قیمت روز فروش آهن آلات ساختمانی «28 مهر 99»

قیمت روز فروش آهن آلات ساختمانی «28 مهر 99»

قیمت انواع آهن آلات ساختمانی شامل (تیر آهن ، میلگرد ،پروفیل و ورق سیاه ) 


 قیمت ها بر حسب تومان و  تقریبی است چراکه براساس درجه بندی کیفیت این اقلام با نرخ های متفاوتی در بازار وجود دارد.

قیمت روز فروش انواع آهن آلات ساختمانی به شرح زیر است : 

 

قیمت تیر آهن 
نام کالا قیمت (تومان)
  هر شاخه تیرآهن 122,780,000
  هر شاخه تیرآهن 142,600,000
  هر شاخه تیرآهن 162,750,000
  هر شاخه تیرآهن 183,150,000
  هر شاخه تیرآهن 204,300,000
  هر شاخه تیرآهن 224,500,000
  هر شاخه تیرآهن 245,300,000
  هر شاخه تیرآهن 279,700,000
  هر شاخه تیرآهن 309,350,000

 

قیمت میلگرد
نام کالا قیمت (تومان ) 
  هر کیلو میلگرد 6.513,600
  هر کیلو میلگرد 813,500
  هر کیلو میلگرد 1013,100
  هر کیلو میلگرد 1213,100
  هر کیلو میلگرد 1413,400
  هر کیلو میلگرد 1613,400
  هر کیلو میلگرد 1813,400
  هر کیلو میلگرد 2013,400
  هر کیلو میلگرد 2213,400
  هر کیلو میلگرد 2513,400
  هر کیلو میلگرد 2813,400
  هر کیلو میلگرد 3213,500

 

 

قیمت پروفیل 
نام کالا قیمت (تومان ) 
  هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 50922,900
  هر کیلو قوطی 20x1023,050
  هر کیلو قوطی 25x1023,050
  هر کیلو قوطی 30x1023,050
  هر کیلو قوطی 20x2022,950
  هر کیلو قوطی 25x2522,950
  هر کیلو قوطی 30x2022,950
  هر کیلو قوطی 30x5022,900
  هر کیلو قوطی 30x6022,900
  هر کیلو قوطی 40x4022,900
  هر کیلو قوطی 60x4022,900
  هر کیلو قوطی 40x10022,900
  هر کیلو قوطی 70x7022,900
  هر کیلو قوطی 80x4022,900

 

قیمت ورق سیاه
نام کالا قیمت (تومان ) 
  هر کیلو ورق سیاه 224,100
  هر کیلو ورق سیاه 321,500
  هر کیلو ورق سیاه 419,500
  هر کیلو ورق سیاه 517,100
  هر کیلو ورق سیاه 617,100
  هر کیلو ورق سیاه 815,900
  هر کیلو ورق سیاه 1015,900
  هر کیلو ورق سیاه 1215,900
  هر کیلو ورق سیاه 1515,900
  هر کیلو ورق سیاه 2015,800
  هر کیلو ورق سیاه 2515,400
  هر کیلو ورق سیاه 3015,400
به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 بدون امتیاز