شایعه سونامی قیمت مسکن

شایعه سونامی قیمت مسکن

آیا در سال جاری شاهد سونامی قیمت مسکن خواهیم بود؟

طبق نظرات کارشناسی شایعه هایی که امروزه در بازار تحت عنوان سونامی قیمت مسکن شنیده می شود، کاملا بی اساس و بدون هیچگونه پشتوانه ی علمی و کارشناسی می باشد.

املاک تهران

رکود شدید بازار مسکن طی سالیان اخیر علاوه بر اینکه فعالین بخش مسکن را خسته کرده است، بار منفی بسیار زیادی را نیز به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. در واقع ارتباط دوسویه ی وضعیت اقتصاد کشور و بخش مسکن موجب شده که رکود یکی باعث تعمیق رکود در دیگری شود. مسئله ای که در این چندساله بحران رکودی بی سابقه ای را گریبان گیر اقتصاد کشور کرده است.

قیمت مسکن

صاحب نظران بازار مسکن راه حل قطعی خروج از رکود شدید فعلی کشور را رونق دادن به بخش مسکن می دانند. به اعتقاد کارشناسان بخش مسکن به علت پیوند ی که حداقل با صد صنعت کشور دارد، موثرترین بخش بر اقتصاد می باشد و رونق بخشیدن به این بخش اصلی ترین راهکار برای احیای اقتصاد کشور می باشد.

علی رقم تلاش های دولت برای عملی کردن این ادعا به نظر می رسد آسیب ها و خسارات رکود جاری چنان عمیق است که تحولگرایی در آن و بازگرداندن دوران رونق به بخش مسکن را بسیار پیچیده کرده است.

آمار مربوط به معاملات مسکن در ماههای ابتدایی سال 96 از بهبود فضای خرید و فروش مسکن خبر می دهد و امیدها را در دل فعالین بازار و نیز مسئولین این حوزه زنده کرده است. باید مراقب بود که راهکارهای دولت برای خروج بخش مسکن از رکود، توام با هیجان زدگی نشود و شاهد نوسانات و بی نظمی در قیمت مسکن نباشیم.

بازار مسکن با وجود دوران سخت سالهای گذشته و رکود عمیق در صورت پشت سر گذاشتن این دوره و وارد شدن به دوران پیش رونق بازار کشش تنش قیمتی را ندارد. هرگونه بروز جهش قیمت مسکن در این برهه برای بخش مسکن مخرب است و موجب می شود امیدهای اهالی بازار به ناامیدی بدل شود. اساسا با توجه به تجارب گذشته جهش قیمت مسکن در دوران پیش رونق بعید به نظر می رشد و عقلانی نیست.

اگرچه سوداگران و سودجویان در پی بهتر شدن شرایط بازار طمع کرده اند و به دنبال افزایش کاذب قیمت مسکن هستند، اما منافع عمومی ایجاب می کند که مسئولین و کارشناسان با نظارت دقیق بر این حوزه از بروز هیجانات کاذب جلوگیری به عمل آورند و به نوعی ثبات را در قیمت مسکن حکم فرما کنند.

بهترین حالت در این زمان افزایش نرخ قیمت مسکن متناسب با نرخ تورم عمومی می باشد که برای ورود به رونق لازم و ضروری است. برای حاکم کردن این شرایط افزایش قیمت مسکن باید گام به گام  با برپا شدن دوره ی پیش رونق و سپس رونق بازار صورت گیرد.

بر طبق نظر کارشناسان، رونق بازار نیز باید یک رونق غیر تورمی باشد و در آن خبری از افزایش بی رویه ی قیمت مسکن وجود ندارد. بر طبق پیش بینی های صورت گرفته نرخ افزایش قیمت در صورت رونق یافتن بازار نزدیک به نرخ تورم عمومی خواهد بود. بنابراین اعلام اعداد و ارقام غیر واقعی  و شایعه پراکنی توسط سود جویان بازار گرمی بیش نیست و به هیچ وجه با واقعیت تناسب ندارد.

گزارشات عنوان شده از شرایط حاکم بر بازار نشان می دهد که وضعیت فعلی بخش مسکن آرام و منطقی است و تحرکات صورت گرفته در آن در صورت استمرار، نوید بخش خروج از رکود همراه با ثبات نسبی در قمیت مسکن می باشد.

به همین سبب ضروری است که خریداران و فروشندگان از هیجانات خوداری کنند و به نوسانات قیمت مسکن که از سوی سوداگران مطرح شده و به آن دامن می زنند،اهمیت ندهند. بازار گرمی این افراد سودجو راه به جایی نخواهد برد و این افراد به مقصودشان نخواهند رسید.

به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 بدون امتیاز