قیمت انواع آهن آلات ساختمانی « 22 آبان 99»

میدانی قیمت انواع آهن آلات ساختمانی شامل (تیر آهن ، میلگرد  ،پروفیل و ورق سیاه )  


 قیمت روز فروش انواع آهن آلات ساختمانی در 22 آبان به شرح زیر است : 

 

 

قیمت تیر آهن 
نام کالا قیمت (تومان)
  هر شاخه تیرآهن 122,720,000
  هر شاخه تیرآهن 142,250,000
  هر شاخه تیرآهن 162,630,000
  هر شاخه تیرآهن 182,830,000
  هر شاخه تیرآهن 203,730,000
  هر شاخه تیرآهن 224,330,000
  هر شاخه تیرآهن 245,200,000
  هر شاخه تیرآهن 279,900,000
  هر شاخه تیرآهن 309,450,000

 

قیمت میلگرد
نام کالا قیمت (تومان ) 
  هر کیلو میلگرد 6.512,500
  هر کیلو میلگرد 812,400
  هر کیلو میلگرد 1012,000
  هر کیلو میلگرد 1212,000
  هر کیلو میلگرد 1412,200
  هر کیلو میلگرد 1612,200
  هر کیلو میلگرد 1812,200
  هر کیلو میلگرد 2012,200
  هر کیلو میلگرد 2212,200
  هر کیلو میلگرد 2512,200
  هر کیلو میلگرد 2812,200
  هر کیلو میلگرد 3212,300

 

قیمت پروفیل 
نام کالا قیمت (تومان ) 
  هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 50921,800
  هر کیلو قوطی 20x1021,950
  هر کیلو قوطی 25x1021,950
  هر کیلو قوطی 30x1021,950
  هر کیلو قوطی 20x2021,850
  هر کیلو قوطی 25x2521,850
  هر کیلو قوطی 30x2021,850
  هر کیلو قوطی 30x5021,800
  هر کیلو قوطی 30x6021,800
  هر کیلو قوطی 40x4021,800
  هر کیلو قوطی 60x4021,800
  هر کیلو قوطی 40x10021,800
  هر کیلو قوطی 70x7021,800
  هر کیلو قوطی 80x4021,800

 

قیمت ورق سیاه
نام کالا قیمت (تومان ) 
  هر کیلو ورق سیاه 222,100
  هر کیلو ورق سیاه 321,000
  هر کیلو ورق سیاه 419,000
  هر کیلو ورق سیاه 515,300
  هر کیلو ورق سیاه 615,700
  هر کیلو ورق سیاه 815,300
  هر کیلو ورق سیاه 1015,400
  هر کیلو ورق سیاه 1215,800
  هر کیلو ورق سیاه 1515,300
  هر کیلو ورق سیاه 2015,000
  هر کیلو ورق سیاه 2515,000
  هر کیلو ورق سیاه 3015,100
به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 بدون امتیاز