سبقت تورمی کلنگی از آپارتمان(بخش دوم)

سبقت تورمی کلنگی از آپارتمان(بخش دوم)

موضوع سوم این است که در این مورد که به تغییر و تحولات فعلی بازار زمین و املاک مسکونی کلنگی ارتباط پیدا می کند و از نتیجه بررسی های انجام شده از این بازار این گونه به نظر می آید که ادامه یافتن التهابات قدیمی در بازار معاملات زمین و املاک مسکونی کلنگی در هفته هایی که از فصل زمستان گذشته است، مرتبط است. با وجود این که سرعت رشد قیمت مسکن در شهر تهران کم شده است و تورم ماهانه قیمت مسکن در حال رسیدن به عدد صفر است و نوعی دیگر از علامت های عبور از جهش قیمتی به فاز ثابت شدن قیمت در بازار معامله های خرید آپارتمان دیده می شود، تحقیقات صورت گرفته بیانگر این است که در بازار معامله های زمین، اوضاع تورمی پاییز امسال حداقل در قیمت های پیشنهادی بازار معامله های زمین در دو ماه طی شده از فصل زمستان هم ادامه دار است.

املاک تهران

چهارمین موضوع این است که هر گونه التهاب و بالا رفتن قیمت در بازار معامله های زمین اولین تاثیر خود را بر روی بازار معامله های مسکن در گروه واحدهای مسکونی نوساز بر جا گذاشته است. در طول ماه های گذشته التهابات قیمتی در بازار معامه های زمین و املاک مسکونی کلنگی باعث کم شدن وزن معامله واحدهای مسکونی نوساز در بازار مسکن شهر تهران و کم شدن میزان فروش نوسازها در قیاس با دوره های زمانی گذشته شده است. بالا رفتن قیمت و همچنین التهاب قیمتی در بازار زمین و املاک مسکونی کلنگی با تاثیر و تغییر محاسبه سازنده ها، باعث ایجاد تغییر و بالا رفتن قیمت واحدهای نوساز می گردد. بالا رفتن قیمت واحدهای نوساز با وجود این که به علت تاثیر القایی بر سطح قیمتی دیگر گروه های سنی آپارتمان مسکونی باعث به وجود آمدن و گسترش التهابات قیمتی به این آپارتمان ها هم می گردد با پایین آمدن مشهود حجم معامله های آپارتمان های نوساز، کم شدن تعداد پروژه های جدید را موجب می شود.

بالا رفتن قیمت واحدهای نوساز با وجود این که به علت تاثیر القایی بر سطح قیمتی دیگر گروه های سنی آپارتمان های مسکونی باعث سرایت التهاب قیمتی به این آپارتمان ها هم می شود با ریزش محسوس حجم معامله های آپارتمان های نوساز، کم شدن تعداد پروژه های جدید را رقم می زند.

در نیمه دوم سال 97، تورم زمین و ملک مسونی کلنگی به میزانی رسید که سطح قیمت ها از توان سازنده ها برای خرید و آغاز پروژه های ساختمانی جدید خارج شد. تحقیقات بیانگر این است که در بازار معامله های املاک کلنگی شهر تهران فایل های مربوط به مشارکت در ساخت هستند، ولی تعداد آن ها در قیاس با فایل های فروش یا معاوضه املاک کلنگی و زمین خیلی کمتر است. در حال حاضر معمولاً نسبت مشارکت در ساخت در منطقه های پر ساخت و ساز و پر مصرف پایتخت مانند منطقه های 2، 4، 5 و 8 در عمد پروژه های مشارکتی به صورت سهم 60 درصدی مالک زمین در مقابل سهم 40 درصدی سازنده مشخص می گردد و مبلغ بلاعوض پرداختی از طرف سازنده ها به مالکان برای تامین هزینه های اسکان مالکان در طول دوره ساخت در این منطقه معمولاً از 2 میلیون و 500 هزار تومان به بالا، در برابر هر متر مربع از مساحت زمین مشخص می گردد.

املاک تهران

پنجمین موضوع مطرح شده در این مورد به کمیاب شدن فایل ملک کلنگی در منطقه های جنوبی شهر تهران دست کم در سامانه های مجازی معرفی فایل های فروش ملک در قیاس با منطقه های شمالی ارتباط دارد. ششمین موضوع واسطه های ملکی شهر تهران در شرایط فعلی رکود در بازار معامله های زمین و املاک کلنگی را در قیاس با رکود بازار معامله های مسکن عمیق تر می نامد. با وجودی که تعداد معامله های خرید زمین در فصل پاییز امسال نزدیک به 34 درصد کمتر شده است، معامله های خرید مسکن در شهر تهران در این فصل در قیاس با تابستان، 15 درصد کاهش پیدا کرده است. تاثیر دو چندان پیش بینی ها و برآورد رکودی معامله های مسکن در سال 98 بر کم شدن معامله های زمین و همین طور هفتمین موضوع مطرح شده است. قسمت زیادی از سازنده ها بر مبنای دو دلیل مهم در اثر بالا رفتن شدید قیمت زمین و همین طور بودن چشم انداز رکود معامله های مسکن در سال آینده، تمایلی به آغاز پروژه های ساختمانی تازه ندارند.

موضوع هشتم، به معرفی سه منطقه پر معامله و در عین حال پر نوسان در بازار معامله های زمین و املاک مسکونی کلنگی در شهر تهران ارتباط پیدا می کند. منطقه های 2، 4، 5 شهر تهران 22 درصد از حجم معامله های املاک کلنگی و زمین شهر تهران را به خود مختص نموده اند. منطقه 2 با سهم 9.3 درصدی از حجم تمام معامله های زمین و املاک کلنگی شهر تهران پر معامله ترین منطقه های شهر تهران در بازار معامله های شهر تهران به حساب می آید.

متوسط قیمت زمین در این منطقه در فصل پاییز امسال به 18 میلیون و 700 هزار تومان در برابر هر متر مربع رسید و در قیاس با پاییز سال گذشته به میزان 97 درصد رشد کرد. متوسط قیمت هر متر مربع زمین در منطقه 4 شهر تهران با وجودی در پاییز امسال به 13 میلیون تومان رسید که این میزان در قیاس با همین ماه در سال گذشته، به میزان 98 زیادتر شد. متوسط قیمت هر متر مربع زمین در منطقه 5 شهر تهران هم با 98 درصد افزایش نسبت به پاییز سال قبل، پاییز امسال به 11 میلیون و 700 هزار تومان رسید.

منبع: دنیای اقتصاد

به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 بدون امتیاز