قیمت مسکن در منطقه لویزان تهران

قیمت مسکن در منطقه لویزان تهران

برای خرید واحد105 متری با عمربنا 27 سال در لویزان شاه رضایی به سرمایه 1 میلیارد و 449 میلیون تومانی نیاز است.


قیمت مسکن در منطقه لویزان
منطقهمتراژ(متر)عمربنا(سال)قیمت کل(تومان)
لویزان شیان5030550.000.000
لویزان شیان76271.400.000.000
لویزان شاه رضایی105271.449.000.000
لویزان خیابان احمدی5022800.000.000
لویزان کوچه محمدی109302.500.000.000
لویزان خیابان شاه رضایی5030570.000.000
لویزان خیابان شعبانلو90301.000.000.000
به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 بدون امتیاز