قیمت روز فروش انواع آهن آلات ساختمانی «18 مرداد 99»

قیمت روز فروش انواع آهن آلات ساختمانی «18 مرداد 99»

قیمت انواع آهن آلات ساختمانی شامل (تیر آهن ، میلگرد  ،پروفیل و ورق سیاه )


قیمت روز فروش انواع آهن آلات ساختمانی به شرح زیر است : 

 

قیمت تیر آهن 
نام کالا قیمت (تومان)
  هر شاخه تیرآهن 122,100,000
  هر شاخه تیرآهن 142,160,000
  هر شاخه تیرآهن 162,300,000
  هر شاخه تیرآهن 182,850,000
  هر شاخه تیرآهن 203,950,000
  هر شاخه تیرآهن 224,870,000
  هر شاخه تیرآهن 244,500,000
  هر شاخه تیرآهن 277,000,000
  هر شاخه تیرآهن 309,700,000

 

قیمت میلگرد
نام کالا قیمت (تومان ) 
  هر کیلو میلگرد 6.510,000
  هر کیلو میلگرد 810,000
  هر کیلو میلگرد 109,600
  هر کیلو میلگرد 129,600
  هر کیلو میلگرد 1410,200
  هر کیلو میلگرد 1610,200
  هر کیلو میلگرد 1810,200
  هر کیلو میلگرد 2010,200
  هر کیلو میلگرد 2210,200
  هر کیلو میلگرد 2510,200
  هر کیلو میلگرد 2810,200
  هر کیلو میلگرد 3210,400

 

قیمت پروفیل 
نام کالا قیمت (تومان ) 
  هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 50917,000
  هر کیلو قوطی 20x1017,150
  هر کیلو قوطی 25x1017,150
  هر کیلو قوطی 30x1017,150
  هر کیلو قوطی 20x2017,050
  هر کیلو قوطی 25x2517,050
  هر کیلو قوطی 30x2017,050
  هر کیلو قوطی 30x5017,000
  هر کیلو قوطی 30x6017,000
  هر کیلو قوطی 40x4017,000
  هر کیلو قوطی 60x4017,000
  هر کیلو قوطی 40x10017,000
  هر کیلو قوطی 70x7017,000
  هر کیلو قوطی 80x4017,000

 

قیمت ورق سیاه
نام کالا قیمت (تومان ) 
  هر کیلو ورق سیاه 218,100
  هر کیلو ورق سیاه 315,500
  هر کیلو ورق سیاه 414,200
  هر کیلو ورق سیاه 514,200
  هر کیلو ورق سیاه 614,500
  هر کیلو ورق سیاه 815,300
  هر کیلو ورق سیاه 1015,700
  هر کیلو ورق سیاه 1215,900
  هر کیلو ورق سیاه 1515,700
  هر کیلو ورق سیاه 2014,400
  هر کیلو ورق سیاه 2514,400
  هر کیلو ورق سیاه 3014,400
به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 بدون امتیاز