قیمت روز فروش انواع آهن آلات ساختمانی «20 تیر 99»

قیمت روز فروش انواع آهن آلات ساختمانی «20 تیر 99»

قیمت انواع آهن آلات ساختمانی شامل (تیر آهن ، میلگرد  ،پروفیل و ورق سیاه )


قیمت روز فروش انواع آهن آلات ساختمانی به شرح زیر است : 

 

قیمت تیر آهن 
نام کالا قیمت (تومان)
  هر شاخه تیرآهن 121,980,000
  هر شاخه تیرآهن 142,120,000
  هر شاخه تیرآهن 162,230,000
  هر شاخه تیرآهن 182,620,000
  هر شاخه تیرآهن 203,780,000
  هر شاخه تیرآهن 223,920,000
  هر شاخه تیرآهن 243,970,000
  هر شاخه تیرآهن 277,340,000
  هر شاخه تیرآهن 309,140,000

 

قیمت میلگرد
نام کالا قیمت (تومان ) 
  هر کیلو میلگرد 6.510,300
  هر کیلو میلگرد 810,300
  هر کیلو میلگرد 109,800
  هر کیلو میلگرد 129,800
  هر کیلو میلگرد 1410,000
  هر کیلو میلگرد 1610,000
  هر کیلو میلگرد 1810,000
  هر کیلو میلگرد 2010,000
  هر کیلو میلگرد 2210,000
  هر کیلو میلگرد 2510,000
  هر کیلو میلگرد 2810,000
  هر کیلو میلگرد 3210,100

 

قیمت پروفیل 
نام کالا قیمت (تومان ) 
  هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 50915,100
  هر کیلو قوطی 20x1015,250
  هر کیلو قوطی 25x1015,250
  هر کیلو قوطی 30x1015,250
  هر کیلو قوطی 20x2015,150
  هر کیلو قوطی 25x2515,150
  هر کیلو قوطی 30x2015,150
  هر کیلو قوطی 30x5015,100
  هر کیلو قوطی 30x6015,100
  هر کیلو قوطی 40x4015,100
  هر کیلو قوطی 60x4015,100
  هر کیلو قوطی 40x10015,100
  هر کیلو قوطی 70x7015,100
  هر کیلو قوطی 80x4015,100

 

قیمت ورق سیاه
نام کالا قیمت (تومان ) 
  هر کیلو ورق سیاه 215,100
  هر کیلو ورق سیاه 312,800
  هر کیلو ورق سیاه 412,600
  هر کیلو ورق سیاه 512,600
  هر کیلو ورق سیاه 612,800
  هر کیلو ورق سیاه 813,600
  هر کیلو ورق سیاه 1013,300
  هر کیلو ورق سیاه 1213,300
  هر کیلو ورق سیاه 1513,100
  هر کیلو ورق سیاه 2013,000
  هر کیلو ورق سیاه 2513,000
  هر کیلو ورق سیاه 3013,300
به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 (1 رای)