قیمت آپارتمان در تهران ، 21 شهریور 1401

قیمت آپارتمان در تهران ، 21 شهریور 1401

قیمت آپارتمان در تهران ، 21 شهریور 1401


 

املاک صدف   :    در این گزارش قیمت مسکن در تهران امروز آمده است.

براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمت‌های مختلفی را می‌بینیم. در این گزارش از مناطق ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۲۱ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۶۰ متر گردآوری کردیم.

توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.

 

 

قیمت مسکن در مناطق ۲ ، ۵ و۷ به شرح زیر می‌باشد:

 

 

منطقه ۲

محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان ) 
ستارخان . كاشانی پورنوساز۱۲,۵۰۰,۰۰۰ 
بلوار مرزداران. میثاقنو ساز۵۲,۰۰۰,۰۰۰ 
شهرک غرب. خوارزمنو ساز۹۳,۰۰۰,۰۰۰ 
صادقیه. میدان خبرنگارنو ساز۳۸,۰۰۰,۰۰۰ 
ستارخان. علمدارنو ساز۴۹,۰۰۰,۰۰۰ 
سعادت آباد. بلوار شهردارینو ساز۹۶,۰۰۰,۰۰۰ 
ستارخان. علمدارنو ساز۵۰,۰۰۰,۰۰۰ 
آزادی. حبیب اللهنو ساز۳۲,۰۰۰,۰۰۰ 
سعادت آباد. مرواریدنو ساز... 
بلوار مرزداران. سپهرنو ساز... 
گیشا. بالاتر از ۱۱نو ساز۶۸,۰۰۰,۰۰۰ 
صادقیه. فلکه دومنو ساز۵۸,۰۰۰,۰۰۰ 
بلوار مرزداران. الوندنو ساز۶۵,۰۰۰,۰۰۰ 
شهر آرا. پاتریس لومومبانو ساز۶۵,۰۰۰,۰۰۰ 
دریان نو. حبیب الهینو ساز۵۴,۰۰۰,۰۰۰ 
طرشت. بایندریهانو ساز۴۵,۰۰۰,۰۰۰ 
ستارخان. رو به روی برق آلستومنو ساز۶۱,۰۰۰,۰۰۰ 
ستارخان. کاشانی پورنو ساز۶۲,۰۰۰,۰۰۰ 
سعادت آباد. داوود حسینینو ساز... 
شهرآراء. محدوده میدان شوریدهنو ساز۹۰,۰۰۰,۰۰۰ 
ستارخان. توحیدنو ساز۶۵,۰۰۰,۰۰۰ 
ستارخان. کوثر یکمنو ساز۶۲,۰۰۰,۰۰۰ 
دریان نو. بختیارینو ساز۶۵,۰۰۰,۰۰۰ 
شهرک غرب. سپهرنو ساز۷۵,۰۰۰,۰۰۰ 
بلوار مرزداران. آرشنو ساز۹۰,۰۰۰,۰۰۰ 
ستارخان باقر خان. فرزیننو ساز۶۵,۰۰۰,۰۰۰ 
دریان نو. زنجاننو ساز۴۹,۰۰۰,۰۰۰ 
سعادت آباد. آسمانهانو ساز۸۲,۰۰۰,۰۰۰ 
بلوار مرزداران. البرزنو ساز۸۶,۰۰۰,۰۰۰ 
بلوار مرزداران. ابراهیمینو ساز۹۵,۰۰۰,۰۰۰ 
ستارخان. رو به روی تهران ویلانو ساز۵۰,۰۰۰,۰۰۰ 
شهر آراء. پاتریسنو ساز۸۰,۰۰۰,۰۰۰ 
طرشت. قاسم زادیاننو ساز۶۰,۰۰۰,۰۰۰ 
ستارخان. بهبودینو ساز۵۵,۰۰۰,۰۰۰ 
فرحزاد. ایثارگران شمالینو ساز۸۰,۰۰۰,۰۰۰ 
بلوار مرزداران. گلبرگنو ساز۹۰,۰۰۰,۰۰۰ 
بلوار مرزداران. طالقانینو ساز۷۳,۰۰۰,۰۰۰ 
دریان نو. بختیارینو ساز۶۵,۰۰۰,۰۰۰ 
صادقیه. خسرو جنوبینو ساز۶۴,۰۰۰,۰۰۰ 
بلوار مرزداران. نامدارنو ساز۷۵,۰۰۰,۰۰۰ 
ستارخان. برادران توکلینو ساز۶۲,۰۰۰,۰۰۰ 
گیشا. بالاتر از ۳۲نو ساز۹۵,۰۰۰,۰۰۰ 
شهرک غرب. بلوار فرحزادینو ساز۹۱,۰۰۰,۰۰۰ 
بلوار مرزداران. ابوالفضلنو ساز۷۵,۰۰۰,۰۰۰ 
سعادت آباد. بلوار دریانو ساز... 
دریان نو. نرسیده به یکمنو ساز۶۵,۰۰۰,۰۰۰ 
گیشا . هفدهمنو ساز۸۵,۰۰۰,۰۰۰ 
صادقیه. بلوار شهدای صادقیهنو ساز۶۷,۰۰۰,۰۰۰

 

منطقه ۴

محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان ) 
خواجه عبدالله. تیسفوننو ساز۶۸,۰۰۰,۰۰۰ 
اتوبان بابایی. شهرک بهشتینو ساز۳۲,۰۰۰,۰۰۰ 
شمس آباد. میدان بهشتینو ساز۴۸,۰۰۰,۰۰۰ 
جشنواره. محدوده میدان والفجرنو ساز۱۶,۰۰۰,۰۰۰ 
سراج. سروشنو ساز۲۴,۰۰۰,۰۰۰ 
تهرانپارس. ۱۰۳نو ساز۵۱,۰۰۰,۰۰۰ 
مجیدیه شمالی. استاد حسن بنا شمالینو ساز۶۷,۰۰۰,۰۰۰ 
خواجه عبدالله. ایوان مدائننو ساز... 
هروی. افتخاریاننو ساز۸۰,۰۰۰,۰۰۰ 
هنگام. میدان ابوذرنو ساز۳۲,۰۰۰,۰۰۰ 
شمس آباد. ریحانی جنوبینو ساز۷۱,۰۰۰,۰۰۰ 
بنی هاشم. نصیبینو ساز۶۵,۰۰۰,۰۰۰ 
جشنواره. امیننو ساز۲۰,۰۰۰,۰۰۰ 
سراج. سروشنو ساز۴۱,۰۰۰,۰۰۰ 
حکیمیه. سازمان آبنو ساز۴۱,۰۰۰,۰۰۰ 
تهرانپارس. توحیدنو ساز۶۵,۰۰۰,۰۰۰ 
هروی . ساقدوشنو ساز۷۹,۰۰۰,۰۰۰ 
شمس آباد. بلوار بیژننو ساز۷۰,۰۰۰,۰۰۰ 
شهید عراقی. گلریزنو ساز۸۹,۰۰۰,۰۰۰ 
شمس آباد. شهید کردنو ساز۵۵,۰۰۰,۰۰۰ 
اتوبان بابایی. شهید بهشتینو ساز۴۹,۰۰۰,۰۰۰ 
تهرانپارس. بهارنو ساز۷۳,۰۰۰,۰۰۰ 
تهرانپارس. ۱۸۸ غربینو ساز۷۵,۰۰۰,۰۰۰ 
اتوبان بابایی. شهرک شهید بهشتینو ساز۴۷,۰۰۰,۰۰۰ 
تهرانپارس. ۲۱۲ شرقینو ساز۵۵,۰۰۰,۰۰۰ 
هروی. وفامنشنو ساز۹۰,۰۰۰,۰۰۰ 
سراج. والائیاننو ساز۴۷,۰۰۰,۰۰۰ 
تهرانپارس. شیرودنو ساز۳۸,۰۰۰,۰۰۰ 
تهرانپارس. بلوار اردیبهشتنو ساز۵۵,۰۰۰,۰۰۰ 
بی هاشم. حافظ شرقینو ساز۷۵,۰۰۰,۰۰۰ 
مجیدیه شمالی. میدان ملتنو ساز۶۸,۰۰۰,۰۰۰ 
تهرانپارس. استخرنو ساز۴۸,۰۰۰,۰۰۰

 

منطقه ۷

محله و خیابانعمر ساختمان ( سال )هر متر ( تومان ) 
آپادانا. نیلوفرنو ساز۹۰,۰۰۰,۰۰۰ 
سبلان شمالی. شجاعینو ساز۲۹,۰۰۰,۰۰۰ 
دبستان. کابلینو ساز۶۰,۰۰۰,۰۰۰ 
مطهری. سلیمان خاطرنو ساز۶۲,۰۰۰,۰۰۰ 
سبلان جنوبی. انصارالحسیننو ساز۳۳,۰۰۰,۰۰۰ 
شریعتی. میثاقنو ساز۴۷,۰۰۰,۰۰۰ 
مفتح شمالی. شایگاننو ساز۶۰,۰۰۰,۰۰۰ 
سبلان شمالی. مطلب نژادنو ساز۳۶,۰۰۰,۰۰۰ 
خواجه نظام. اجاره دارنو ساز۴۴,۰۰۰,۰۰۰ 
نامجو. محدوده چهارراه قجاوندنو ساز۴۴,۰۰۰,۰۰۰ 
هفت تیر. بهار شمالینو ساز۶۲,۰۰۰,۰۰۰ 
خواجه نصیر. سربازنو ساز۴۴,۰۰۰,۰۰۰ 
نظام آباد. مدنی جنوبینو ساز۳۵,۰۰۰,۰۰۰ 
دبستان. بالاتر از خیابان حمیدینو ساز۶۵,۰۰۰,۰۰۰ 
آپادانا. نیلوفرنو ساز... 
نامجو. حقانینو ساز۴۵,۰۰۰,۰۰۰ 
نامجو. پازوکینو ساز۴۰,۰۰۰,۰۰۰ 
نظام آباد. حسینینو ساز۳۶,۰۰۰,۰۰۰ 
سپاه. محدوده میدان سپاهنو ساز۴۸,۰۰۰,۰۰۰ 
سبلان شمالی. نرسیده به عبدیلینو ساز۳۶,۰۰۰,۰۰۰ 
عباس آباد. کاووسی فرنو ساز۷۰,۰۰۰,۰۰۰ 
دبستان. محدوده شیخ شعبانینو ساز۶۹,۰۰۰,۰۰۰ 
مطهری. نرسیده به حاتمینو ساز۷۲,۰۰۰,۰۰۰ 
سبلان جنوبی. کیائینو ساز۳۸,۰۰۰,۰۰۰ 
دبستان. حیامنشنو ساز۶۵,۰۰۰,۰۰۰ 
نامجو.برزگراننو ساز۳۵,۰۰۰,۰۰۰ 
پلیس. کلیم کاشانینو ساز۶۴,۰۰۰,۰۰۰ 
شریعتی. بوشهرنو ساز۵۲,۰۰۰,۰۰۰ 
جلفا. ارسباراننو ساز۵۲,۰۰۰,۰۰۰ 
آپادانا. صابونچینو ساز۹۵,۰۰۰,۰۰۰

 

قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در مناطق 22 گانه شهر تهران را به شرح جدول زیر اعلام کردند.

 

منطقه

نشانی

متراژ

تعداد اتاق ها

عمر ساختمان (سالها)

قیمت هر متر مربع (تومان)

1کاشنک751276,000,000
2گیشا822769,000,000
3به میل خود1352282,000,000
4حکیمیه1233145,000,000
5اکباتان701249,000,000
6سنایی722168,000,000
7خاقانی802360,000,000
8فدک922252,000,000
9پروفسور موین962139,000,000
10برایانک1022629,000,000
11انقلاب1733841,000,000
12آبشار1353453,000,000
13زاهد گیلانی902139,000,000
14صد دستگاه963440,000,000
15نبرد جنوب752736,000,000
16جوادا752632,000,000
17فلاح1052126,000,000
18جفت آباد852618,000,000
19شهر شریعتی882231,000,000
20شهر ری782123,000,000
21تهرانسر902142,000,000
22چیتگر1082136,000,000

 

به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 بدون امتیاز