قیمت روز فروش انواع آهن آلات ساختمانی «26 شهریور 99»

قیمت روز فروش انواع آهن آلات ساختمانی «26 شهریور 99»

قیمت انواع آهن آلات ساختمانی شامل (تیر آهن ، میلگرد  ،پروفیل و ورق سیاه )


قیمت روز فروش انواع آهن آلات ساختمانی در 26 شهریور 1399 به شرح زیر است :

 

قیمت تیر آهن 
نام کالا قیمت (تومان)
  هر شاخه تیرآهن 122,150,000
  هر شاخه تیرآهن 142,150,000
  هر شاخه تیرآهن 162,460,000
  هر شاخه تیرآهن 182,650,000
  هر شاخه تیرآهن 203,700,000
  هر شاخه تیرآهن 223,850,000
  هر شاخه تیرآهن 244,000,000
  هر شاخه تیرآهن 277,000,000
  هر شاخه تیرآهن 307,450,000

 

قیمت میلگرد
نام کالا قیمت (تومان ) 
  هر کیلو میلگرد 6.510,100
  هر کیلو میلگرد 810,000
  هر کیلو میلگرد 109,600
  هر کیلو میلگرد 129,600
  هر کیلو میلگرد 149,650
  هر کیلو میلگرد 169,650
  هر کیلو میلگرد 189,650
  هر کیلو میلگرد 209,650
  هر کیلو میلگرد 229,650
  هر کیلو میلگرد 259,650
  هر کیلو میلگرد 289,650
  هر کیلو میلگرد 329,750

 

قیمت پروفیل 
نام کالا قیمت (تومان ) 
  هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 50916,100
  هر کیلو قوطی 20x1016,250
  هر کیلو قوطی 25x1016,250
  هر کیلو قوطی 30x1016,250
  هر کیلو قوطی 20x2016,150
  هر کیلو قوطی 25x2516,150
  هر کیلو قوطی 30x2016,150
  هر کیلو قوطی 30x5016,100
  هر کیلو قوطی 30x6016,100
  هر کیلو قوطی 40x4016,100
  هر کیلو قوطی 60x4016,100
  هر کیلو قوطی 40x10016,100
  هر کیلو قوطی 70x7016,100
  هر کیلو قوطی 80x4016,100

 

قیمت ورق سیاه
نام کالا قیمت (تومان ) 
  هر کیلو ورق سیاه 215,500
  هر کیلو ورق سیاه 315,000
  هر کیلو ورق سیاه 413,300
  هر کیلو ورق سیاه 513,200
  هر کیلو ورق سیاه 613,500
  هر کیلو ورق سیاه 814,100
  هر کیلو ورق سیاه 1014,000
  هر کیلو ورق سیاه 1214,300
  هر کیلو ورق سیاه 1513,700
  هر کیلو ورق سیاه 2013,400
  هر کیلو ورق سیاه 2513,400
  هر کیلو ورق سیاه 3013,400
به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 بدون امتیاز