زمان تحویل واحد های پروژه شهرک خرازی

زمان تحویل واحد های پروژه شهرک خرازی

در این مقاله خواهید خواند:

پروژه شهرک شهید خرازی

پروژه شهرک خرازی توسط بنیاد تعاون سپاه در غرب دریاچه چیتگر، جنوب بزرگراه همت و در مجاورت شهرک امام رضا در منطقه 22 تهران در حال اجرا می باشد. این پروژه با همکاری 5 تعاونی مادر ساخته می شود و شامل 44 برج با تعداد طبقات متفاوت می باشد. برج های این مجموعه که 24 تا 30 طبقه می باشند در 5 ردیف پشت سر هم قرار گرفته و در مراحل ساخت مختلفی هستند لذا زمان تحویل آنها متفاوت خواهد بود.

تعاونی مسکن های پروژه خرازی

گروه های همکار در این پروژه شامل تعاونی های مسکن مختلف به شرح زیر می باشند که هر کدام از روند پیشرفت متفاوتی برخوردار هستند. علاوه بر این تعداد واحدهای هر کدام از تعاونی ها متفاوت بوده و جانمایی مشخصی را دارا می باشند.

پروژه شهرک خرازی

تعاونی مسکن آماد و پشتیبانی

این تعاونی دارای 2376 واحد می باشد که تعداد 900 واحد(برج های C) برای کارکنان خود و دیگر واحدهای مجموعه برای بنیاد تعاون سپاه ساخته می شود. واحد های این تعاونی در بلوک های c3 c4 c7 c8 a3 a4 b3 b4 قرار گرفته است که جانمایی آنها در تصویر مشخص می باشد. بلوک های B3 , A3 , A4 , B4 از این مجموعه که در ردیف اول شهرک خرازی قرار گرفته، مربوط به تعاونی های قدس و دو کوهه است که زیر مجموعه تعاونی مسکن آماد می باشد.

سرعت و میزان پیشرفت پروژه در بلوک های مربوط به تعاونی آماد به گونه ای است که نسبت به دیگر تعاونی ها سریعتر بوده و لذا تحویل آنها نیز زودتر خواهد بود. بطوری که عملیات اجرایی برح های مربوط به این تعاونی 1.5 تا 2 سال از دیگر تعاونی ها جلوتر بوده و تا 6 ماه آینده تحویل داده خواهند شد.

برج های مربوط به این تعاونی به سبب پیشرفت بیشتر پروژه و تحویل زودتر آن از شرایط بهتری برای خرید و فروش برخوردار می باشند.

تعاونی مسکن هوا فضا

برج های مربوط به تعاونی هوا فضا که در ورودی اول شهرک خرازی از سمت بلوار اردستانی قرار دارند، شامل 812 واحد مسکونی بوده و در بلوک های a1 a2 b1 b2 جانمایی کرده اند. پس از تعاونی آماد و پشتیبانی، برج های مربوط به تعاونی مسکن هوا فضا از پیشرفت بیشتری نسبت به دیگر تعاونی ها برخوردار می باشد و لذا تحویل آن نیز در بازه زمانی کوتاه تری رخ خواهد داد. بطوری که پیش بینی می شود واحد های این برج ها تا یکسال آینده تکمیل شده و تحویل اعضا گردد.

تعاونی مسکن نیروی زمینی

واحد های مربوط به تعاونی نیروی زمینی در بلوک های a5 a6 a11 a12 b5 b6 b11 b12 قرار دارد که شامل 700 واحد مجزا می باشد. عملیات اجرایی این واحد ها تا 1.5 سال آینده به اتمام خواهد رسید و لذا می توان برای آن زمان برنامه ریزی کرد.

تعاونی مسکن لشکر 27

بلوک های مربوط به این تعاونی شامل d1 d2 d3 d4 a15 a16 b15 b16 می باشد که 1278 واحد آن تا 1 سال و نیم آینده به اعضا تعاونی واگذار خواهد شد

تعاونی مسکن ستاد کل

این تعاونی از 464 واحد برخوردار می باشد که در بلوک های c1 c2 قرار گرفته اند. عملیات اجرایی این بلوک ها تا 2 سال و یا 2سال و نیم آینده ادامه خواهد داشت.

تعاونی مسکن رزمنده

پس از تعاونی آماد بیشترین تعداد واحد های پروژه خرازی مربوط به تعاونی رزمنده می باشد که 2400 واحد را شامل می شود.  این تعاونی عملیات اجرایی بلوک های a7 a8 a9 a10 a13 a14 b7 b8 b9 b10 b13 b14 c5 c6 را انجام می دهد که تا 2سال و یا 2 سال و نیم آینده تحویل اعضا این تعاونی خواهد شد.

 

تعاونیبلوک هاتعداد واحدزمان تحویل
تعاونی مسکن آماد و پشتیبانیc3 c4 c7 c8 a3 a4 b3 b42376 واحد6 ماه آینده
تعاونی مسکن هوا فضاa1 a2 b1 b2812 واحد یک سال آینده
تعاونی مسکن نیروی زمینیa5 a6 a11 a12 b5 b6 b11 b12 700 واحد1.5 سال آینده
تعاونی مسکن لشکر 27d1 d2 d3 d4 a15 a16 b15 b161278واحد1.5 سال آینده
تعاونی مسکن ستاد کل c1 c2464 واحد2-2.5 سال آینده
تعاونی رزمنده a7 a8 a9 a10 a13 a14 b7 b8 b9 b10 b13 b14 c5 c62400 واحد2-2.5 سال آینده
به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 (8 رای)