرف معامله دریافت می کنند.

این مبلغ حق الزحمه مشاورین به سبب خدمات ارائه شده توسط آنها در زمان معاملات می باشد و میزان آن بسته به ارزش خودرو و یا ملک معامله شده در معاملات مختلف، متفاوت می باشد و بر اساس اصولی مشخص، تعیین می شود. در این میان آگاهی از چگونگی تعیین حق کمیسیون و همچنین قوانین مربوط به آن مانع از ایجاد مشکلاتی هر چند کوچک خواهد بود.

بنگاه‌های معاملات ملکی

بنگاه های معاملات ملکی، دفاتری هستند که مشاورین املاک در آن، نقش واسط در معاملات ملکی را دارند و لذا به عنوان واسط بین خریدار و فروشنده و یا مستاجر و مالک واقع شده و خدماتی را به هر دو طرف معامله ارائه می دهد و به سبب خدمات ارائه شده از سوی آنها،  از حقوقی برخوردار می باشند که توسط اتحادیه صنف مربوطه تعیین و رسیدگی می شود. در این میان مشاورین املاک در معاملات ملکی مختلف مانند خرید و فروش، رهن و اجاره، معاوضه، مشارکت و یا پیش فروش های مختلف حاضر شده و با معرفی دوطرف به یکدیگر و انجام معامله در دفتر و بنگاه شخصی خود مبلغی را دریافت می کند که به عنوان درآمد آنها از بنگاه ملکی مربوطه شناخته می شود.

حق کمیسیون املاک و انواع آن

حق کمیسیون املاک در معاملات مختلف قابل دریافت می باشد و بسته به نوع معامله و ارزش ملک معامله شده و همچنین شهر مربوطه، متفاوت بوده و لذا از انواع مختلفی برخوردار می باشد. حق کمیسیون به عبارتی درآمد مشاورین املاک از بنگاه های ملکی می باشد که هر چه تعداد معاملات و ارزش ملک معامله شده بالاتر باشد، درآمد آنها نیز بالاتر خواهد بود. این مبلغ و نحوه محاسبه آن، در معاملات ملکی مختلف از جمله خرید و فروش و یا رهن و اجاره که بیشترین معاملات ملکی را شامل می شوند متفاوت بوده و موارد زیر را شامل می شود:

  • حق کمیسیون خرید و فروش املاک
  • حق کمیسیون رهن کامل املاک
  • حق کمیسیون رهن و اجاره املاک
  • حق کمیسیون مشارکت در ساخت
  • حق کمیسیون معاوضه ملک
  • حق کمیسیون مشاوران املاک در صورت فسخ قرارداد

نحوه محاسبه حق کمیسیون براساس روشی مشخص می باشد که بسته به ارزش ملک و نوع معامله انجام شده، چگونگی تعیین و میزان آن متفاوت می باشد.

مشاورین املاک

نحوه محاسبه کمیسیون فروش ملک 

همانطور که گفته شد حق کمیسیون توسط مشاورین املاک به سبب خدماتی که ارائه میدهند دریافت میشود و میزان آن توسط اتحایه مربوطه تعیین و ارزش گذاری می شود.

این مبلغ برای معاملات خرید و یا فروش ملک در تهران، به گونه ای است که برای معاملاتی تا سقف 500 میلیون، 0.5 درصد از قیمت ملک تحت عنوان حق کمیسیون از هر دوطرف معامله دریافت می شود و در صورتی که ارزش ملک معامله شده از 500 میلیون بالاتر باشد 0.25 درصد از مبلغ مازاد قیمت ملک به حق کمیسیون اضافه می شود. علاوه بر این در تمامی معاملات 9درصد نیز تحت عنوان مالیات در یافت می شود.

لازم به ذکر است این مبلغ از هر دوطرف معامله دریافت خواهد شد یعنی 0.5 درصد ارزش ملک از فروشنده و 0.5 درصد هم از خریدار ملک مربوطه دریافت می شود. به عنوان مثال اگر ملک معامله شده دارای ارزشی برابر با 600 میلیون باشد، برای این ملک تا 500 میلیون حق کمیسیون، 0.5 درصد محاسبه شده و برای 100 میلیون بالاتر، 0.25 درصد محاسبه می شود. مجموع این مبالغ و 9 درصد مالیات در پایان معامله از فروشنده و خریدار اخذ خواهد شد.

 

(500 میلیون × 0.5 درصد) + (100 میلیون باقی مانده × 0.25 درصد) = حق کمیسیون

 ۲,۷۵۰,۰۰۰  = (۰٫۰۰۵ × ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) + (۰٫۰۰۲۵ ×  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) = حق کمیسیون

حق کمیسیون × ۹ درصد مالیات = مبلغ مالیات

۲۴۷,۵۰۰ =  ۲,۷۵۰,۰۰۰ × ۰٫۰۹  = مبلغ مالیات

مبلغ مالیات + حق کمیسیون = مبلغ قابل پرداخت توسط هر یک از طرفین معامله

تومان  ۲,۹۹۷,۵۰۰  =  ۲۴۷,۵۰۰  +   ۲,۷۵۰,۰۰۰ = مبلغ قابل پرداخت توسط هر یک از طرفین معامله

نحوه محاسبه حق کمیسیون رهن کامل ملک

مبلغ کمیسیون در معاملات رهن کامل براساس مبلغ بدست آمده از تبدیل رهن به اجاره محاسبه می شود بطوری که به ازای هر یک میلیون تومان رهن 30هزار تومان اجاره در نظر گرفته می شود و بر اساس مبلغ بدست آمده 25 درصد به عنوان حق کمیسیون از طرفین دریافت می شود. علاوه بر این مبلغ 9 درصد مالیات نیز برای معامله مربوطه در نظر گرفته می شود.

به عنوان مثال اگر ملکی 7۰ میلیون تومان رهن کامل شده باشد حق کمیسیون آن برابر با ۵۷۲,۲۵۰ می باشد که باید توسط هر یک از طرفین معامله بصورت جداگانه پرداخت شود.

 

۳۰,۰۰۰ × مبلغ رهن = تبدیل رهن به اجاره

  ۲,۱۰۰,۰۰۰ = ۳۰,۰۰۰ × ۷۰ = تبدیل رهن به اجاره

مبلغ اجاره × ۲۵ درصد = حق کمیسیون

۵۲۵,۰۰۰ = ۰٫۲۵ × ۲,۱۰۰,۰۰۰ = حق کمیسیون

0.09 × حق کمیسیون = مبلغ مالیات

  ۴۷,۲۵۰ = ۰٫۰۹ × ۵۲۵,۰۰۰ = مبلغ مالیات

مبلغ مالیات + حق کمیسیون = مبلغ قابل پرداخت توسط هر یک از طرفین معامله

۵۷۲,۲۵۰ = ۴۷,۲۵۰ + ۵۲۵,۰۰۰ = مبلغ قابل پرداخت توسط هر یک از طرفین معامله

نحوه محاسبه کمیسیون رهن و اجاره ملک

مبلغ کمیسیون برای رهن و اجاره ملک به گونه ای است که ابتدا مبلغ رهن را به اجاره تبدیل کرده و سپس مجموع آن با مبلغ اجاره بها را در 25 درصد ضرب میکنند تا مبلغ کمیسیون بدست آید. به این مبلغ 9 درصد مالیات نیز افزوده می شود.

به عنوان مثال برای قراردادی شامل ۲۰ میلیون تومان رهن به اضافه ۱ میلیون تومان اجاره بها حق کمیسیون مشاورین املاک به قرار زیر می باشد:

 

۳۰,۰۰۰ × مبلغ رهن = تبدیل رهن به اجاره

۶۰۰,۰۰۰ = ۳۰,۰۰۰ × ۲۰ = تبدیل رهن به اجاره

 ۱,۶۰۰,۰۰۰ = ۶۰۰,۰۰۰ + ۱,۰۰۰,۰۰۰ = مجموع رهن تبدیل شده با اجاره بها

مجموع رهن تبدیل شده با اجاره بها × ۲۵ درصد = حق کمیسیون

 ۴۰۰,۰۰۰ = ۰٫۲۵ × ۱,۶۰۰,۰۰۰ = حق کمیسیون

0.09 × حق کمیسیون = مبلغ مالیات

 ۳۶,۰۰۰ = ۰٫۰۹ × ۴۰۰,۰۰۰ = مبلغ مالیات

مبلغ مالیات + حق کمیسیون = مبلغ قابل پرداخت توسط هر یک از طرفین معامله

۴۳۶,۰۰۰ = ۳۶,۰۰۰ + ۴۰۰,۰۰۰ = مبلغ قابل پرداخت توسط هر یک از طرفین معامله

حق کمیسیون مشاوران املاک در صورت فسخ قرارداد

فسخ قرارداد زمانی اتفاق می افتد که بنا به دلایلی دو طرف معامله یا یکی از طرفین دیگر تمایلی به ادامه قرارداد نداشته باشد و قرارداد را تمام کند. در این صورت حق کمیسیون برای مشاورین املاک پا برجا بوده و طرفین معامله نمی توانند درخواست مبلغ پرداخت شده را داشته باشند. به عبارتی پس از انجام قرارداد هر گونه در تغییری در اصل قرارداد و تغییر در هزینه های آن نمی تواند دلیلی برای پس گرفتن مبلغ کمیسیون و یا بخشی از آن باشد.

به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 (87 رای)
نرخ قانونی کمیسیون املاک چقدر است؟

فرمول محاسبه‌ی میزان نرخ کمسیون «خرید و فروش» و «رهن و اجاره» ملک متفاوت است. در موارد رهن و اجاره باید 25 درصد از میزان اجاره را به عنوان کمیسیون پرداخت کرد. اما در موارد خرید و فروش سهم هر کدام از خریدار و فروشنده، 0.5 درصد از قیمت ملک است. البته این قانون برای ملک‌هایی با ارزش بیش از 500 میلیون تومان متفاوت است.

نرخ قانونی کمیسیون املاک در شهر محل زندگی من چقدر است؟ (طبق تعرفه اتحادیه املاک کشور)

به طور کلی، حق کمیسیون املاک طبق فرمول گفته شده در سایت انجام می‌شود. برای مثال تعرفه دقیق حق کمیسیون مشاورین املاک در تهران، مطابق فرمول بالا است. اما با توجه به آن که هنوز قانونی مبنی بر یکسان‌سازی حق کمیسیون در تمام شهرهای کشور اجرایی نشده است، ممکن است تفاوت اندکی در نرخ کمیسیون مشاهده شود. جهت تماس و کسب اطمینان از نرخ دقیق حق کمیسیون بنگاه املاک شهر خودتان، می‌توانید از این لینک استعلام بگیرید!

تعرفه و حق کمیسیون املاک طبق عرف بازار چقدر است؟

گاهی پیش می‌آید که طرفین قرارداد با توافق با یکدیگر بر اساس تعرفه مصوب عمل نکنند. طبق عرف رایج میزان کمیسیون املاک در موارد «خرید و فروش» املاک، فروشنده مبلغ بیشتری از ۰.۵ درضد خود را پرداخت می‌کند. (برای مثال سهم فروشنده ۰.۸ درصد و سهم خریدار ۰.۲ درصد می‌شود.)

آیا در صورت فسخ قرارداد، باید مبلغی به عنوان کمیسیون به مشاور املاک بدهم؟

اگر معامله‌ای با رضایت دو طرف و یا به واسطه شرایطی قانونی فسخ شود، مشاور املاک در صورتی که خود عامل فسخ معامله نباشد، می‌تواند اجرتی را دریافت کند. در مورد شرایط کمیسیون پس از فسخ قرارداد بیشتر بخوانید!


کورش 3 روز و 2 ساعت قبل

زمین کشاورزی۲میلیاردتومان خریدم درارومیه کنیسیونش چقدرمیشه


کورش 3 روز و 2 ساعت قبل

سلام حاجی زاده هستم زمین کشاورزی درارومیه ۲میلیاردتومان خریدم کمیسیونش چقدرمیشه


شهلا احمدی 3 هفته و 4 روز قبل

سلام من یک آپارتمان خریدم به قیمت ۹۳۰ میلیون تومان کمیسیون چقدر باید من پرداخت کنم ؟


شهلا احمدی 3 هفته و 4 روز قبل

سلام من یک ملک خریدم به قیمت 930 میلیون تومان الان حق کمیسیونی که باید پرداخت کنم چقدر میشه ؟


شهلا احمدی 3 هفته و 4 روز قبل

سلام من یک ملک خریدم به قیمت 930 میلیون تومان الان حق کمیسیونی که باید پرداخت کنم چقدر میشه ؟


هموطن 1 ماه قبل

مالیات قرارداد بر عهده بنگاه معاملاتی ست نه مشتری ها
مردم رو گمراه نکنید
متاسفانه بیشتر مردم اطلاع ندارند و مالیات بنگاه به دولت رو از جیب خودشون پرداخت می کنند
شماها هم که فکر جیب خودتون


حسینی 1 ماه و 1 هفته قبل

سلام و عرض ادب
چنانچه دو طرف معامله خودشون با هم آشنا شده باشند و فقط بخواهند املاک قرار داد اجاره آپارتمان آنها را تنظیم کند ، هزینه دفتر املاک چقدر میشود؟
سپاسگزارم


رحیمی 1 ماه و 2 هفته قبل

باعرض سلام حق کمیسیون ملک ۱۳۵۰۰۰۰ تومان چقدر می شود


علی 1 ماه و 3 هفته قبل

سلام .من یک ملک به ارزش 1 میلیارد 600تومان فروختم سهم کمیسیون بنگاهی من چقدر میشه واقع درراستان بوشهر.با تشکر


آرش 1 ماه و 3 هفته قبل

سلام و درود.

صد و هشتاد میلیون تومان رهن کامل حق کمیسیون نیم درصد می باشد، لطفا بفرمائید برای هر طرف چقدر می شود؟ سپاسگزارم


داوود 1 ماه و 3 هفته قبل

سلام در صورت نوشتن مباينامه و فسخ آن با مبلغ پرداختي بعنوان كميسيون املاك چقدر بايد باشد البته هيچ مبلغي حايجا نشده و براي مباينامه كد رهگيري هم صادر نشده است.


حمیدیان 1 ماه و 3 هفته قبل

سلام
برای 680 میلیون مورد معامله چقدر هزینه املاک میشه ؟


مهران 1 ماه و 3 هفته قبل

۳،۲۱۵،۵۰۰ تومن

ترانه 2 ماه قبل

سلام الان سال نود و نه بهمن ماه هستیم ما در اندیشه آپارتمان پنجاه متری رهن کامل 75 م تومان گرفتیم حق کمیسیون چقدر میشه ممنون از پاسخگویی


مهدی 1 ماه و 4 هفته قبل

سهم مالک : 562,500 تومان + 9% ارزش افزوده 50,625 تومان سهم مستاجر : 562,500 تومان + 9% ارزش افزوده 50,625 تومان

حامد 1 ماه و 3 هفته قبل

2450

محمود 1 ماه و 3 هفته قبل

۶۱۳۱۲۵

سارا 2 ماه و 1 هفته قبل

سلام کمیسیون تمدید اجاره چجوری حساب میشه


kavehvictor@gmail.com 2 ماه و 3 هفته قبل

سلام در شهرک واوان شهرستان اسلامشهرتهران یک واحد با متراژ 102 متر دارای 75 متربنای مفیدوبقیه انباری مجزا وپارکینگ مشااعی را یک میلیون ودویست هزارتومان با بیعانه 15 میلیون تومان اجاره دادیم وبنگاه محترم اظهار می کندکه مبلغ 700 هزارتومان باید هرکدام از موجرومستاجر به تفکیک بپردازند.50هزارتومان هم بابت مشتلق به شاگردبنگاه.یعنی 600 هزارتومان حق کمیسیون و100هزارتومان ارزش افزوده برای هر کدام ازموجر ومستاجر.به نظرشما مبالغ مزبور منصفانه می باشند.لطفا به ایمیلم پاسخ دهید.سپاسگزارم


روشنک 2 ماه و 2 هفته قبل

446,625 تومان سهم مالک و 446,625 تومان هم سهم مستاجر میشود

محسن حقی 3 ماه قبل

سلام من آپارتمان 71 متری رهن کردم 165 مبلغ کمیسیون سهم مستاجر )خودم(چقدر است از من 1400 گرفته


فرهاد مجیدی 2 ماه و 3 هفته قبل

سلام 50.000 اضافه گرفتن

محمد 3 ماه و 1 هفته قبل

سلام ما چهار شريك هستيم گه زميني را خريديم سوال من اين است كه ايا مبلغ كميسيون مشاور املاك به تعداد چهار نفر تقسيم مساوي ميشود ويا بر اساس مبلغ سهم كه خريد كرد است محاسبه ميشود؟؟ ممنون وتشكر


کیوان درویشی 2 ماه و 1 هفته قبل

سلام بر اساس مبلغ سهم

اقای نوری 3 ماه و 1 هفته قبل

لطفا بفرماییدطریق محاسبه خرید و فروش ملک درتهران با چه درصدیارزش ملک بالای ۲۵ میلیارد تومان خواهد بود


دولتی 3 ماه و 1 هفته قبل

سلام، کمیسیون پیش فروش هم مثل فروش حساب میشه؟ با توجه به اینکه مراحل انجام قرارداد پیش فروش طولانی است، کمیسیون این نوع قراردادها هم باید در ابتدا پرداخت شود؟


ادمین صدف 3 ماه و 1 هفته قبل

سلام بله

محسن 3 ماه و 2 هفته قبل

سلام برای یک ملک به ارزش دومیلیار ششصد میلیون از هر طرف ۱۴میلیون کمیسیون گرفتن از ما توی تهران، درست هست ؟


رضا 3 ماه و 2 هفته قبل

حق کمیسیون ۷۷۵۰۰۰۰ + ۶۷۵۰۰۰ ارزش افزوده از هر نفر بایستی اخذ شود

Naseri 3 ماه قبل

6.250.000+562.500=6.812.500

رشتبر 3 ماه و 2 هفته قبل

سلام
من در ارومیه یه ملکی رو فروختم ۳۵۰ و یه ملک دیگه خریدم ۲۳۵تومن که باهم شده ۵۸۵تومن هر دوتا شون هم تو یه املاک
میخواستم حق کمیسیون این مبلغ از معامله رو بدونم
ممنون میشم راهنمایی کنید


مسعود 3 ماه و 2 هفته قبل

برای 350 مییون شما باید مبلغ 1925000تومان البته با کد رهگیری پرداخت کنید و برای 235 میلیون هم مبلغ 1280000 هزار تومان البته با کد رهگیری در غیر اینصورت هر کدوم 9 درصد کم میشه ازش

محسن جلیلی 3 ماه و 3 هفته قبل

سلام
اگر بخواهیم با کسی که خودمون (بدون کمک مشاور املاک) پیدا کردیم، قرارداد خرید ببندیم، چقدر باید به مشاور املاک برای نوشتن و ثبت قرارداد پرداخت کنیم؟


کیوان درویشی 2 ماه و 1 هفته قبل

یه حق التحریر پرداخت میشه + مالیات بر ارزش افزوده که ابتدا مقدار کمسیون با تعرفه قانونی بر اساس ثمن معامله محاسبه میشه تا بتوان مبلغ ارزش افزوده رو مشخص کرد بعد یه مبلغ توافقی مثلا حدود ۷ تا ۱۰ درصد کمسیون واقعی رو به عنوان حق التحیر میشه محاسبه کرد و پرداخت کرد

masoudch22@gmail.com 3 ماه و 3 هفته قبل

سلام اپارتمانم رو فروختم ب 1600 املاک الان میگه باید 30تومن کمیسیون بدی،چک اخرم پاس نشده و قولنامه هم دسنتمه ،الان کجا باید برم برا پس گرفتن 30تومن؟


داریوش 4 ماه قبل

باسلام سود املاک داری بیشتره یاکابینت سازی ممنون میشم اگه محبت بفرمایید


امیر 4 ماه و 2 هفته قبل

ما یه ملک خریدیم 1460000000 شب تماس گرفتیم پشیمون شدیم املاک گفت فردا بیار فسخ کنم از فردا هرچی تماس میگیریم با املاک و مالک جواب نمیدن تازه مالک میگه چکهاتو میزارم اجرا اگه پول نداشتی حق فسخ هم تو مبایعنامه ننوشتیم خورده به تعطیلات کرونا جواب نمیده چیکار میتونیم بکنیم


محمد 4 ماه و 2 هفته قبل

نظر من مثبت است


محمد 4 ماه و 2 هفته قبل

عالی بود


محمد 4 ماه و 2 هفته قبل

سلام حق کمیسیون ۲ملیون اجاره+۵۰ملیون پیش...چقدر حق کمسیونش میشه.در شهر کرج
سپاس


احمد 3 ماه و 3 هفته قبل

سلام کمیسیون شما 954000 تومان میشود.

محمدی 4 ماه و 2 هفته قبل

سلام ۸۰۰میلیون کمیسیون چقدر میشه؟؟ بعد هر منطقه در تهران فرق داره مبلغش؟؟؟


آتناصادقی 4 ماه و 2 هفته قبل

در مورد شرایط کمیسیون پس ازفسخ قرارداد توضیح بیشتری میدین
اون اجرت یامبلغ پرداخت شده پس ازفسخ قرارداد برای مشاورچقدر؟؟


رضا 4 ماه و 3 هفته قبل

سلام وقتتون بخیر.یسوال داشتم.اینکه بنگاه میگه قرارداد با کد رهگیری قیمتش فرق داره با کد رهگیری دار چیه؟آیا به نفع مستاجر هست بدون کد رهگیری یا به نفع مالک.


محمد 4 ماه و 1 هفته قبل

نمی دونم

مهریار 4 ماه و 3 هفته قبل

ملکی را اجاره کرده و کمیسیون بنگاهدار را تماما پرداخت کرده ام. بعد از چند ماه با صاحب ملک توافق به فسخ قرارداد کرده ایم. بنگاه املاک برای فسخ قرارداد هم از ما مطالبه وجه میکند. ایا قانونیست و باید موقع فسخ قرارداد هم حق بنگاهی پرداخت شود؟ در صورتیکه در هنگام عقد قرارداد پرداخت شده است


امیر 5 ماه و 2 هفته قبل

سلام آیا بنگاه دار میتونه به اجبار کلیه کمیسیون رو از فرد مستاجر درخواست کند؟


ح لرد 5 ماه قبل

درود کلیه کمیسیون یعنی چی؟ هر دوطرف ؟ خیرولی کمیسیون کامل خود مستاجر رو بله

علی ۵۵۵ 5 ماه و 3 هفته قبل

سلام کمسیون پیش فروش به چه صورته


ح لرد 5 ماه قبل

درود مانند مبایعه نامه درهر صورت قرارداد فروش هستش

رضا ولی 5 ماه و 3 هفته قبل

سلام .اتحادیه املاک با اشخاصی که املاک بدون جواز دارن و مشغول به فعالیت هستن چه بر خوردی دارد .در ضمن وقتی مردم به املاک مراجعه میکنن و بعد از نوشتن قولنامه متوجه میشن املاک جواز ندارد .تکلیف چیست . و چرا اتحادیه با آنها بر خورد نمیکند.در ورد آباد و گرمدره و قدس پر از املاکی است بدون جواز


اگاه 5 ماه و 3 هفته قبل

نرخ کمیسیون معاملات ملک اهواز اشتباه محاسبه میشود چون نرخنامه جدید اعمال نشده البته اگر عمدی در کار نباشد سهوا به نفع بنگاه املاک محاسبه میشود البته سایت اتحادیه املاک هم عمدا نرخ نامه جدید رو توی سایت نمیزنه و نرخنامه 10 سال پیش رو زده


امیرحسین 5 ماه و 3 هفته قبل

مشاور املاک که به صورت سیار با املاک کار می کنند آیا وجه بیشتری می توانند اخذ نمایند؟؟؟؟؟


ح لرد 5 ماه قبل

درود اگر توافق کرده باشد بله در ایران قانونی وجود ندارد که یک مشاور حتما باید جواز یا گواهینامه داشته باشد

بهمن مهری نژاد 6 ماه قبل

سلام
در شهریار _ امیریه ( بردآباد ) خانه ایی رهن کامل کردم به مبلغ ۴۰ میلیون تومان
حق کنیسیون من چقدر میشه ؟ ( با توجه به اینکه اطراف تهران هستم و کمتر از تهران حق کمیسیون باید بدم )


افتخار 6 ماه قبل

سلام . من ملکی خریداری کردم به مبلغ ۲۸۷۵۰۰۰۰۰۰۰ تومان . ولی چند ساعت بعد تماس گرفتم که پشیمون شدم . هم به مالک ساختمان هم به املاک . الان املاک از من یک درصد کمیسیون میخواد . نیم در صد از من و نیم در صد مالک . در صورتی که هیچ گونه رد و بدل نشده . فقط رو کاغذ بوده . و اعلام کردم نمیخوام . ممنون


ح لرد 5 ماه قبل

درود دوست عزیز از دید قانون زمانی که یک قرارداد تنظیم بشود و یکی یا هر دوطرف محل تنظیم قرارداد را ترک کند, قرارداد قطعی شده و طرفین میبایست تعهدات مکتوبه را رعایت کنند. مانند ماده 10 مبایعه نامه که نوشته فسخ یا اقاله قرارداد تاثی ری در حق الزحمه قرارداد ندارد

جواد 6 ماه قبل

اگر فروشنده و خریدار باهم توافق کرده باشند و فقط برای عقد قرارداد به بنگاه رفته باشند هزینه به چه صورت هست؟؟


ادمین صدف 6 ماه قبل

معمولا با توافق دفتر املاک انجام میگردد

ح لرد 5 ماه قبل

درود توافقیه

ح لرد 5 ماه قبل

درود توافقی هستش

یوسف 6 ماه قبل

سلام ،ملکی رو برای شخصی خریداری کردیم به مبلغ ۱،۹۶۰،۰۰۰۰۰۰تومان خریدار سه میلیون تومان هم به عنوان بیعانه پرداخت کرد ،ولی چند ساعت بعد گفت منصرف شدم ومیخوام فسخ کنم الانم به ما میگه چون هنوز کدرهگیری نگرفتیم من حق کمیسیون نمیدم.حالا میخوام بدونم آیا کمیسیون به املاک تعلق میگیره یاخیر.ممنون


ح لرد 5 ماه قبل

درود دوست عزیز ماده 10 قرارداد نوشته که فسخ یا اقاله قرارداد تاثیری در حق الزحمه دفتر ندارد.

اکبر 7 ماه قبل

سلام . در معاملات قولنامه ای هزینه ای برای دریافت کد رهگیری از خریدار اخذ می شود یا نه . ممنون


ح لرد 5 ماه قبل

درود خیر دریافت کدرهگیری از وظیفه های دفتر هستش

َسینا 7 ماه قبل

الان با فرمول شما برای 600 میلیون و مثال 600 میلیون برای فروش اختلاف عددی وجود دارد.


مونا احمدی 7 ماه و 2 هفته قبل

برای حق تحریر و گرفتن کد رهگیری چقدر باید به مشاور املاک داد؟
طرفین خودشون پیدا کردن وفقط برای حق تحریر و کد رهگیری به املاک رفتن .قیمت ملک ۴۵۰ میلیون


ترانه 7 ماه و 2 هفته قبل

سلام
برای تمدید قرارداد با کد رهگیری رهن و اجاره چقدر باید حق کمیسیون بدم؟
ممنون میشم پاسخ بدید🌹


مجید اسدی 8 ماه قبل

سلام
بحث مالیلت بر ارزش افزوده موقعی معنی پیدا می کنه که قولنامه به صورت رسمی و کد رهگیری دار باشد ولی وقتی املاک قولنامه معمولی پر می کنه آیا باز هم ۹٪ ارزش افزوده را می توانند بگیرن یا خیر؟


ادمین صدف 7 ماه و 4 هفته قبل

سلام بله گرفته می شود

ح لرد 5 ماه قبل

درود بله چه فرقی میکنه درهرصورت ارزش افزوده تعلق میگیرد

رحیمی 8 ماه قبل

انصافا خیلی زیاده با توجه به اینکه قیمت مسکن خیلی بالا رفته و حق کمیسیون رو اگر طبق تعرفه هم بگیرند باز هم بالاست. و لازمه تجدید نظر بشه.


بشارت 8 ماه قبل

برای تمدید قرارداد چقدر حق کمیسیون میشه؟


حسین 8 ماه قبل

املاکیا بعضیاشون جیب برن. توی محله ما همشون یه جمله میگن که دولت قیمت رو افزایش نداده ما خودمون زیاد کردیم...ما برای خرید خونه ۲۲۰ میلیونی ۲میلیون و پونصد ازمون گرفت...میشه شکایت کرد؟


حسین 5 ماه و 1 هفته قبل

عالی

مشاوراملاک 8 ماه قبل

سلام عرض ادب واحترام
ارتباط مشاوراملاک باطرفین قرارداد بعداز انعقادقراردادوگرفتن امضاءو دریافت حق قانونی دستمزد(کمیسیون)غط میشود و به هردلیلی طرفین اقدام به فسخ قراردادکنندارتباطی به مشاوراملاک ندارد وطرفین حقی ندارندکه ازمشاوراملاک حتی درصدی کمیسیون پرداخت شده رابخواهندمگردرصورتی که (مشاوراملاک خودش مقصر باشد)هموطن عزیزوگرامی اگرکمی دقت کنیدازلحظه ای که ملک خودتان را برای رهن یا اجاره خرید یا فروش به (مشاوراملاک)سفارش میدهید بدانید که مشاور املاک باسختی ها رفت وآمدها صحبت های فراوان وحتی با مسئولیت سنگین روبرو خواهدشد تا موفق به تنظیم قرارداد بشود خدانگهدارموفق باشید


احسان 8 ماه قبل

سلام خواستم بپرسم مبلغ فسخ قرارداد
که رهن کامل خانه بوده ب مبلغ 55000000تومان چقدر است ممنون میشم راهنمایی کنید


احسان 8 ماه قبل

سلام خسته نباشید خواستم بپرسم مبلغ فسخ قرارداد رهن کامل
که مبلغ 55000000تومان است چقدر میشود


فرزانه 8 ماه قبل

عااالي بود. بيست


فرزانه 8 ماه قبل

عااالي بود 👌👌👌


افتخایان 8 ماه و 1 هفته قبل

مبلغی که برای رهن و اجاره برای مثال آورده شده ،مربوط به کدام منطقه از شهر است؟ چرا برای مثال از مبالغ رهن چند میلیاردی و اجاره های چند ده ملیون تومانی استفاده نمیشود؟رهن و اجاره در مناطق مختلف تهران چقدر است،


سید حسن نصری 8 ماه و 2 هفته قبل

املاک از من شماره ملی خواست ، گفتم برای چی میخوای برگشت گفت برای مالیات !!!!؟
دفترخانه از من مالیات میگیره بنگاه هم آری ....؟


Amirali 8 ماه و 2 هفته قبل

سلام چگونه میشه برنامه صدف رو دانلود کنیم ؟....


ادمین صدف 8 ماه و 1 هفته قبل

سلام بزودی اضافه می شود

میرزایی 8 ماه و 3 هفته قبل

خدا خیرتون بده


میرزایی 8 ماه و 3 هفته قبل

واقعااین سایت،راهنمای خوبی است.ممنون اززحمات شما


علی 8 ماه و 3 هفته قبل

سلام یعنی 920000000 مالیاتش چقدر میشه